Sundhed og omsorg

Her på siden får du et samlet overblik over vores sundhedsfaglige efteruddannelser og kan samtidig dykke ned i temaer, der er særlig relevante for din praksis. Med efteruddannelse højner du din faglighed ved at bygge ny viden og sundhedsperspektiver oven på det, du allerede kan.

Temaer

Det nære sundhedsvæsen

Medarbejdere i det nære sundhedsvæsen må have stærke handle- og refleksionskompetencer til opgaveløsning og udvikling af klinisk praksis. Find inspiration til arbejdet!
Gå til side

Ældreomsorg og demens

Hvordan sikrer vi en værdig alderdom, og hvordan skaber vi personcentreret omsorg og sammenhængende forløb for ændre og borgere med demens? Læs hvordan!
Gå til side

Borgere med funktionsnedsættelse

Arbejder du med børn, unge eller voksne med funktionsnedsættelser, såsom udviklingshæmning eller psykisk lidelse? Find inspiration til kompetenceudvikling!
Gå til side

Borgere i socialpsykiatrien

Arbejder du inden for det psykiatriske sundhedsvæsen eller socialpsykiatrien? Bliv klædt bedre på til at støtte borgeren ved at udvikle dine kompetencer. Find inspiration på siden!
Gå til side

Rehabilitering

Arbejdet med rehabilitering bidrager til, at det enkelte menneske med symptomer, sygdom eller sociale problemer bliver i stand til at klare hverdagslivet på trods af funktionsevnenedsættelse. Få inspiration til din kompetenceudvikling her. 
Gå til side

Efteruddannelse for sundhedsplejersker

På en efteruddannelse får du et højere fagligt niveau og redskaber til at styrke indsatsen omkring gravide, børn, unge og familier. Find kompetenceudvikling målrettet dit arbejde i sundhedsplejen! 
Gå til side

Uddannelsesforløb for diabetessygeplejersker

Ønsker du som sygeplejerske at forbedre dine kompetencer inden for diabetes samt at opnå ny viden på området? Så læs om det nye uddannelsesforløb for diabetessygeplejersker her!
Gå til side

Mere information

Studie- og karrierevejledning

Studie- og karrierevejledning

Find svar på dine spørgsmål om efter- og videreuddannelse ved VIA University College.

Gå til side