Uddannelse til ledige

Er du ledig? Få nye kompetencer og udbyg dit CV. Når du er ledig, kan du deltage i uddannelse, samtidig med at du søger job. Dine muligheder afhænger bl.a. af din uddannelsesbaggrund, og om du modtager dagpenge eller kontanthjælp.

Dine muligheder

 • Er du ledig på dagpenge, har du mulighed for at videreuddanne dig og få ny viden og kompetencer.

  6 ugers jobrettet uddannelse

  Er du ufaglært eller faglært, eller har du en kort videregående uddannelse (fx på erhvervsakademiniveau), kan du udvide dine kompetencer og viden gennem 6 ugers jobrettet uddannelse. Det får du bevilget gennem din a-kasse.

  Listen over hvad der er muligt inden for 6 ugers jobrettet uddannelse, finder du på den landsdækkende positivliste. Du skal ansøge gennem din A-kasse ved hjælp af blanketten AR237.

  Regionale positivlister

  Hvis du har en længerevarende videregående uddannelse, eller allerede har brugt din ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, kan du søge om at deltage på et uddannelsesmodul/kursus gennem dit jobcenter, via de regionale positivlister.

  Det uddannelsesmodul/kursus du er interesseret i, skal du forelægge for dit jobcenter, som vurderer om det kan godkendes. Du kan få flere oplysninger i dit lokale jobcenter.

 • Hvis du er ledig og kontanthjælpsmodtager, kan du søge dit jobcenter om et relevant uddannelsesmodul/kursus.

  Det uddannelsesmodul/kursus du er interesseret i, skal du forelægge dit Jobcenter. De laver en vurdering af, om det vil kunne bringe dig i beskæftigelse og vil i positiv fald godkende det ønskede uddannelsesmodul/kursus. Du kan få flere oplysninger i dit lokale Jobcenter.

   

 • Adgangskravet afhænger af om du tilmelder dig et AMU kursus, et akademi- eller et diplom-modul.

  AMU kurser

  Du kan deltage i et AMU-forløb, hvis du er ufaglært eller faglært på erhvervsuddannelsesniveau.

  Akademimoduler

  For at få adgang til en akademiuddannelse, skal du have en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU) eller en gymnasial uddannelse. Du skal desuden have mindst 2 års erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Hvis du har en relevant erhvervsuddannelse, medregnes relevant erhvervserfaring opnået samtidig med denne.

  Diplommoduler

  For at få adgang til en diplomuddannelse, skal du have en kort eller mellemlang videregående uddannelse og minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter din adgangsgivende uddannelse er færdiggjort.

  Den dokumentation du skal vedhæfte, er dit uddannelsesbevis, og for erhvervserfaringen kan det være din seneste lønseddel (hvis der er en erfaringsdato på), en mail fra din nuværende arbejdsgiver, som bekræfter din ansættelse samt varigheden af denne udtalelse eller et anciennitetsbevis.

  Herudover kan der gælde særlige adgangskrav for den specifikke diplomuddannelse. Se de specifikke adgangskrav under den diplomuddannelse, du er interesseret i.

  Realkompetencevurdering

  Opfylder du ikke adgangskravene, kan du ansøge om adgang på baggrund af dine realkompetencer. Realkompetencer er din samlede viden, dine færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan du har erhvervet dem i eller uden for det etablerede uddannelsessystem. Det kan fx være organisatorisk arbejde, foreningsarbejde, højskoleophold, udviklingsprojekter og tillidshverv. Læs mere om realkompetencevurdering.

 • Du tilmelder dig på VIAs hjemmeside ved at bruge online tilmeldingsknappen på det enkelte modul/kursus.

  Find det modul/kursus du er interesseret i på hjemmesiden. Du kan finde frem til uddannelsesmodulerne på flere måder. Du kan fritekstsøge, du kan klikke dig frem via uddannelsestilbud og sortere på fx uddannelsestype, sted, starttidspunkt osv., eller du kan gå ind på en uddannelsesside og sortere på fx modultype, ECTS eller sted.

  Hvis der er et aktuelt udbud, vil der være en eller flere farvede ’bokse’ midt på siden med forskellige oplysninger, såsom sted, studiestart, ansøgningsfrist, pris osv. I samme boks finder du tilmeldings-knappen. Ved tilmelding skal du angive en række oplysninger, som fx cpr-nr, hvem der skal betale, ansættelsessted osv., og du skal vedhæfte dokumentation, hvis du ikke er tidligere studerende i VIA. Vær opmærksom på, at der kan være en ”Se flere” knap, der folder flere moduler/kurser ud.

  Bemærk, at hvis du søger 6 ugers jobrettet uddannelse, skal du vedhæfte en udfyldt og underskrevet ansøgningsblanket AR237.


 • Har du spørgsmål til vores uddannelsestilbud målrettet ledige, er du altid velkommen til at kontakte os.

  Hvis du har praktiske eller specifikke spørgsmål om det enkelte kursus eller uddannelsesmodul, bedes du kontakte den administrative partner, som er anført på den relevante side.

Aktuelle uddannelser til dig der er ledig