Uddannelse til ledige

Få nye kompetencer og udbyg dit CV. VIA tilbyder målrettede kurser og efteruddannelse til ledige.

Søg efter uddannelsestilbud

Få mere information

 • Sådan ansøger du

  Læs, hvordan du tilmelder dig vores moduler og kurser. 

  6 ugers jobrettet uddannelse via din A-kasse

  Reglerne om uddannelse for ledige er blevet ændret pr. 1. januar 2015. De nye regler fokuserer på ufaglærte og faglærte ledige samt ledige med en kort videregående uddannelse. Hvis du har denne uddannelsesbaggrund, er du berettiget til 6 ugers jobrettet uddannelse. 

  Arbejdsmarkedsstyrelsens nationale positivliste, kan du se de uddannelsesforløb, som ledige på dagpenge, har ret til at få hvis de er ufaglærte, faglærte eller både er faglærte og har en erhvervsakademiuddannelse (KVU). Uddannelserne på den nationale positivliste skal du søge gennem A-kassen ved hjælp af blanket AR237
    

  Jobrettet uddannelse via Jobcentret

  Er du ikke berettiget til en jobrettet uddannelse, har du stadig mulighed for at uddanne dig i ledighedsperioden. Dog skal du søge om uddannelsen gennem dit jobcenter. Da Jobcentret kan få refusion til uddannelser på den regionale positivliste, kan det være en fordel at vælge et forløb, fra en af de regionale positivlister:

  • Østjylland (Omfatter følgende kommuner: Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus)
  • Vestjylland (Omfatter følgende kommuner: Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer og Viborg)

  Jobcentret laver en personlig vurdering af hver ledig og deres uddannelsesbehov. Der er derfor også mulighed at komme på uddannelser, der hverken forefindes på den nationale eller regionale positivliste, såfremt det vurderes, at kurset er relevant for den enkelte lediges muligheder for beskæftigelse.

  VIA tilbyder en række jobrettede uddannelsesmoduler og kurser inden for vore særlige fagligheder, som indgår på såvel den nationale som den regionale positivliste. Både til dig der er ufaglært og faglært, men også til dig, der har en videregående uddannelse. Du kan se vort udbud her på siden.

 • Adgangskrav

  Se, hvilke adgangskrav der gælder for optagelse på vores forskellige uddannelser til ledige. 

  Diplommoduler

  For at blive optaget på et diplommodul skal du have enten en bacheloruddannelse, en mellemlang videregående uddannelse eller en relevant kortere videregående uddannelse. Derudover skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring.


  Akademimoduler

  For at blive optaget på en akademiuddannelse, skal du have en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse, en Grundlæggende Voksenuddannelse (GVU) eller tilsvarende uddannelse. Derudover skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Erhvervserfaringen kan være opnået, mens du tog din uddannelse.


  AMU kurser

  Du kan deltage i et AMU-forløb, hvis du er faglært på erhvervsuddannelsesniveau eller ufaglært.

 • Kontakt os

  Har du spørgsmål til vores uddannelsestilbud målrettet ledige, er du altid velkommen til at kontakte os. 

  VIA Efter- og Videreuddannelse
  T: +45 87 55 19 00
  E: evu@via.dk


  Har du praktiske eller specifikke spørgsmål om det enkelte kursus eller forløb, bedes du kontakte studiesekretæren, som er anført på den enkelte kursusside. 

  Dine rettigheder og muligheder for selvvalgt uddannelse som ledig skal godkendes af din a-kasse. Er du i tvivl om dine rettigheder, skal du rette henvendelse til din a-kasse.