Facilitering af innovative processer og kreativ problemløsning

​Søger du inspiration til, hvordan man frigør den viden og de erfaringer, som deltagere i diverse workshops, projektmøder, afdelinger og teams besidder? Målet er at opnå synergi, så en opgave bliver løst optimalt. Dét kan en facilitator være behjælpelig med, og netop det bliver du trænet i på modulet.

Sted

Horsens

Pris

12500 kr.

Dato

10.10.2024 - 18.12.2024

Ansøgningsfrist

01.10.2024

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

Om modulet

 • ​Når du har gennemført modulet, kan du facilitere innovative møder og problemløsningsprocesser.

  Du bliver i stand til at:

  • Lede kolleger og samarbejdspartnere i kreative/innovative processer
  • Lede idéudviklingsprocesser professionelt og systematisk
  • Facilitere møder og workshops
  • Bringe fagets teorier og metoder i spil i din praksis
 • ​På modulet stifter du bekendtskab med operationelle værktøjer, og samtidig bliver dine praksiserfaringer koblet til modulets bagvedliggende idéer og videnskabsteoretiske grundlag.

  Du arbejder med:

  • Facilitering som fagdisciplin
  • Ledelse af innovative processer og forskellige tilgange hertil
  • Procesforståelse – divergente og konvergente processer
  • Facilitatorens værktøjskasse
  • Facilitatorrollen
  • Gruppeprocesser og -dynamik
  • Kreative metoder og værktøjer til idégenerering, -udvikling, -visualisering og -vurdering (SCAMPER, brainstorm, omvendt brainstorm, visuel teknik, rolleperspektiv, kreativ fokusering, Brain Writing m.fl.)
 • ​Modulet henvender sig til projektledere, mellemledere, afdelingsledere, konsulenter eller medarbejdere, der ønsker at arbejde med udvikling af egne kompetencer inden for ledelse/procesledelse af innovative processer og kreativ problemløsning.

 • ​Undervisningen bærer præg af en dynamisk vekselvirkning mellem oplæg, diskussioner, refleksioner og workshops.

  Undervisningen foregår over 3 hele dage, hvoraf de 2 første vil blive afviklet som internat med aftenundervisning og overnatning.

 • ​For at blive optaget direkte på et diplommodul skal du have gennemført én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse: 

  • ​Erhvervsakademiuddannelse
  • Akademiuddannelse
  • Bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
  • Kandidatuddannelse
  • En anden relevant videregående uddannelse på mindst ​samme niveau som en af ovenstående uddannelser 

  Har du andre og tilsvarende forudsætninger, kan du søge om optagelse på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering her​.​

  Modulet kan med fordel kombineres med modulet ’Innovation – metoder og værktøjer’. Det er imidlertid ikke et krav.

Kontakt

helk480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

Avatar-profilbillede-Q480x480.jpg

Faglig kontakt