Facilitering af innovative processer og kreativ problemløsning

Tilføj som favorit
​Søger du inspiration til, hvordan man frigør den viden og de erfaringer, som deltagere i diverse workshops, projektmøder, afdelinger og teams besidder? Målet er at opnå synergi, så en opgave bliver løst optimalt. Dét kan en facilitator være behjælpelig med, og netop det bliver du trænet i på modulet.

Dit udbytte

​Når du har gennemført modulet, kan du facilitere innovative møder og problemløsningsprocesser.

Du bliver i stand til at:

 • Lede kolleger og samarbejdspartnere i kreative/innovative processer
 • Lede idéudviklingsprocesser professionelt og systematisk
 • Facilitere møder og workshops
 • Bringe fagets teorier og metoder i spil i din praksis
Læs hele beskrivelsen

Det faglige indhold

​På modulet stifter du bekendtskab med operationelle værktøjer, og samtidig bliver dine praksiserfaringer koblet til modulets bagvedliggende idéer og videnskabsteoretiske grundlag.

Du arbejder med:

 • Facilitering som fagdisciplin
 • Ledelse af innovative processer og forskellige tilgange hertil
 • Procesforståelse – divergente og konvergente processer
 • Facilitatorens værktøjskasse
 • Facilitatorrollen
 • Gruppeprocesser og -dynamik
 • Kreative metoder og værktøjer til idégenerering, -udvikling, -visualisering og -vurdering (SCAMPER, brainstorm, omvendt brainstorm, visuel teknik, rolleperspektiv, kreativ fokusering, Brain Writing m.fl.)
Læs hele beskrivelsen
Hvem kan deltage

​Modulet henvender sig til projektledere, mellemledere, afdelingsledere, konsulenter eller medarbejdere, der ønsker at arbejde med udvikling af egne kompetencer inden for ledelse/procesledelse af innovative processer og kreativ problemløsning.

Sådan foregår undervisningen

​Undervisningen bærer præg af en dynamisk vekselvirkning mellem oplæg, diskussioner, refleksioner og workshops.

Adgangskrav

​For at blive optaget på Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse skal du have:

 • En videregående uddannelse på akademiniveau eller højere
 • To års relevant erhvervserfaring

Opfylder du ikke adgangskravene, er det muligt at blive optaget på baggrund af en vurdering af realkompetencer. Læs om realkompetencevurdering.

Modulet kan med fordel kombineres med modulet ’Innovation – metoder og værktøjer’. Det er imidlertid ikke et krav.

Fakta

Uddannelsestype
Modul
ECTS
5
Modulkategori
Valgmodul
Tilføj som favorit

Kontakt

helk480x480.jpg

Helena Kressner

Administrativ partner

+45 87 55 19 17

helk@via.dk

Helena Kressner

Administrativ partner

+45 87 55 19 17

helk@via.dk

helk480x480.jpg
thp480x480.jpg

Thorsten Høegsberg Petersen

Faglig kontaktperson

+45 87 55 19 40

thp@via.dk

Thorsten Høegsberg Petersen

Faglig kontaktperson

+45 87 55 19 40

thp@via.dk

thp480x480.jpg