Læring og didaktisk design

Vil du styrke dine kompetencer til at udvikle læring og didaktik i skolens undervisning? På modulet får du viden om den nyeste forskning i elevers læring, og hvordan du kan omsætte den til undervisningspraksis og motiverende læringsforløb.

Sted

Aarhus

Pris

13000 kr.

Dato

29.08.2024 - 20.12.2024

Ansøgningsfrist

15.05.2024

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Aarhus

Pris

14000 kr.

Dato

21.08.2025 - 19.12.2025

Ansøgningsfrist

15.05.2025

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

Om modulet

 • Når du har gennemført modulet, har du kompetencer til at:

  • udvikle didaktiske forløb, der gennem aktive valg af læringsressourcer, aktiviteter og organisering, kan være med til at skabe en forbedret praksis på skolen
  • udvikle eksperimenterende læringsmiljøer og undervisningsformer i samarbejde med dine kollegaer
  • benytte didaktisk design og designtænkning i forberedelse, gennemførelse og evaluering af undervisningen
 • På modulet arbejder du med, hvordan du som vejleder eller ressourceperson kan udvikle didaktiske forløb og læringsmiljøer til skolens undervisning. Du lærer om forskellige læringsteoretiske perspektiver og tilgange, læringsressourcer og didaktisk designtænkning, samt deres betydning for elevers læring.

  Der lægges vægt på en anvendelsesorienteret tilgang, med henblik på at du som deltager vil kunne benytte din nye viden til at styrke din egen praksis.

  Du arbejder med:

  • nyeste forskningsbaserede viden om elevers læreprocesser
  • forskellige læringsteoretiske perspektiver og tilgange og deres betydning for tilrettelæggelse af læringsmiljøer
  • læringsressourcers funktion i den pædagogiske praksis
  • didaktisk designtænkning i forberedelse, gennemførelse og evaluering af undervisning
  • eksperimenterende læringsmiljøer og undervisningsformer
 • Modulet er for dig, der arbejder med didaktisk udviklingsarbejde og varetager, eller gerne vil varetage, en funktion som læringsvejleder, PLF-ressourceperson, faglig vejleder eller PLC-koordinator. Derudover er modulet målrettet undervisere, der gerne vil udvikle egne didaktiske kompetencer.

  Modulet er en del af uddannelsesretningen læringsvejleder på den pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

 • ​​Undervisningen er præget af en dynamisk vekselvirkning mellem oplæg, holddiskussion, refleksion, forelæsning og projekt- og gruppearbejde.

  Du får mulighed for aktivt at inddrage eksempler fra din egen hverdag i undervisningen, og du kommer til at arbejde med at afprøve din nye viden i din egen praksis.

 • ​For at blive optaget direkte på et diplommodul skal du have gennemført én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse:

  • ​Erhvervsakademiuddannelse​
  • Akademiuddannelse
  • Bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
  • Kandidatuddannelse
  • En anden relevant videregående uddannelse på mindst samme niveau som en af ovenstående uddannelser

  Har du andre og tilsvarende forudsætninger, kan du søge om optagelse på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering her​.​​​​​

Kontakt

480x480-Cecilie-Burgdorf-(cebu)-09-22.jpg

Administrativ kontakt

ankp480x480.jpg

Faglig kontakt

480x480-Lise-Bjerg-Mølgaard-(libm).jpg

Faglig kontakt