Læringsvejleder

Ønsker du at kvalificere og udvikle dine kompetencer til at varetage en funktion som læringsvejleder? Eller ønsker du at blive kompetent til at arbejde med kollegial vejledning, pædagogiske udviklingsopgaver eller teknologiforståelse som en ny faglighed i skolens undervisning? Uddannelsen henvender sig til undervisere, formidlere, konsulenter og læringsvejledere.

Det har været rigtig godt. Jeg har fået mange kompetencer med mig, og rygsækken er fyldt op med viden og ideer. Det har været meget spændende at fordybe sig som man gør, når man skriver eksamensopgave.

Thilde Løvig, Læringsvejleder

Om retningen

 • Med uddannelsesretningen 'Læringsvejleder' vinkler du din pædagogiske diplomuddannelse i en retning, som er særlig relevant for dig.

  Uddannelsesretningen giver dig kompetencer til at igangsætte, styre og understøtte udviklingsopgaver i relation til aktuelle indsatsområder i skolen. Du får styrket din viden om læremidler, medier og digitale teknologier, didaktik og læring, så du kan indtage en central rolle som vejleder og iværksætter af elevers og kollegers læreprocesser.

  Gennem uddannelsen får du kompetencer til at:

  • udvikle didaktiske forløb, der gennem aktive valg af læringsressourcer, aktiviteter og organisering, kan være med til at skabe en forbedret praksis på skolen
  • arbejde med digitale teknologier i et didaktisk og læringsteoretisk perspektiv
  • designe og lede komplekse pædagogiske udviklingsopgaver og forandringsprocesser på skolen
  • vælge, begrunde og anvende metoder og tilgange til vejlednings- og procesledelse
 • Uddannelsesretningen er for dig, der varetager en funktion som læringsvejleder, faglig vejleder eller it-vejleder. Den henvender sig også mere bredt til undervisere, konsulenter og ledere ved institutioner med pædagogisk sigte, som har brug for professionel kompetence inden for organisationsudvikling og vejledning med særligt henblik på didaktisk innovation og nytænkning.

 • Læringsvejleder er en selvstændig uddannelsesretning på den pædagogiske diplomuddannelse.

   

  Du kan vælge mellem følgende fire moduler på uddannelsen:

  Modul 1: Læring og didaktisk design
  Modul 2: Vejledning og organisatoriske læreprocesser
  Modul 3: Pædagogisk it og digitale læringsformer
  Modul 4: Teknologiforståelse og digitale kompetencer

  For at opnå kompetencer til funktionen som læringsvejleder skal uddannelsesforløbet som minimum indeholde modul 1: Læring og didaktisk design og modul 2: Vejledning og organisatoriske læreprocesser. Som tredje modul kan du vælge mellem de to øvrige moduler.

  For at opnå en fuld pædagogisk diplomuddannelse skal du desuden gennemføre de tre obligatoriske moduler Pædagogisk viden og forskning, Undersøgelse af pædagogisk praksis samt Afgangsprojekt.

  De moduler vi udbyder varierer fra semester til semester. Du finder de aktuelle retningsspecifikke moduler længere nede på siden. Klikker du dig videre ind på selve modulet, kan du læse mere om det faglige indhold.

  De generelle informationer omkring den pædagogiske diplomuddannelse – fx opbygning, adgangskrav samt obligatoriske og fælles valgfri moduler – finder du under den pædagogiske diplomuddannelse.

  Adgang er betinget af, at du har en relevant adgangsgivende uddannelse som lærer eller pædagog eller tilsvarende professionsbacheloruddannelse. Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring.

Mere for læringsvejledere

Forum for læringsvejledere

Forum for læringsvejledere

Sparring og videndeling med eksperter og fagfæller.

Gå til side

Kontakt

cebu480x480SH.jpg

Administrativ kontakt

Avatar-profilbillede-Q480x480.jpg

Faglig kontakt

heto2018480x480.jpg

Studievejleder