Ledelse af digital transformation

Tilføj som favorit
​Vil du blive skarp til at identificere udviklingspotentialerne inden for digitale processer og samtidig lede udviklingen af nye digitaliserede arbejdsgange? På dette modul kan du udvide dine ledelseskompetencer med henblik på at lede digitale processer.

Dit udbytte

​Når du har gennemført modulet, er du rustet til at identificere og håndtere digitale udviklingsprocesser som leder.

Du bliver bedre til at:

  • Analysere, vurdere og formidle væsentlige teorier, begreber og metoder inden for ledelse af digitale processer
  • Udvælge relevante løsningsmodeller til implementering af digitale processer
  • Relatere din ledelsesmæssige praksis og kontekst til centrale teorier og metoder om digitale processer
  • Identificere behov for kompetenceudvikling inden for den digitale ledelsesopgave
Læs hele beskrivelsen

Det faglige indhold

Modulet er baseret på teori og tendenser inden for feltet og inddrager den nyeste viden. Det betyder, at du vil komme til at arbejde med opdateret viden som fundament for at implementere nye perspektiver i dit lederskab. Du arbejder både teoretisk og praksisorienteret.

Du arbejder med:

  • Teorier, begreber og metoder i relation til ledelse og facilitering af digitale processer
  • Analyse og vurdering af forskellige perspektiver på ledelse af digitale processer
  • Refleksion over anvendt praksis
Læs hele beskrivelsen

Horsens01.11.2019 - 11.01.2020

Undervisningstidspunkt

Fredag kl. 09.00 - 14.30

Se mere info

Sted

VIA, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens

Aktivitetsnummer

675119052

Pris

8350.00

Ansøgningsfrist

15.09.2019

Online tilmelding

Aarhus14.04.2020 - 12.06.2020

Undervisningstidspunkt

Tirsdag kl. 09.00 - 14.30

Sted

VIA, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens

Aktivitetsnummer

675120021

Pris

8350.00

Ansøgningsfrist

15.03.2020

Online tilmelding
Hvem kan deltage

​Diplomuddannelsen i Ledelse er for dig, der ønsker at udbygge dine kompetencer til at varetage ledelsesopgaver i såvel offentligt som privat regi.

Sådan foregår undervisningen

Undervisningen inddrager aktivt nye læringsformer og sigter mod at udvikle, inspirere og udfordre dig som leder. Det sker bl.a. gennem en dynamisk vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, dialog og refleksion.

Det er forventet, at du bidrager aktivt i undervisningen ved at inddrage problemstillinger, fortællinger og eksempler fra din ledelsespraksis. Desuden skal du arbejde med at forankre læring og refleksion i din ledelseskontekst.

Undervisningen vil i høj grad være praksisrelateret, hvilket giver dig reel mulighed for at opnå nye perspektiver på dit lederskab. Samtidig giver det dig konkrete handlemuligheder i forhold til dine professionelle relationer som leder.

Adgangskrav
  • En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
  • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Fakta

Uddannelsestype
Modul
Eksamensform
Se studieordningen
ECTS
5
Modulkategori
Valgmodul
Tilføj som favorit

Kontakt

infr480x480.jpg

Ingrid Buhl Frederiksen

Kontorelev

+45 87 55 21 86

infr@via.dk

Ingrid Buhl Frederiksen

Kontorelev

+45 87 55 21 86

infr@via.dk

infr480x480.jpg