Ledelse af digital transformation

Digitalisering og digital transformation er blevet aktuelt tema for alle ledere – også dig! Du forventes i denne tid, at kunne lede i det virtuelle rum - på distancen – kommunikere på forskellige platforme og facilitere møder online og samtidig virke nærværende. Hvordan undgår du faldgruberne og hvordan griber du mulighederne? Hvordan leder du den digitale transformation? Det handler ikke ret meget om teknologi, men om at mestre online facilitering og øget kompleksitet, distanceledelse, agilitet og nyere tilgange til forandringsledelse.

Sted

Aarhus

Pris

9500 kr.

Dato

06.09.2024 - 25.10.2024

Ansøgningsfrist

01.06.2024

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Herning

Pris

9500 kr.

Dato

22.04.2025 - 13.06.2025

Ansøgningsfrist

01.03.2025

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

 • Uddannelsestype
  Modul
 • Eksamensform
  Skriftlig opgave og mundtlig eksamen
 • ECTS
  5
 • Modulkategori
  Valgmodul
 • Indgår i
  Diplom i ledelse

Om modulet

 • Måske står du overfor et krav om bæredygtig optimering og overvejer hvordan effektivitet, trivsel, meningsskabelse og digitalisering kan fungere på samme tid? Måske mangler du blot at blive bedre til at arbejde hjemmefra? På modulet tager vi afsæt i de behov, som du har i din organisation og giver nogle bud på, hvordan du kommer videre.

  Ledelse i en digital tidsalder bygger ovenpå eksisterende lederfærdigheder, men kræver alligevel særlige kompetencer. Ledere forventes at kende til teknologi, digital dannelse, digital transformation og anderledes ledelse.  Digitalisering er ikke svaret på alt, så kerneopgaven/forretningen og faglig ledelse bør fortsat være i centrum, koblet til den digitale udvikling – ikke omvendt. Derfor er dette heller ikke et teknisk forløb.

  Vi sætter spot på nogle af de relevante temaer. Når du er igennem modulet vil du være bedre til f.eks. at:

  • Analysere, vurdere og forstå muligheder ved digitalisering og digital transformation
  • Udvælge relevante løsninger og timing i forhold til om I skal være ”first movers” eller afvente
  • Identificere behov for egen og medarbejderes kompetenceudvikling
  • Lede og facilitere møder online
  • Arbejde med nærhed og trivsel på distancen
  • Evne af finde bæredygtige tiltag ift. effektivisering og balancere disse i forhold til trivsel
  • Kunne navigere i komplekse opgaver og forstå betydningen af kommunikation og videndeling
  • Forankre forandringer – helt ud i yderste led med fokus på både effekt og læring
  • Arbejde med meningsskabende fortællinger og handlinger
  • Træde op på ølkassen og kommunikere til medarbejderne, at digitalisering skal prioriteres højt
  • Udøve såkaldt ”e-ledelse”, der samler ovenstående temaer, og balancere kerneopgaven med ledelse og digitalisering. 
 • Skåret ind til kernen, så udbyder vi her et praksisorienteret forløb omkring Ledelse af digital transformation, hvor ledere ender med at balancere på tre ben i den digitale forandring, hvor ledere skal:

  • Mestre samspillet mellem kerne- og ledelsesopgaven – også på distancen og virtuelt
  • Have tilstrækkelig indsigt i teknologiernes muligheder – og nej det bliver IKKE teknisk
  • Evne at spotte, hvor både effektiviteten og arbejdsglæden ligger gemt på samme tid

  VIA byder ind med en levende praksisnær og afvekslende undervisning hen over 4 undervisningsgange – vi tager egen medicin og afprøver e-didaktiske metoder i praksis, og udbyder derfor online 4 dage:

  Dag 1 skabes en fælles platform i forhold til teknologiforståelse og nye trends, så vi får begreber for disse og drøfter fordele og ulemper ved forskellige platforme i forhold til virtuelle processer i praksis. Derefter en kort intro til metoder inden for arbejdsgangsanalyser og dialoger om f.eks. automatisering giver mening og hvorfor det er så meget anderledes end at installere en robotplæneklipper derhjemme.

  Dag 2 har fokus på nyere tilgange til agil proces- og projektledelse samt forankring af forandringer indenfor forandringsledelse. Der er i praksis forskel på, om IT blot er en forstærker, hvor vi sætter strøm til processer, eller om der er tale om større transformationer, som kræver større forandringer – begge dele er muligt. Vi arbejder med kreative prøvehandlinger og meningsskabelse samt agil og lærende tilgang til projekt- og procesledelse. Vi ser på spændende tilgange til at vurdere graden af kompleksitet. Metoderne trænes gennem sjove øvelser og vi ser også på kommunikation på distancen.

  Dag 3 her arbejder vi videre med forandringsledelse og tager derefter fat på ledelseskompetencer i en digital tidsalder. Hvilke evner skal vi opdyrke for, at vi i teori og praksis kompetent evner at lede digitale transformationer eller det at få ledelsesopgaven til at lykkes i det virtuelle rum. Vi holder disse anbefalinger op imod praksis for at undersøge, hvad der matcher egen organisation bedst samt undersøger hvilken tilgang, som der bør vælges for at fremme samspillet mellem kerneopgaven, ledelse og digitalisering.

  Dag 4 samles trådene på tværs af temaer med det klare formål, at opleve nogle konkrete redskaber, som kan skabe effekt og læring ude i egen praksis. Derfor skal egne projekter og kerneopgaven i centrum denne dag. Her bliver det også konkret, hvad der skal til for selv at stå stærkt, når situationer og projekter skrifter karakter. Vi arbejder også her på psykologiske perspektiver ift. evner til at nå egne- og fælles resultatmål.  Her kræves f.eks. effektiv og klar kommunikation både til de nære projektdeltagere, men også ud til resten af organisationen. Endelig arbejder vi afslutningsvis med kommunikation og facilitering, når møder foregår online og på distancen.

  BEMÆRK: Lektor Jan Rosenmeier, der underviser på forløbet her, har for nylig skrevet denne artikel: https://offentligledelse.dk/digitale-loesninger-kan-forbedre-menneskers-samspil/

 • ​Diplomuddannelsen i Ledelse er for dig, der ønsker at udbygge dine kompetencer til at varetage ledelsesopgaver i såvel offentligt som privat regi. Du kan også fint deltage her, hvis du er projektleder eller koordinator eller lign.

 • Undervisningen inddrager aktivt nye læringsformer og sigter mod at udvikle, inspirere og udfordre dig som leder. Det sker bl.a. gennem en dynamisk vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, dialog og refleksion.

  Det er forventet, at du bidrager aktivt i undervisningen ved at inddrage problemstillinger, fortællinger og eksempler fra din ledelsespraksis. Desuden skal du arbejde med at forankre læring og refleksion i din ledelseskontekst.

  Undervisningen vil i høj grad være praksisrelateret, hvilket giver dig reel mulighed for at opnå nye perspektiver på dit lederskab. Samtidig giver det dig konkrete handlemuligheder i forhold til dine professionelle relationer som leder.

 • ​For at blive optaget direkte på et diplommodul skal du have gennemført én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse: 

  • ​Erhvervsakademiuddannelse
  • Akademiuddannelse
  • Bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
  • Kandidatuddannelse
  • En anden relevant videregående uddannelse på mindst samme niveau som en af ovenstående uddannelser 

  Har du andre og tilsvarende forudsætninger, kan du søge om optagelse på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering her​.​

Kontakt

riny480x480.jpg

Administrativ kontakt

jan-rosenmeyer.png

Faglig kontakt