Modul

Mentorskaber og mentorordninger

​Vil du opkvalificere dine kompetencer inden for mentorarbejde? Tilmeld dig modulet og udvid din forståelse for roller, positioneringer og etiske dilemmaer i mentorskabet.

Sted

Aarhus

Pris

6700.00 kr.

Dato

22.03.2021 - 04.06.2021

Ansøgningsfrist

08.02.2021

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

Om modulet

 • ​Når du har gennemført modulet, kan du håndtere komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger i varetagelsen af mentorskaber og udviklingen af mentorordninger.

  Du bliver i stand til at:

  • Vurdere behov for støtte, udvikling og læring
  • Tilbyde en relevant indsats
  • Indgå i samarbejder med andre aktører omkring mentorskaber
 • ​Modulet giver dig overblik over den uddannelsespolitiske sammenhæng og baggrund for mentorindsatser. Du arbejder med:

  • Eksklusion og inklusion i det senmoderne samfund
  • Mentorskabets organisatoriske og institutionelle forankring i og uden for uddannelsessystemet
  • Relationsforståelse – herunder roller og positioneringer i mentorarbejde
  • Teorier om læring og læreprocesser i formelle og uformelle kontekster
  • Magt og etiske dilemmaer
 • ​Modulet er relevant for dig, der arbejder eller ønsker at arbejde som mentor. Desuden er modulet for dig, der skal etablere og organisere mentorordninger i offentligt elle privat vejledningsregi.

 • ​Undervisningen er præget af en dynamisk vekselvirkning mellem oplæg, dialog, refleksion, forelæsning og gruppearbejde.

 • ​For at blive optaget på Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning skal du have:

  • En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
  • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

  Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Kontakt

salu480x4802019.jpg

Administrativ kontakt