Ordblindeundervisning for voksne

​OBU voksenundervisning: Søger du inspiration til undervisningen af ordblinde voksne? Tilmeld dig modulet nu og få metoder til at afdække skriftsproglige forudsætninger og identificere undervisningsbehov for voksne med ordblindhed.

Sted

Aarhus

Pris

11100 kr.

Dato

23.08.2021 - 24.12.2021

Ansøgningsfrist

15.05.2021

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

Om modulet

 • ​Når du har gennemført modulet, kan du planlægge individuel ordblindeundervisning for voksne (OBU) med inddragelse af læse- og skriveteknologi.

  Du bliver i stand til at:

  • Afdække skriftsproglige forudsætninger og færdigheder
  • Identificere undervisningsbehov
  • Udvikle OBU-praksis i samarbejde med forskellige fagligheder
  • Reflektere over samspillet mellem deltagerforudsætninger, rammefaktorer, læreprocesser og evaluering i OBU
  • Differentiere undervisning ud fra forskellige deltagerforudsætninger
 • ​På modulet får du viden om ordblindhed og indsigt i metoder og læremidler til at varetage undervisningen af ordblinde.

  Du arbejder med:

  • Teorier om ordblindhed – herunder årsager og afledte vanskeligheder
  • Lovgrundlaget for OBU
  • Støtte- og vejledningsmuligheder for voksne med ordblindhed
 • ​Modulet henvender sig til undervisere og andre professioner, der ønsker at arbejde med udvikling af voksnes funktionelle færdigheder inden for områderne læsning, stavning, og skriftlig fremstilling. Vi anbefaler at du tager modulet ’Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder på baggrund af viden om læsning og skrivning’ inden dette modul.

 • ​Undervisningen er præget af en dynamisk vekselvirkning mellem oplæg, holddiskussion, refleksion, forelæsning og gruppearbejde.

 • ​For at blive optaget på den pædagogiske diplomuddannelse skal du have:

  • En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
  • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

  Fra 1. august 2019 og tre år frem gælder en forsøgsordning.
  Det betyder, at hvis du har en akademiuddannelse, så kan du søge direkte ind på en diplomuddannelse, hvis du:

  • har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse
  • har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag dig. Dvs. uanset om det er før, under eller efter akademiuddannelsen.
  • er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

  Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Kontakt

cohj480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

Avatar-profilbillede-Q480x480.jpg

Faglig kontakt