Psykosocial rehabilitering

Vil du klædes på med flere psykosociale indsatser i rehabiliteringen når du samarbejder med udsatte personer? Modulet hjælper dig til at navigere i feltets psykosociale dilemmaer og styrker borgerens perspektiv.

To personer sidder på en bænk midt i en skov - Psykosocial rehabilitering

Sted

Silkeborg

Pris

13000 kr.

Dato

06.02.2025 - 20.06.2025

Ansøgningsfrist

15.11.2024

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Aarhus

Pris

13500 kr.

Dato

05.02.2026 - 19.06.2026

Ansøgningsfrist

15.11.2025

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

Om modulet

 • Gennem psykosocial rehabilitering kan du kvalificere din indsats ved et særligt fokus på psykiske og sociale aspekter i indsatsen. Herved får du flere kompetencer til at fremme recovery, trivsel, livskvalitet og udvikling for borgeren.

  Du lærer at:

  • forstå og anvende den psykosociale rehabilitering, rehabilitering og habilitering i din praksis
  • arbejde med borgerinddragelse gennem en recovery-orienteret rehabilitering
  • opbygge kompetencer til at være faciliterende ift. borgerens proces med at komme sig
  • være mere selvrefleksiv ift. din egen rolle, dine mentaliserende indsatser og dit samarbejde med borgeren
  • vurdere teoretiske, praktiske og etiske problemstillinger.
 • I løbet af modulet arbejder du blandt andet med:

  • Dine mentaliseringskompetencer og borgerens mentalisering.
  • Recoverystøtte og psykosocial rehabilitering – med viden om de etiske og andre faglige dilemmaer, der hører til feltet.
  • Teorier, metoder og redskaber, der understøtter borgerens recovery-proces ex. livshistoriefortælling, åben dialog og FIT.
  • Motivationsarbejde og dets udfordringer.
  • Din rolle ift. at understøtte borgerens proces mere end at være ekspert – ex øvelser i- og facilitering af samarbejdsprocesser med og omkring borgeren.
  • Rehabiliteringspsykologi.
 • Modulet er for dig der arbejder med mennesker med psykiske, fysiske eller sociale funktionsnedsættelser/vanskeligheder som gerne vil lære at arbejde med psykosocial rehabilitering.

  Du kan fx arbejde som socialpædagog, sygeplejerske, socialrådgiver, ergo/fysioterapeut eller have anden relevant uddannelse.

  Mulighed for uddannelsesstøtte

  Vidste du, at der er forskellige muligheder for økonomisk støtte til din efteruddannelse? Læs om tilskudsordningerne her.

 • Undervisningen tager afsæt i nyeste faglige viden som du forbereder gennem læsning derhjemme. Undervisningen kombinerer teori og praksis gennem forskellige refleksionsøvelser både mere teoretiske og især praksisrettede øvelser.

  Undervisningen er meget deltagerinddragende og tager afsæt i cases fra dig og de andre på holdet, ligesom du skal være forberedt på at skulle lave små oplæg for holdet.

 • ​For at blive optaget direkte på et diplommodul skal du have gennemført én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse:

  • ​Erhvervsakademiuddannelse
  • Akademiuddannelse​​
  • Bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
  • Kandidatuddannelse
  • En anden relevant videregående uddannelse på mindst samme niveau som en af ovenstående uddannelser 

  Har du andre og tilsvarende forudsætninger, kan du søge om optagelse på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering her.​​

Kontakt

hebn480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

emc480x4802019.jpg

Faglig kontakt