Modul

Sammenhængende forløb

​Styrk din viden og bliv i stand til at udføre funktioner inden for sammenhængende patientforløb. På dette modul får du bl.a. indsigt i og forståelse for udvalgte fagområder som fx gerontologi, patientologi, (social)psykiatri og pædagogik.

Fakta

Om modulet

 • ​Når du har gennemført hele modulet kan du:

  • forstå og anvende begreber og metoder, der knytter sig til pleje og omsorg i sammenhængende patientforløb
  • forstå fagområdets centrale begreber og anvende disse i dit daglige arbejde
  • reflektere over de faglige og etiske problemstillinger, som knytter sig til fx psykiatriske patienter, minoritetsgrupper eller svage ældre borgere
  • koordinere indsatser og formidle praksisnære problemstillinger til relevante samarbejdspartnere, borgere og pårørende
  • håndtere udviklingsorienterede situationer i sammenhængende patientforløb
  • reflektere over og evaluere egen og andres indsats i udvikling af praksis.
 • ​På modulet lærer du teori og metode i relation til fagområdet. Du berører bl.a. om:

  • Menneskesyn og dets betydning for arbejdet med pleje og omsorg
  • Kommunikationsteorier og det kommunikative aspekt i det tværfaglige samarbejde
  • Konflikthåndtering og løsningsmodeller
  • Pædagogisk praksis og formidling
  • Det syge menneske i et flerkulturelt perspektiv
  • Forskningsresultaters betydning for problemstillinger fra din egen praksis.
 • ​Uddannelsen er for dig, som er faglært inden for sundhedsområdet eller det pædagogiske område. Du har desuden erhvervserfaring inden for den primære, regionale eller private sektor.

  Få gratis uddannelse
  Er du ufaglært eller faglært har du mulighed for at få dækket dit deltagergebyr på op til 10.000 kr. Læs mere her.

 • På uddannelsen fokuserer vi på problemstillinger, som er tæt på praksis. Vi tager udgangspunkt i de ting, som sker på din arbejdsplads og på, hvordan du som akademiuddannet i sundhedspraksis kan bidrage positivt til den faglige udvikling på arbejdspladsen.

  Du får rig mulighed for at sparre med medstuderende og undervisere om, hvordan du bedst løser problemstillingerne fra din egen dagligdag. Du vælger selv konkrete problemstillinger og opgaver, som udfordrer dig i din hverdag. På denne måde bliver teorien omsat til praktiske eksempler.

 • For at blive optaget på Akademiuddannelsen i ungdomspædagogik skal du have:
  • En relevant erhvervsuddannelse, en grunduddannelse for voksne (GVU) eller en gymnasial uddannelse
  • To års relevant erhvervserfaring

  Opfylder du ikke adgangskravene, er det muligt at blive optaget på baggrund af en vurdering af
  realkompetencer. Læs om realkompetencevurdering.

Kontakt

hved480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

Dorte Lorenzen-SOSU-480x480.jpg

Faglig kontakt