Skriftsprogsundervisning for voksne - FVU

​Søger du kompetencer til arbejdet med skriftsprogsundervisning for voksne? Så er modulet relevant for dig. Her får du bred indsigt i teorier og metoder til at identificere og afdække undervisningsbehov, som du kan overføre til din praksis.

Sted

Aarhus

Pris

13000 kr.

Dato

22.01.2025 - 06.06.2025

Ansøgningsfrist

15.11.2024

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

Om modulet

 • ​Når du har gennemført modulet, kan du planlægge, gennemføre og evaluere læse- og skriveundervisning i FVU (Forberedende Voksenundervisning).

  Du bliver i stand til at:

  • Identificere undervisningsbehov for voksne
  • Reflektere over samspillet mellem deltagerforudsætninger, rammefaktorer, valg af læreprocesser og undervisningsindhold
  • Differentiere undervisningen ud fra deltagerforudsætninger – herunder fx med blik for dansk som andetsprog
  • Vurdere og udvikle læremidler og tekster til specifikke kontekster
  • Inddrage it-læremidler og/eller læse- og skriveteknologi
  • Udvikle FVU-praksis i samarbejde med relevante fagpersoner
 • ​Modulet giver dig indsigt i grundlæggende teorier om skriftsprogsundervisning for voksne.

  Du arbejder med:

  • FVU-systemet
  • Metoder og læremidler i FVU-undervisning
  • Lov- og vejledningsgrundlaget for FVU – herunder visitationsrammen og forskellige tilrettelæggelsesformer
 • ​Modulet henvender sig til undervisere og andre professioner, der ønsker at arbejde med udvikling af voksnes funktionelle færdigheder inden for områderne læsning, stavning, og skriftlig fremstilling.

  Vi anbefaler at du tager modulet ’Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder på baggrund af viden om læsning og skrivning’ inden dette modul.

 • ​Undervisningen er præget af en dynamisk vekselvirkning mellem oplæg, holddiskussion, refleksion, forelæsning og gruppearbejde.

 • ​For at blive optaget direkte på et diplommodul skal du have gennemført én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse:

  • ​Erhvervsakademiuddannelse​
  • Akademiuddannelse
  • Bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
  • Kandidatuddannelse
  • En anden relevant videregående uddannelse på mindst samme niveau som en af ovenstående uddannelser

  Har du andre og tilsvarende forudsætninger, kan du søge om optagelse på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering her​.​​​​​

Kontakt

480x480-Birgitte-Elisabeth-Nielsen-(gitt)-09-22.jpg

Administrativ kontakt

Avatar-profilbillede-Q480x480.jpg

Faglig kontakt