Sprogtilegnelse og sprogundervisning

​Underviser du i engelsk, og vil du have indsigt i de nyeste lærings- og kommunikationsstrategier? Så er modulet henvendt til netop dig. Tilmeld dig nu og dyk ned i engelskundervisningens mange facetter og udvikl dine kompetencer.

Sted

Aarhus

Pris

11100 kr.

Dato

24.01.2022 - 10.06.2022

Ansøgningsfrist

25.12.2021

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

Om modulet

 • ​Når du har gennemført modulet, kan du jonglere mellem forskellige sprogdidaktiske metoder.

  Du bliver i stand til at:

  • Analysere, begrunde og udvikle læringsforhold i engelskundervisningen
  • Danne rammen om elevcentreret, differentieret tilrettelæggelse af sproglæring
  • Vurdere nyttigheden af forskellige læremidler – herunder anvendelse af IT og medier
  • Vurdere læseplaner og uddannelsesplanlægning i et samfundsmæssigt perspektiv
 • ​Modulet giver dig bred indsigt i teorier om sprogtilegnelse, sprog- og læringssyn samt fremmedsprogsdidaktiske metoder.

  Du arbejder med:

  • Teorier om målrettet evaluering og evalueringsmetoder
  • Forskellige formidlingssituationer
  • Lærer- og elevrollen i engelskundervisningen
  • Udviklingsarbejde og klasserumsforskning
  • Lærings- og kommunikationsstrategier – herunder ordtilegnelses-, læse- og lyttestrategier
 • ​Modulet henvender sig til engelsklærere, der vil styrke deres kompetencer til at udvikle skolernes engelskundervisning.

 • ​Undervisningen er præget af en dynamisk vekselvirkning mellem oplæg, holddiskussion, refleksion, forelæsning og gruppearbejde.

  Særligt om online forløbene
  Et online modul betyder, at der ikke som udgangspunkt er fysisk fremmøde i forbindelse med undervisningen.

  Dog vil et typisk online modul også indeholde et intromøde (1. undervisningsgang), hvor studerende og undervisere/vejledere får mulighed for at mødes, evt. suppleret med et møde den sidste undervisningsgang. Der vil være undervisning på eks. Zoom sammen med et hold med dagsundervisning de resterende 4 undervisningsgange.

  Et onlinemodul kan karakteriseres ved som udgangspunkt at bestå af et relativt stort antal online vejledningstimer, som indbefatter såvel undervisningssubstituerende som opgave-/prøverelaterede studieaktiviteter. Som udgangspunkt tages der udgangspunkt i de tilmeldte studerende ift. tilrettelæggelsen af modulet.

  Et modul gennemført online giver dig altid samme antal ECTS-point, som et normalt modul med fremmøde.

 • ​For at blive optaget på den pædagogiske diplomuddannelse skal du have:

  • En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
  • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

  Fra 1. august 2019 og tre år frem gælder en forsøgsordning.
  Det betyder, at hvis du har en akademiuddannelse, så kan du søge direkte ind på en diplomuddannelse, hvis du:

  • har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse
  • har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag dig. Dvs. uanset om det er før, under eller efter akademiuddannelsen.
  • er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

  Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Kontakt

cohj480x4802019.jpg

Administrativ kontakt