Undersøgelse af pædagogisk praksis

​Søger du kompetencer til at undersøge og dokumentere pædagogisk praksis? Og vil du udbygge din metodiske værktøjskasse? Så er modulet noget for dig. Her lærer du at foretage empiriske undersøgelser og behandle de frembragte data.

Sted

Aarhus

Pris

7200 kr.

Dato

31.01.2022 - 10.06.2022

Ansøgningsfrist

01.11.2021

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Herning

Pris

7200 kr.

Dato

22.08.2022 - 16.12.2022

Ansøgningsfrist

15.05.2022

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Aarhus

Pris

7200 kr.

Dato

22.08.2022 - 16.12.2022

Ansøgningsfrist

15.05.2022

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Aarhus

Pris

7700 kr.

Dato

25.01.2023 - 09.06.2023

Ansøgningsfrist

01.11.2022

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Herning

Pris

7700 kr.

Dato

26.01.2023 - 09.06.2023

Ansøgningsfrist

01.11.2022

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

Om modulet

 • ​Når du har gennemført modulet, har du fået kompetencer til at kunne designe empiriske undersøgelser af pædagogisk praksis.

  Du bliver bedre til at:

  • Lave et relevant metodedesign til undersøgelse af pædagogisk praksis
  • Foretage empiriske undersøgelser
  • Anvende og reflektere over empiriske data
  • Udvælge og begrunde metodevalg
 • ​Modulet giver dig indblik i og erfaring med at undersøge og udvikle pædagogisk viden og praksis.

  Du arbejder med:

  • Kvantitative og kvalitative metoder
  • Muligheder og begrænsninger ved forskellige metoder
  • Metodiske problemstillinger inden for den pædagogiske praksis
 • ​Modulet henvender sig til lærere, pædagoger, professionsbachelorer og andre, der beskæftiger sig med pædagogiske og formidlingsmæssige opgaver.

 • ​Undervisningen er præget af en dynamisk vekselvirkning mellem oplæg, holddiskussion, refleksion, forelæsning og gruppearbejde.
  Kommentarer.

  Særligt om online forløbene
  Du kan også tilmelde dig dette modul online, hvor det eneste du behøver er en computer (med webkamera og mikrofon) og en internetadgang.
  Du får undervisning af nogle af landets dygtigste undervisere, som alle har erfaring med udvikling og afholdelse af digital undervisning. VIAs online undervisning er kendetegnet af høj fleksibilitet kombineret med høj kvalitet, hvor pædagogik og didaktik understøttes af teknik.
  I undervisningen gøres brug af forskellige læringsteknologier, så læringen kommer til at foregå helt eller delvis digitalt, vekslende fra det statiske (fx moduler, du selv kan tilgå uafhængig af tid og sted) til det interaktive (fx livestreamet undervisning med digital interaktion). På alle moduler understøtter teknologien det pædagogiske og didaktiske sigte med modulet.
  Du vil møde livestreamet undervisning eller blended learning, hvor den digitale læring fx bruges før eller efter livestreamet undervisningen.

   

 • ​For at blive optaget på den pædagogiske diplomuddannelse skal du have:

  • En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
  • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

  Fra 1. august 2019 og tre år frem gælder en forsøgsordning.
  Det betyder, at hvis du har en akademiuddannelse, så kan du søge direkte ind på en diplomuddannelse, hvis du:

  • har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse
  • har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag dig. Dvs. uanset om det er før, under eller efter akademiuddannelsen.
  • er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

  Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Kontakt

cebu480x480SH.jpg

Administrativ kontakt

JLYN2020480x480.jpg

Faglig kontakt