Børn og Unge

Få inspiration og kompetencer til at styrke arbejdet med udsatte børn, unge og familier. Du får indsigt i en bred vifte af teorier og metoder, som du kan anvende i det sociale og pædagogiske arbejde med børn, unge og familier i udsatte positioner. Det sætter dig i stand til at undersøge og udvikle praksis - endda med mulighed for tilskud på børne- og ungeområdet - læs mere under hvem kan deltage.

Det var meget givende, og jeg vil helt sikkert anbefale andre at tage uddannelsen. Jeg er blevet meget mere bevidst om, hvordan teori og metode kan styrke min faglighed og hvordan, jeg kan bruge forskellige handleredskaber.

Jeanette Sonne Loch, Socialrådgiver, Skive Kommune

Om retningen

 • Med diplomuddannelsen ’Børn og unge’ får du en uddannelse, som er særlig relevant for dig, der arbejder med børn og unge i udsatte positioner.

  Du bliver klædt på med centrale teorier og metoder, der styrker både det sociale og det pædagogiske arbejde med børn, unge og familier i udsatte positioner. Du arbejder med at anvende både teorier og metoder i din egen praksis, så du står med styrkede handlekompetencer, når du har afsluttet uddannelsen.

  Du bliver bedre til at:

  • ​håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i relation til dit arbejde
  • analysere problemstillinger på børne- og ungeområdet med udgangspunkt i relevant teori
  • undersøge, beskrive og vurdere problemstillinger om børn og unge i udsatte positioner
  • udvælge og anvende relevante metodiske tilgange med afsæt i en multiteoretisk værktøjskasse
  • arbejde refleksivt som multiteoretisk praktiker 
  • indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage dig ansvar inden for rammerne af en socialfaglig professionel etik
  • formidle og samarbejde med børn, unge og familier samt samarbejdspartnere 

  Når du er færdig med uddannelsesretningen, står du styrket til at forstå og analyse komplekse problemstillinger omkring børn, unge og familier i udsatte situationer samt til at udvælge og gennemføre relevante interventioner ud fra et kontekstuelt og inddragende perspektiv.

 • Børn og unge-retningen er relevant for dig, der arbejder med børn og unge, som har behov for særlig støtte, både i myndighedsarbejdet, på almenområdet og på leverandørområdet. 

  Du er måske socialrådgiver, pædagog, lærer, sundhedsplejerske og arbejder til dagligt med børn og unge i udsatte positioner fx i socialforvaltningen, i skolen, i klubber, på opholdssteder, på krisecentre, i det boligsociale arbejde, som frivillig i fx NGO’er etc.

  Lige nu kan du få tilskud fra Socialstyrelsen til udvalgte enkeltmoduler, hvis du tilhører målgruppen. Læs om dine muligheder her.

  Du har eventuelt også mulighed for at søge delvis finansiering via Kompetencemidlerne, afhængig af din faglige organisation. Læs mere på den kommunale kompetencefonds hjemmeside.​

 • Børn og ungeretningen er en selvstændig uddannelsesretning på den sociale diplomuddannelse. Du kan tage et eller begge moduler og du kan tage modulerne i valgfri rækkefølge. Du kan kombinere modulerne med moduler fra andre uddannelsesretninger eller med andre diplomuddannelser. 

  Hvis du ønsker at tage hele den sociale diplomuddannelse med fokus på børn og unge i udsatte positioner (60 ECTS), så består uddannelsen af:

  • ​To obligatoriske moduler fra den sociale diplomuddannelse (i alt 15 ECTS): ’Videnskabsteori og socialt arbejde’ (10 ECTS) og ’Undersøgelses- og udviklingsarbejde’ (5 ECTS)
  • De to retningsspecifikke moduler: ’Teorier i socialt arbejde med udsatte børn og unge’ (10 ECTS) og ’Metoder i socialt arbejde med udsatte børn og unge’ (10 ECTS)
  • Et valgfrit modul (10 ECTS). Dette kan være et valgmodul fra den sociale diplomuddannelse (fx Tværprofessionelt samarbejde i relation til udsatte børn og unge’) eller et modul fra en anden uddannelsesretning på den sociale diplomuddannelse (fx ’Inddragelse og samtaler med børn unge og familier’, ’Unge i sårbare positioner’ eller ’Børnehandicap). Endelig kan det være et modul fra en helt anden diplomuddannelse (fx pædagogisk eller sundhedsfaglig diplomuddannelse).
  • Et afgangsprojekt (15 ECTS)

  Uddannelsen er opdelt i 6 moduler, og som udgangspunkt afvikles der et modul pr. halvår. De moduler vi udbyder varierer fra semester til semester. Du finder de aktuelle retningsspecifikke moduler længere nede på siden. Klikker du dig videre ind på selve modulet, kan du læse mere om de enkelte modulers faglige indhold.

  De generelle informationer omkring den sociale diplomuddannelse – fx opbygning og obligatoriske og fælles valgfri moduler – finder du under den sociale diplomuddannelse​.

  Hvis du savner en uddannelse der matcher lige netop dine interesser og dit kompetencebehov, så er det måske et fleksibelt diplomforløb, du skal sætte sammen. Du kan læse mere om det under Fleksibel diplomuddannelse​​. Kontakt gerne studievejlederen, hvis du har brug for råd og vejledning ift. sammensætning af netop dit studieforløb.

  Adgangskrav
  For at blive optaget direkte på en diplomuddannelse skal du have gennemført én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse:

  • Erhvervsakademiuddannelse
  • Akademiuddannelse
  • Bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
  • Kandidatuddannelse
  • En anden relevant videregående uddannelse på mindst samme niveau som en af ovenstående uddannelser 

  Har du andre og tilsvarende forudsætninger, kan du søge om optagelse på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.​​

  Læs mere om Børn og Unge

Det siger deltagerne på uddannelsen

Talebobbel

En helt ny verden har åbnet sig

Læs hvad deltagerne på Børn og unge uddannelsen har at sige om forløbet.

Gå til side

Kontakt

hebn2024_480x480.jpg

Administrativ kontakt

bk480x4802019.jpg

Faglig kontakt

480x480-katerina-Rørbæk-Jakobsen-(ktrj).jpg

Studievejleder