Idræt, krop og bevægelse

Få indsigt i, hvordan idræt og bevægelse har betydning for sundhed, kultur, uddannelse og pædagogisk arbejde. Og styrk din evne til at planlægge, iværksætte og justere relevante og målrettede idræts- og bevægelsesaktiviteter.

Om retningen

 • Med uddannelsesretningen Idræt, krop og bevægelse vinkler du din pædagogiske diplomuddannelse i en retning, som er særlig relevant for dig.

  Idræt og bevægelse har en stor betydning for sundhed, kultur, uddannelse og pædagogisk arbejde. Du får ny faglig viden, som styrker din forståelse og arbejde med idræt – heriblandt viden i relation til idrættens former og dimensioner samt viden om og indsigt i kroppens betydning for identitetsdannelse, selvopfattelse og socialisering.

  Du bliver bedre til at:

  • planlægge, iværksætte og justere målrettede bevægelsesaktiviteter
  • skabe større sammenhæng mellem teori og praksis i det idrætspædagogiske arbejde
  • håndtere idrætspædagogisk arbejde med forskellige målgrupper i forskellige sammenhænge
 • Uddannelsesretningen er for dig, der enten er beskæftiget inden for institutionssektoren, uddannelsessektoren, social- og sundhedssektoren eller arbejder med børn, unge og voksnes fritid. Retningen er også for dig, som arbejder med kultur og samfundsudvikling i den private sektor.

 • Idræt, krop og bevægelse er en uddannelsesretning under den pædagogiske diplomuddannelse.

  Vil du tage en fuld pædagogisk diplomuddannelse med en specialisering i Idræt, krop og bevægelse, så består uddannelsen samlet set af en række obligatoriske moduler fra den pædagogiske diplomuddannelse, en række retningsspecifikke moduler og et afgangsprojekt.

  De retningsspecifikke moduler for denne retning er:

  De moduler vi udbyder varierer fra semester til semester. Du finder de aktuelle retningsspecifikke moduler længere nede på siden. Klikker du dig videre ind på selve modulet, kan du læse mere om det faglige indhold.

  De generelle informationer omkring den pædagogiske diplomuddannelse – fx opbygning, adgangskrav samt obligatoriske og fælles valgfri moduler – finder du under den pædagogiske diplomuddannelse.

Kontakt

480x480-Cecilie-Burgdorf-(cebu)-09-22.jpg

Administrativ kontakt

bbh480x480.jpg

Faglig kontakt

heto2018480x480.jpg

Studievejleder