Musik

Få ny viden om musik og pædagogik samt færdigheder i instruktion, ledelse og vejledning i et bredt felt af musikpædagogiske retninger. Styrk dine kompetencer, så du bliver endnu bedre til at formidle musik til børn og unge.

Om retningen

 • Med uddannelsesretningen ’Musik’ vinkler du din pædagogiske diplomuddannelse i en retning, som er særlig relevant for dig.

  Du får indsigt i teorier om musik og pædagogik, og du sikrer dig en større forståelse af samspillet mellem musikalsk dannelse og musikkens betydning i samfundet.

  Du bliver bedre til at:
  • planlægge og udvikle musikundervisning for børn og unge
  • udvikle musikalske tilbud og oplevelser for børn og unge
  • udarbejde og udøve musik i forskellige stiltraditioner, på forskellige instrumenter med forskellige roller
  • mestre musikalsk instruktion, ledelse og vejledning
  • reflektere over din egen og andres musikalske vejlednings- og undervisningspraksis
 • Uddannelsesretningen er relevant for dig, der er lærer eller pædagog med interesse for formidling af musik.
 • ​Musik er en uddannelsesretning under den pædagogiske diplomuddannelse.

  Vil du tage en fuld pædagogisk diplomuddannelse med en specialisering i musik, så består uddannelsen samlet set af en række obligatoriske moduler fra den pædagogiske diplomuddannelse, en række retningsspecifikke moduler og et afgangsprojekt.

  De retningsspecifikke moduler for denne retning er:

  • Musikdidaktik og musikalsk ledelse
  • Musikpædagogik
  • Musik og kultur

  De moduler vi udbyder varierer fra semester til semester. Du finder de aktuelle retningsspecifikke moduler længere nede på siden. Klikker du dig videre ind på selve modulet, kan du læse mere om det faglige indhold.

  De generelle informationer omkring den pædagogiske diplomuddannelse – fx opbygning, adgangskrav samt obligatoriske og fælles valgfri moduler – finder du under den pædagogiske diplomuddannelse.

Kontakt

ulke480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

heto2018480x480.jpg

Studievejleder