Specialpædagogik

Specialpædagogik er sat på dagsordenen i hele det pædagogiske felt. Kvalificer dig til at håndtere specialpædagogiske problemstillinger i det brede læringsmiljø og i alle udviklingssammenhænge.

Som studerende på PD i Specialpædagogik bliver du kvalificeret til at indgå i den komplekse opgave det er, at sikre alle børn og unges deltagelse i udviklings-, lærings- og trivselsfællesskaber. Det er en kompliceret opgave, og de mange krav til personale og ledelse på skole- og dagtilbudsområdet gør det ikke mindre komplekst. Du vil møde de skarpeste og mest engagerede undervisere i Danmark.

Jørgen Lyhne, Lektor og underviser, VIA University College

Om retningen

 • Med uddannelsesretningen ’Specialpædagogik’ vinkler du din pædagogiske diplomuddannelse i en retning, som er særlig relevant for dig.

  Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde ud fra et helhedsperspektiv, hvor grundlaget er det tværprofessionelle samarbejde om at styrke udviklings- og læreprocesser i det specialpædagogiske arbejde.

  Du bliver bedre til at:

  • undersøge, analysere, planlægge, gennemføre og evaluere aktiviteter for at fremme læring og udvikling
  • håndtere specialpædagogiske problemstillinger både i almenpædagogisk praksis og i et specialiseret fagligt miljø
  • håndtere specialpædagogiske problemstillinger i forhold til forebyggelse
  • indtage formidlende og vejledende funktioner
  • samarbejde om opgaver relateret til vedligeholdelse og udvikling
  • vurdere inddragelse af eksterne parter og netværk med henblik på at styrke den specialpædagogiske indsats og borgerinddragelse
 • Uddannelsen henvender sig til dig, som er lærer, pædagog eller har en mellemlang videregående uddannelse og arbejder eller ønsker beskæftigelse inden for handicapområdet og det specialpædagogiske arbejdsfelt.

 • Specialpædagogik er en uddannelsesretning under den pædagogiske diplomuddannelse.

  Vil du tage en fuld pædagogisk diplom med en specialisering i specialpædagogik, så består uddannelsen samlet set af en række obligatoriske moduler fra den pædagogiske diplomuddannelse, en række retningsspecifikke moduler og et afgangsprojekt.

  De retningsspecifikke moduler for denne retning er:

  • Specialpædagogik i samtiden
  • Læring, kontakt og trivsel
  • Socialkognitive udviklingsforstyrrelser
  • Erhvervet hjerneskade
  • Intellektuelle funktionsnedsættelser
  • Motoriske vanskeligheder og multiple funktionsnedsættelser
  • Sansemæssige funktionsnedsættelser
  • Komplekse kommunikationsindsatser vedr. mennesker med funktionsnedsættelser
  • Kommunikationskompetencer - i arbejdet med mennesker med komplekse kommunikationsbehov

  De moduler vi udbyder varierer fra semester til semester. Du finder de aktuelle retningsspecifikke moduler længere nede på siden. Klikker du dig videre ind på selve modulet, kan du læse mere om det faglige indhold.

  De generelle informationer omkring den pædagogiske diplomuddannelse – fx opbygning, adgangskrav samt obligatoriske og fælles valgfri moduler – finder du under den pædagogiske diplomuddannelse.

  Læs mere om Specialpædagogik

Kontakt

ulke480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

heto2018480x480.jpg

Studievejleder