Unge i sårbare positioner

Vil du styrke din viden om unge i sårbare og udsatte positioner og dine faglige samt analytiske forudsætninger for at yde den bedst mulige indsats? Så er denne uddannelsesretnings moduler om unge i sårbare og udsatte positioner det helt naturlige valg for dig. Du har endda mulighed for tilskud på børne- og ungeområdet - læs mere under hvem kan deltage.

Om retningen

 • Retningen ”Unge i sårbare positioner” giver dig en indsigt i rammerne omkring unge området og særligt de udfordringer, som unge i udsatte positioner står over for. Du bliver klogere på, hvordan du kan arbejde med de unge og du får styrket dine faglige begrundelser.
   
  Der tages udgangspunkt i både ny og kendt viden og forskning på området. På denne uddannelse vil du yderligere opleve en tæt sammenhæng mellem teori og praksis.
   
  Du sikrer dig:
  • Styrkede forudsætninger for at analysere, træffe valg og begrunde dine valg i dit faglige arbejde med unge i udsatte positioner
  • Evnen til at håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejdssammenhænge med unge i udsatte positioner
  • Evnen til at indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde og samarbejde med de unges forældre, pårørende og netværk
  • En udvikling af din socialfaglige praksis på unge området
 • Denne uddannelsesretning er for dig der er arbejder som opsøgende medarbejder, klubpersonale, lærer, socialrådgiver med eller uden myndighed, i behandlingsregi, arbejder skadesreducerende eller i det forebyggende område. Dermed kan det både være inden for det sociale, det psykiatriske og det pædagogiske felt samt i forvaltning, på institutionsområdet eller på tilbud af mere værestedslignende karakter. 
   
  Lige nu kan du få tilskud fra Socialstyrelsen til udvalgte enkeltmoduler eller til en fuld diplomuddannelse hvis du tilhører målgruppen. Læs om dine muligheder her.
 • ​Opbygning
  Unge i sårbare positioner er en ny uddannelsesretning under den sociale diplomuddannelse.

  Du kan tage modulerne enkeltvis eller som et led i en fuld social diplomuddannelse, hvor du specialiserer dig i unge i sårbare og udsatte positioner. I så fald skal du, ud over de to moduler, også følge 3 andre moduler samt skrive et afgangsprojekt. 

  De moduler vi udbyder varierer fra semester til semester. Du finder de aktuelle retningsspecifikke moduler længere nede på siden. Klikker du dig videre ind på selve modulet, kan du læse mere om det faglige indhold.

  Find flere generelle informationer omkring den sociale diplomuddannelse som fx opbygning, adgangskrav samt obligatoriske og fælles valgfri moduler under den sociale diplomuddannelse.

  Adgangskrav
  Optagelse på uddannelsesretningen forudsætter, at du har en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU).

  Herudover skal du have minimum to års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse.

  Fra 1. august 2019 og tre år frem gælder en forsøgsordning. Det betyder, at hvis du har en akademiuddannelse, så kan du søge direkte ind på en diplomuddannelse, hvis du:
  - har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse
  - har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag dig. Dvs. uanset om det er før, under eller efter akademiuddannelsen
  - er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

  Opfylder du ikke ovenstående krav, kan du også blive optaget på dine realkompetencer, hvis de anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Læs om realkompetencevurdering her.

Kontakt

hebn480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

HDAM480x480.jpg

Faglig kontakt

agra480x480.jpg

Studievejleder