Den sociale diplomuddannelse

Brænder du for at få ny socialfaglig viden tæt koblet til dit daglige arbejde, og ønsker du at specialisere dig inden for eksempelvis børn og unge, demensramte eller seksualvejledning? Så er den sociale diplomuddannelse noget for dig. Endda med mulighed for tilskud på børne- og ungeområdet - læs mere under punktet "Målgruppe".

Jeg har fået en faglig viden, der giver tryghed, når jeg vejleder og rådgiver kollegaer og borgere. Med den viden og faglige indsigt, jeg har nu, kan vi udelukke alle ”synsninger” og forholde os fagligt til observationer og problemstillinger.

Morten Axelgaard Christiansen, Tidligere studerende
Efteruddannelse - ja tak

Vidste du at...

Fra 2024 har du mulighed for at søge tilskud fra Omstillingsfonden til den sociale diplomuddannelse? Det betyder, at du vil kunne få op til 10.000 kr. i tilskud, når du tilmelder dig et diplommodul.

Om uddannelsen

 • Den sociale diplomuddannelse giver dig forståelse for og indsigt i den nyeste viden i relation til fx arbejdet med udsatte børn og unge, udsatte voksne, demensramte, handicappede, seksualvejledning, supervision med videre.

  Du bliver opdateret med nyeste viden og tendenser på det sociale område. Dette klæder dig på til at varetage komplekse socialfaglige problemstillinger og udvikle din egen praksis.​

  Dit udbytte:

  • Indsigt i nyeste socialfaglige teorier, metoder og redskaber.
  • Specialisering i et særligt socialfagligt område, fx børn og unge, børnehandicap, praktikvejledning, seksualvejledning, demens eller supervision.
  • Styrket evne til at skabe inddragelses- og deltagelsesprocesser​
  • Øgede faglige refleksive kompetencer.
  • Kompetencer i at organisere projekt- og udviklingsarbejde.
  • Nye perspektiver på det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde.
  • Inspirerende netværk med andre professionelle inden for socialfaglige og beslægtede felter.

  I undervisningen inddrager vi erfaringer fra din praksis, og vi kobler hele tiden vores teori, analyse og metodiske refleksion med konkrete problemstillinger fra dit arbejde. På den måde styrker vi sammen dine professionelle kompetencer.

 • Den sociale diplomuddannelse svarer til ét års fuldtidsstudie (60 ECTS point), men er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der strækker sig over 3 år.

  Du vælger selv i hvilket tempo, du vil tage uddannelsen, blot den er færdiggjort inden for 6 år. På den måde er det nemt at forene videreuddannelse med familieliv og karriere. Du kan også vælge kun at tage enkelte moduler som efteruddannelse.​

  Uddannelsen består af:

  • 2 obligatoriske moduler svarende til 15 ECTS point
   Videnskabsteori og socialt arbejde
   Undersøgelses- og udviklingsarbejde
  • 3 valgfrie moduler svarende til 30 ECTS point
   - Med uddannelsesretning: to retningsspecifikke valgmoduler á 10 ECTS og et valgmodul á 10 ECTS eller to valgmoduler á 5 ECTS.
   - Med valgfri specialisering (uden uddannelsesretning): valgmoduler svarende til 30 ECTS​.
  • 1 obligatorisk afgangsprojekt svarende til 15 ECTS point

  Se også den grafiske oversigt over den sociale diplomuddannelses opbygning.​  

  Du har mulighed for at specialisere dig ved at vælge en af vores uddannelsesretninger, fx Børn og unge, Børnehandicap, Børnerådgiver: inddragelse og samtaler med børn, unge og familier, Unge i sårbare positioner, Psykosocialt arbejde, Seksualvejledning, Supervision, Demens.  Hver retning har2 retningsspecifikke moduler a 10 ECTS, som du skal tage, hvis du ønsker retningen. Du kan kombinere de retningsspecifikke moduler med ét valgmodul på 10 ECTS eller to på 5 ETCS.

  Du kan selv vælge rækkefølgen af dine moduler. Du kan fx vælge at starte uddannelsen med det obligatoriske modul om Videnskabsteori og socialt arbejde, men du har også mulighed for at starte med de mere fagspecifikke moduler indenfor det område, du har lyst til at specialisere dig i. Du har så mulighed for at tage de obligatoriske moduler efterfølgende. 

  Længere nede på siden kan du se de retninger og moduler vi udbyder på uddannelsen. Se uddannelsens studieordning  for en generel oversigt over alle de moduler, der indgår i uddannelsen.​

  Læs mere om Den sociale diplomuddannelse

 • Den sociale diplomuddannelse er for dig, der arbejder inden for det sociale velfærdsområde.  Uddannelsen henvender sig bredt fx til socialrådgivere, lærere, pædagoger, sundhedsprofessionelle og andre, der ønsker nye kompetencer inden for de socialfaglige og beslægtede områder. 

  Lige nu kan du få tilskud fra Social- og Boligstyrelsen til udvalgte enkeltmoduler indenfor børne- og ungeområdet, hvis du tilhører målgruppen. Du har også mulighed for at søge tilskud via Kompetencefonden.​ Læs om dine muligheder her.

 • For at blive optaget direkte på en diplomuddannelse skal du have gennemført én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse:

  • Erhvervsakademiuddannelse
  • Akademiuddannelse
  • Bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
  • Kandidatuddannelse
  • En anden relevant videregående uddannelse på mindst samme niveau som en af ovenstående uddannelser

  Opfylder du ikke ovenstående krav, kan du også blive optaget på dine realkompetencer, hvis de anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Læs om realkompetencevurdering.

 • ​Du tilmelder dig ikke en hel diplomuddannelse på én gang. Du tilmelder dig løbende et eller flere moduler og gennemfører på den måde uddannelsen i det tempo, der passer dig.

  Du kan se aktuelle moduler på uddannelsen længere nede på siden. Klikker du dig videre ind på selve modulet, får du her en kort beskrivelse af udbyttet og det faglige indhold. Det er også her du finder alle de praktiske oplysninger og kan tilmelde dig.

  OBS! hvis du er ny studerende skal du ved første tilmelding vedhæfte dokumentation for adgangsgivende uddannelse og erhvervserfaring. Det kan fx være:
  Uddannelse: Uddannelsesbevis eller uddannelsesudskrift.
  Erhvervserfaring: Seneste lønseddel med anciennitet eller officiel bekræftelse fra virksomheden.

Uddannelsesretninger

Du kan vælge mellem en række specialiseringer – kaldet uddannelsesretninger

Kontakt

hebn480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

bk480x4802019.jpg

Faglig kontakt

480x480-katerina-Rørbæk-Jakobsen-(ktrj).jpg

Studievejleder