Den sociale diplomuddannelse

Brænder du for at få ny socialfaglig viden tæt koblet til dit daglige arbejde, og ønsker du at specialisere dig inden for eksempelvis børn og unge, demensramte, rusmidler eller seksualvejledning? Så er den sociale diplomuddannelse noget for dig. Endda med mulighed for tilskud på børne- og ungeområdet - læs mere under punktet "Målgruppe".

Jeg har fået en faglig viden, der giver tryghed, når jeg vejleder og rådgiver kollegaer og borgere. Med den viden og faglige indsigt, jeg har nu, kan vi udelukke alle ”synsninger” og forholde os fagligt til observationer og problemstillinger.

Morten Axelgaard Christiansen, Tidligere studerende

Om uddannelsen

 • Den sociale diplomuddannelse giver dig forståelse for og indsigt i den nyeste viden i relation til fx arbejdet med udsatte børn og unge, unge med misbrug af rusmidler, udsatte voksne, demensramte, handicappede, seksualvejledning, supervision med videre.

  Du bliver opdateret med nyeste viden og tendenser på det sociale område. Dette klæder dig på til at varetage komplekse socialfaglige problemstillinger og udvikle din egen praksis.

  Dit udbytte:

  • Indsigt i nyeste socialfaglige teorier, metoder og redskaber.
  • Kompetencer i at organisere projekt- og udviklingsarbejde.
  • Styrket evne til at arbejde med evaluering, dokumentation og kvalitetssikring. 
  • Nye perspektiver på det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde.
  • Specialisering i et særligt socialfagligt område, fx børn og unge, rusmidler, praktikvejledning, seksualvejledning, demens eller supervision.
  • Inspirerende netværk med andre professionelle inden for det socialfaglige felt.

  I undervisningen inddrager vi erfaringer fra din egen hverdag, og vi kobler hele tiden vores teori, analyse og metodiske refleksion med konkrete problemstillinger fra dit arbejde. På den måde styrker vi sammen dine professionelle kompetencer.

 • Den sociale diplomuddannelse svarer til ét års fuldtidsstudie (60 ECTS point), men er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der strækker sig over 3 år.

  Du vælger selv i hvilket tempo, du vil tage uddannelsen, blot den er færdiggjort inden for 6 år. På den måde er det nemt at forene videreuddannelse med familieliv og karriere. Du kan også vælge kun at tage enkelte moduler som efteruddannelse.

  Uddannelsen består af:

  Vi anbefaler, at du starter uddannelsen med et af de obligatoriske moduler. Du har yderligere mulighed for at specialisere dig ved at vælge en af vores uddannelsesretninger; børn og unge, rusmidler, demens eller seksualvejledning. Vælger du at følge en retning, skal du tage 2 retningsspecifikke moduler.

  Længere nede på siden kan du se, de moduler vi udbyder på uddannelsen. Se uddannelsens studieordning for en generel oversigt over alle de moduler, der indgår i uddannelsen.

  Læs mere om Den sociale diplomuddannelse

 • Den sociale diplomuddannelse er for dig, der arbejder inden for det sociale område og ønsker nye kompetencer. Uddannelsen henvender sig fx til socialrådgivere, lærere, pædagoger og andre, der arbejder inden for det socialfaglige område.

  Lige nu kan du få tilskud fra Socialstyrelsen til udvalgte enkeltmoduler eller til en fuld diplomuddannelse hvis du tilhører målgruppen. Læs om dine muligheder her.

 • For at blive optaget direkte på en diplomuddannelse skal du have gennemført én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse:

  • Erhvervsakademiuddannelse
  • Akademiuddannelse
  • Bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
  • Kandidatuddannelse
  • En anden relevant videregående uddannelse på mindst samme niveau som en af ovenstående uddannelser

  Opfylder du ikke ovenstående krav, kan du også blive optaget på dine realkompetencer, hvis de anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Læs om realkompetencevurdering.

 • ​Du tilmelder dig ikke en hel diplomuddannelse på én gang. Du tilmelder dig løbende et eller flere moduler og gennemfører på den måde uddannelsen i det tempo, der passer dig.

  Du kan se aktuelle moduler på uddannelsen længere nede på siden. Klikker du dig videre ind på selve modulet, får du her en kort beskrivelse af udbyttet og det faglige indhold. Det er også her du finder alle de praktiske oplysninger og kan tilmelde dig.

  OBS! hvis du er ny studerende skal du ved første tilmelding vedhæfte dokumentation for adgangsgivende uddannelse og erhvervserfaring. Det kan fx være:
  Uddannelse: Uddannelsesbevis eller uddannelsesudskrift.
  Erhvervserfaring: Seneste lønseddel med anciennitet eller officiel bekræftelse fra virksomheden.

Uddannelsesretninger

Du kan vælge mellem en række specialiseringer – kaldet uddannelsesretninger

Kontakt

hebn480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

bk480x4802019.jpg

Faglig kontakt

480x480-katerina-Rørbæk-Jakobsen-(ktrj).jpg

Studievejleder