Akademiuddannelsen i ungdomspædagogik

Vil du kvalificere dig til at kunne arbejde professionelt i ungdoms- og fritidsklubber, opholdssteder eller lignende? Så tag en akademiuddannelse i ungdomspædagogik og styrk dine kompetencer inden for det pædagogiske arbejde.

Det er en åbenbaring, at få koblet teori på det, som jeg gør i hverdagen. Det betyder, jeg nu handler på mere end mavefornemmelser og intuition. Det er en gave at kunne skifte spor, og det har uddannelsen hjulpet mig med.

Allan Skov Eskebjerg , Gazellen, Ungdommens uddannelsesvejledning, Skanderborg Kommune

Om uddannelsen

 • Uddannelsen klæder dig på til selvstændigt og i samarbejde med andre at kunne varetage arbejde med at analysere, planlægge og gennemføre pædagogisk arbejde, inden for følgende områder:

  • Alment forebyggende ungdoms- og interkulturelt arbejde.
  • Større børn og unge med psykiske vanskeligheder.
  • Større børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
  • Større børn og unge i risikogrupper, herunder særligt forebyggende opgaver i forhold til misbrug, kriminalitet og efterværnsopgaver.

  Dit udbytte:

  • Indsigt i det ungdomspædagogiske arbejdsfelt, dets samfundsmæssige betingelser og faglige fundering samt viden om centrale teorier og metoder.
  • Viden om større børn og unge, herunder om de vanskeligheder, der kan opstå for børn og unge og håndteringen i det ungdomspædagogiske arbejde.
  • Færdighed i at bruge relevant viden til at undersøge, analysere og kvalificere det ungdomspædagogiske arbejde.
  • Kompetencer til at bruge faglig viden, herunder inddrage etiske overvejelser, som grundlag for udformning af en ungdomspædagogisk indsats.
  • Kompetencer til at indgå i ledelses- og samarbejdsmæssige sammenhænge med andre med anden uddannelsesmæssig, sproglig og kulturel baggrund.
 • Uddannelsen giver 60 ECTS point og svarer til ét års fuldtidsstudie, men den gennemføres på deltid. Du vælger derfor selv i hvilket tempo, du vil tage uddannelsen, blot den er færdiggjort inden for seks år. På den måde kan du nemt forene videreuddannelse med både familieliv og karriere. Er du mere interesseret i kun at tage enkelte moduler som efteruddannelse, kan du også det.

  Uddannelsen består af seks moduler:

  • Ungdomspædagogisk praksis
  • Inkluderende indsatser
  • Unges identitet, fæ​llesskaber og kultur​
  • Pædagogiske aktiviteter
  • Pædagogisk udviklingsarbejde
  • Afgangsprojekt

  Afgangsprojektet giver dig mulighed for at målrette din uddannelse inden for temaer, som er særligt relevante for dig.
  Du kan desuden vælge moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 10 ECTS point.

  De aktuelle moduler og studieordningen finder du længere nede på siden. I studieordningen finder du blandt andet en generel oversigt over alle de moduler, der indgår i uddannelsen.

  Læs mere om Akademiuddannelsen i ungdomspædagogik

 • Uddannelsen henvender dig, som ikke i forvejen har en pædagogisk uddannelse, og som arbejder med større børn og unge.

  Du har et stærkt ønske om at kvalificere dig yderligere til at arbejde professionelt og reflekteret med større børn og unge, fx som medarbejder i fritids- og ungdomsklubber, i heldagskoler, på opholdssteder, efterskoler og produktionsskoler, som opsøgende medarbejder eller i andet job i relation til større børn og unge i hverdagen som fx SSP-medarbejder, sagsbehandler og medarbejder ved politiet.

  Omstillingsfonden: Uddannelsesstøtte til faglærte og ufaglærte

  Hvis du er ufaglært eller faglært, har du til og med 2023 mulighed for at få dækket dit deltagergebyr på moduler på akademiuddannelserne. Hvis modulet koster 10.000 kr. eller derunder er det gratis. Læs mere om dine muligheder her.

 • For at blive optaget direkte på et akademimodul skal du have gennemført én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse:

  • En relevant erhvervsuddannelse*
  • En studentereksamen, hf, hhx eller htx
  • En relevant grunduddannelse for voksne
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som en af ovenstående uddannelser

  *Ved relevant erhvervserfaring medregnes også den erhvervserfaring, som er opnået gennem uddannelsesforløbet.

  Har du andre og tilsvarende forudsætninger, kan du søge om optagelse på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering her​.​​​​​

 • Du tilmelder dig ikke en hel akademiuddannelse på én gang. Du tilmelder dig i stedet løbende et eller flere moduler og gennemfører på den måde uddannelsen i det tempo, der passer dig.

  Du kan se alle aktuelle moduler på uddannelsen længere nede på siden. Klikker du dig videre ind på selve modulet, får du her en kort beskrivelse af udbyttet og det faglige indhold. Det er også her du finder alle de praktiske oplysninger og kan tilmelde dig.

  OBS! hvis du er ny studerende skal du ved første tilmelding vedhæfte dokumentation for adgangsgivende uddannelse og erhvervserfaring. Det kan fx være:
  Uddannelse: Uddannelsesbevis eller uddannelsesudskrift.
  Erhvervserfaring: Seneste lønseddel med anciennitet eller officiel bekræftelse fra virksomheden.

Kontakt

Avatar-profilbillede-Q480x480.jpg

Administrativ kontakt

anng480x480.jpg

Faglig kontakt