Diplomuddannelse i rusmiddelbehandling

Ny diplomuddannelse i rusmiddelbehandling med opstart i august 2024 bl.a. på VIA. På uddannelsen får du konkret viden og relevante metoder til din praksis, og du styrker dine behandlingskompetencer på rusmiddelområdet inden for både stofmisbrugs- og alkoholområdet.

Efteruddannelse - ja tak

Vidste du at...

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen giver tilskud til alle moduler på Diplomuddannelsen i rusmiddelbehandling i 2024 og 2025?

Tilskuddet du kan søge, er på 10.000 kr. for et modul på 10 ECTS og 15.000 kr. for et modul på 15 ECTS.

Tilskudspladserne fordeles efter først-til-mølle princippet, så skynd dig at tilmelde dig! 

Om uddannelsen

 • ​Diplomuddannelsen i rusmiddelbehandling er en tværfaglig rusmiddelbehandleruddannelse på tværs af alkohol- og stofområdet og sundheds- og socialområdet.

  Uddannelsen er bygget op som en praksisnær uddannelse, der er udviklet i samarbejde med Social- og Boligstyrelsen og Sundhedsstyrelsen og i tæt dialog med rusmiddelbehandlerfeltet.​

  Diplomuddannelsen i rusmiddelbehandling giver dig flere behandlingskompetencer og en udvidet behandlingsforståelse med indsigt i bl.a. medicinske, sundhedsfaglige, sociale, terapeutiske, skadesreducerende og aktivitetsprægede indsatser, som taler direkte ind i din hverdag som rusmiddelbehandler. 

  Du vil opleve, at du får konkret viden og relevante metoder, som du kan omsætte direkte i din praksis, for Diplom i rusmiddelbehandling er designet netop til dig og din behandlingspraksis.

  Kendskabet til ny viden og anerkendte metoder styrker dine muligheder for kritisk refleksion over egen praksis - herunder evnen til at begrunde hvilke faglige indsatser, du vælger til forskellige problematikker i arbejdet med forskellige borgere med udgangspunkt i deres behov og situation.

  Om undervisningen
  Undervisningen på Diplomuddannelsen i rusmiddelbehandling varetages af undervisere med baggrund i social- og sundhedsfaglig behandlingspraksis og rusmiddelforskning, som har både bredde- og dybdefaglig ekspertise på feltet.

  Vi arbejder med at læring finder sted i et samspil mellem undervisning og praksistræning, og læring er derved ikke en separat aktivitet som foregår i undervisningsrummet. 

  Derfor tilrettelægges uddannelsen sådan, at du som studerende guides til at arbejde med prøvehandlinger i din praksis, ved at du mellem undervisningsgangene arbejder målrettet med at afprøve ny viden, metoder eller redskaber gennem nye handlinger. 

  Refleksioner, erfaringer og læring fra praksis tages med tilbage til undervisningsrummet, hvor vi deler erfaringerne, og hvor erfaringerne indgår i undervisningen efterfølgende.

 • Diplomuddannelsen i rusmiddelbehandling er en kompetencegivende uddannelse på 60 ECTS-point.

  Uddannelsen svarer til ét års fuldtidsstudie. Du kan også gennemføre hele uddannelsen ved siden af dit arbejde som deltidsstuderende over flere år (max. 6 år). Muligheden for deltidsstudie tiltaler mange, da du på denne måde nemmere forener efteruddannelse med et evt. familie- og arbejdsliv. 

  Uddannelsen består af:

  3 obligatoriske moduler svarende til 35 ECTS point:

  • ​Obligatorisk modul 1 - Rammer og målgruppeforståelse i rusmiddelbehandling (10 ECTS)
  • Obligatorisk modul 2 - Behandlingsmetoder i rusmiddelbehandling (15 ECTS)
  • Obligatorisk modul 3 - Behandlingstilrettelæggelse i rusmiddelbehandling (10 ECTS)

  1 valgmodul på 10 ECTS point, hvoraf der kan vælges mellem følgende tematikker:

  • ​Valgmodul 1 - Mennesker med multiple problemer og rusmiddelmisbrug (10 ECTS)
  • Valgmodul 2 - Familieorienteret rusmiddelbehandling (10 ECTS)
  • Valgmodul 3 - Unge med et problematisk rusmiddelbrug (10 ECTS)
  • Valgmodul 4 - Kognitive metoder i rusmiddelbehandlingen (10 ECTS)

  1 afgangsprojekt (15 ECTS)

  Vi anbefaler, at du starter uddannelsen med de obligatoriske moduler, fordi de tilsammen udgør en ramme omkring rusmiddelbehandlingsarbejdet. De obligatoriske moduler bygger ovenpå hinanden, og her arbejder vi både med de nationale rammer i form af lovgivning og retningslinjer, det tværfaglige/tværsektorielle samarbejde, menneskesyn, konkret behandlingsplanstilrettelæggelse samt de metoder, der aktuelt er mest udbredte, dokumenterede og anerkendte i rusmiddelbehandlingen.​

  Ovenstående er kun en anbefaling, og ønsker du at tage modulerne i en anden rækkefølge, har du mulighed for det.

  Er du ikke interesseret i at tage en hel diplomuddannelse, kan du også vælge at tage et eller flere enkelte moduler.

  Læs mere om Diplomuddannelse i rusmiddelbehandling

 • ​Diplomuddannelsen i rusmiddelbehandling er for dig, der allerede arbejder med rusmiddelbehandling i både offentligt og privat regi, eller for dig, der drømmer om at arbejde indenfor området. Du varetager fx behandlingsfunktioner, medicinsk eller sundhedsrelateret behandling, eller psykosocial (terapeutisk) behandling i ambulant-, dag- og døgnregi eller i et socialt støtte- og aktivitetstilbud. 

  Du kan fx. have en baggrund som pædagog, sygeplejerske, socialrådgiver, lærer, ergoterapeut eller fysioterapeut.

 • For at blive optaget direkte på en diplomuddannelse skal du have gennemført én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse:

  • Erhvervsakademiuddannelse
  • Akademiuddannelse
  • Bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
  • Kandidatuddannelse
  • En anden relevant videregående uddannelse på mindst samme niveau som en af ovenstående uddannelser 

  Har du andre og tilsvarende forudsætninger, kan du søge om optagelse på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.​

 • Du kan ikke tilmelde dig hele diplomuddannelsen på én gang. Du tilmelder dig i stedet løbende et eller flere moduler og gennemfører på den måde uddannelsen i det tempo, der passer dig.

  Når udbuddet er klar, kan du se de aktuelle moduler på uddannelsen længere nede på siden. 

  Pris
  Prisen for et modul på 10 ECTS er 15.300 kr.
  Prisen for et modul på 15 ECTS er 22.950 kr.

  Søg om tilskud
  Du kan søge om støtte til deltagergebyret. Dette finansieres gennem Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Du kan søge om at få dækket 10.000 kr. af deltagerbetalingen for et modul på 10 ECTS og 15.000 kr. for et modul på 15 ECTS.​

  Alle der opfylder adgangskravene til uddan​nelsen kan få tildelt tilskuddet, og du kan godt få tilskud til flere moduler.

  Da der er afsat midler til et begrænset antal pladser, tildeles tilskuddet efter “først-til-mølle”-princippet. 

  Når du tilmelder dig online skriver du blot i feltet ”bemærkninger”, at du søger om tilskud fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.​

Kontakt

hebn2024_480x480.jpg

Administrativ kontakt

HDAM480x480.jpg

Faglig kontakt

480x480-katerina-Rørbæk-Jakobsen-(ktrj).jpg

Studievejleder