Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

Vil du blive en bedre vejleder og have nye kompetencer inden for individuel og kollektiv vejledning. Så er diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning noget for dig.

Vi havde meget dygtige og inspirerende undervisere, og jeg har nu en opdateret teoretisk baggrund.

Carsten Christiansen, Studievejleder

Om uddannelsen

 • På uddannelsen får du ny viden, som vil motivere dig til at udvikle dit eget potentiale som vejleder. Du får viden om valgprocesser og indblik i de teorier, metoder og vejledningsstrategier, der gør sig gældende i dagens uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning.

  Dit udbytte:

  • Viden om væsentlige træk i samfundsudviklingen, som har betydning for vejledning om uddannelse, erhverv og karriere.
  • Nyeste viden om valgprocesser, vejledningsmetoder og -strategier.
  • Viden om metoder til at afklare ressourcer, kompetencer og potentiale.
  • Indsigt i vejledningspolitiske indsatsområder.
  • Viden om og træning i metoder til individuel og kollektiv vejledning og karrierelæring.
  • Nye kompetencer inden for anvendelse af digitale medier i vejledning.
  • Kompetence til at tilrettelægge, gennemføre og evaluere karrierevejledning
  • Kompetence til at udvikle vejledningsindsatser og -praksis
  • Et inspirerende netværk med vejledere fra forskellige brancher.

  Vi inddrager cases fra din egen hverdag som en del af undervisningen.

  Du kan også deltage på uddannelsen, selvom du ikke arbejder som vejleder endnu.

 • Uddannelsen udgør 60 ECTS point og svarer til ét års fuldtidsstudie.

  Du kan gennemføre hele uddannelsen som fuldtidsstuderende på ét år eller som deltidsstuderende over flere år. På den måde kan du nemmere forene videreuddannelse, familieliv og karriere. Og er du ikke interesseret i en hel diplomuddannelse, kan du også tage vores moduler enkeltvis som efteruddannelse.

  Uddannelsen består af:

  Du kan tage modulerne i vilkårlig rækkefølge. Dog anbefaler vi, at du starter med et af de obligatoriske moduler.
  Vil du gerne tage et helt andet modul, som ligger uden for uddannelsens faglige område, kan du også det - svarende til 15 ECTS point.

  De aktuelle moduler og studieordningen finder du længere nede på siden.

  Læs mere om Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

 • Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning er både rettet mod den private og den offentlige sektor. Uddannelsen er attraktiv for dig, som til daglig arbejder med vejledning eller har et ønske om det på eksempelvis:

  • En uddannelsesinstitution
  • Et studievalgscenter
  • I Ungdommens Uddannelsesvejledning
  • I et jobcenter, en a-kasse eller faglig organisation
  • I en HR-afdeling
  • Inden for kriminalforsorgen
  • En efterskole, en produktionsskole eller en højskole
 • For at blive optaget direkte på en diplomuddannelse skal du have gennemført én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse:

  • Erhvervsakademiuddannelse
  • Akademiuddannelse
  • Bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
  • Kandidatuddannelse
  • En anden relevant videregående uddannelse på mindst samme niveau som en af ovenstående uddannelser

  Opfylder du ikke ovenstående krav, kan du også blive optaget på dine realkompetencer, hvis de anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Læs om realkompetencevurdering.

 • Du tilmelder dig ikke en hel diplomuddannelse på én gang. Du tilmelder dig i stedet løbende et eller flere moduler og gennemfører på den måde uddannelsen i det tempo, der passer dig.

  Du kan se alle aktuelle moduler på uddannelsen længere nede på siden. Klikker du dig videre ind på selve modulet, får du her en kort beskrivelse af udbyttet og det faglige indhold. Det er også her du finder alle de praktiske oplysninger og kan tilmelde dig. 

  OBS! hvis du er ny studerende skal du ved første tilmelding vedhæfte dokumentation for adgangsgivende uddannelse og erhvervserfaring. Det kan fx være:
  Uddannelse: Uddannelsesbevis eller uddannelsesudskrift.
  Erhvervserfaring: Seneste lønseddel med anciennitet eller officiel bekræftelse fra virksomheden.

Kontakt

salu480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

Klaus Ernst Hansen (keh).jpg

Faglig kontakt

heto2018480x480.jpg

Studievejleder