Vejledning og individ

​Er du enig i, at en vejleder skal have forståelse for det enkelte individ for at yde kompetent vejledning? Så er modulet noget for dig. Her bliver du klædt på til at vejlede forskellige individer professionelt.

Sted

Aarhus

Pris

12100 kr.

Dato

24.01.2023 - 31.05.2023

Ansøgningsfrist

15.11.2022

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Aalborg

Pris

12100 kr.

Dato

31.01.2023 - 07.06.2023

Ansøgningsfrist

15.11.2022

Ledighed

Ledige pladser

Sted

Aarhus

Pris

12100 kr.

Dato

22.08.2023 - 12.12.2023

Ansøgningsfrist

01.06.2023

Ledighed

Ledige pladser

Fakta

Om modulet

 • Når du har gennemført modulet, kan du yde kvalificeret og differentieret vejledning med afsæt i en forståelse af menneskers udviklings- og læringsmuligheder i en samfundsmæssig kontekst.

  • Du får viden om psykologiske, sociologiske og læringsteoretiske perspektiver på forståelse af forudsætningerne for individets karriereudvikling og valg
  • Du får viden om grundlæggende menneskesyn i forskellige teorier om individers karriereudvikling og valg
  • Du får grundlag for at vurdere hvordan perspektiv og forforståelse kan påvirke vejledningspraksis
  • Du kan anvende forskellige teoretiske tilgange til afklaring af individets ressourcer og barrierer og kan på denne baggrund vurdere relevansen af forskellige vejledningsfaglige tilgange
  • Du får grundlag for at indgå i tværprofessionelt samarbejde og bidrage til udvikling af vejledningspraksis.
 • På modulet arbejder du med:

  • Psykologiske, sociologiske og læringsteoretiske perspektiver på mennesket og dets udviklingsmuligheder
  • Teoretiske og metodiske tilgange til analyse og vurdering af individers ressourcer, barrierer og vejledningsbehov
  • Teoretiske perspektiver på forståelsen af individet i en kulturel kontekst
  • Menneskesyn i teorier om karriereudvikling, -valg og vejledning og i vejledningspraksis og dets betydning for forståelsen af individets valg og valgprocesser
 • Modulet er relevant for dig, der arbejder med, eller ønsker at arbejde med, uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning for børn, unge og voksne.

 • Undervisningen finder sted i en vekselvirkning mellem oplæg, dialog, refleksion og gruppearbejde samt egen forberedelse ved læsning af litteratur. Der bliver arbejdet med cases fra vejledningspraksis. Vejledning ift. eksamensopgave finder sted i grupper på baggrund af den studerendes skriftlige oplæg.

 • ​For at blive optaget på Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning skal du have:

  • En relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU)
  • Mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse

  Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

Kontakt

salu480x4802019.jpg

Administrativ kontakt