Uddannelse

Diplomuddannelsen i socialformidling

Vil du styrke din faglige profil som sagsbehandler, rådgiver eller socialarbejder? Så stil skarpt med en diplomuddannelsen i socialformidling, hvor du har mulighed for at specialisere dig inden for beskæftigelse, børn og unge eller handicappede.

Diplomuddannelsen i socialformidling

Det er et intens forløb, hvor du kommer hele vejen rundt. Udover at det er teoretisk, så er forløbet også meget praktisk. Vi prøver at relatere det med en praktisk vinkel hele tiden i undervisningen.

Thorsten Braun, Underviser VIA University College

Om uddannelsen

 • Uddannelsen fokuserer på både en personlig og faglig involvering af dig som studerende.
   
  Dit udbytte:
  • Styrket fagligt og metodisk handlegrundlag i professionelt socialt arbejde.
  • Kompetencer i at analysere, vurdere og handle i forhold til sociale problemer på individ-, gruppe-, organisations- og samfundsniveau.
  • Teoretisk viden om sociale problemer, ledighed, livsbetingelser og samspillet mellem individ og samfund.
  • Viden om retlig regulering af sociale indsatser og kompetencer til at rådgive om den enkeltes retsstilling.
  • Viden om organisatoriske og økonomiske betingelser som kontekst for udførelsen af professionelt socialt arbejde.
  • Kompetencer til at arbejde med evaluering, kvalitetsudvikling og dokumentation.
  • Kompetencer til at indgå i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.
  • Specialkompetencer i arbejdet med fx udsatte børn og unge, voksne handicappede, etniske minoriteter eller beskæftigelsesområdet.

  Da undervisningen hele vejen igennem veksler mellem faglige oplæg, dialog, gruppearbejde og studieøvelser med inddragelse af erfaringer fra din hverdag, vil du fra dag ét kunne omsætte ny viden til egen praksis.

  Økonomisk støtte

  Frem til 2021 kan du søge om støtte på op til 25.000 kr. årligt til denne uddannelse. Det kræver at du er omfattet af en overenskomst mellem KL og Dansk Socialrådgiverforening, BUPL, FOA, Forhandlingskartellet, HK Kommunal, Dansk Metal, Socialpædagogernes Landsforbund, Teknisk Landsforbund eller 3F.

  Læse mere og ansøg på den kommunale eller regionale kompetencefond.

  Særlig aftale mellem HK Kommunal og KL
  Som følge af en særaftale mellem HK Kommunal og KL kan du søge om fuld støtte til Diplomuddannelsen i Socialformidling, hvis du er ansat på en overenskomst mellem de to parter.
  Læs mere om særaftalen her.

 • Diplomuddannelsen i Socialformidling svarer til ét års fuldtidsstudie (60 ECTS point).
  Du kan tage uddannelsen som fuldtidsstuderende på ét år eller som deltidsstuderende over to eller flere år. På den måde er det nemt at forene videreuddannelse med familieliv og karriere.

  Vil du gennemføre uddannelsen på fuldtid, er der to undervisningsdage om ugen. På deltid vil du have én undervisningsdag om ugen. Et typisk forløb på henholdsvis fuldtid eller deltid ser således ud:
  Modulrækkefølge fuldtid: 1, 3, 2, 5, 4, 6
  Modulrækkefølge deltid: 1, 2, 4, 3, 5, 6

  Eksempel på typisk modulrækkefølge på deltid:
  1. år: modul 1, 2  (efterår 2018) Modul 4 (Forår 2019)
  2. år: modul 3 (Efterår 2019) Modul 5 og afgangsprojekt (Forår 2020)

  Uddannelsen består af:

  Er du ikke interesseret i en hel diplomuddannelse, kan du også tage vores moduler enkeltvis som efteruddannelse.
  Vi anbefaler, at du starter med det obligatoriske modul Videnskabsteori, teoretiske perspektiver på sociale problemer, valg og anvendelse af teorier i socialt arbejde’.

  De valgfrie moduler og afgangsprojektet giver dig mulighed for at specialisere dig inden for et tema, som er særligt relevant for dig, fx udsatte børn og unge, beskæftigelse eller voksenhandicap. Der er ikke sikkerhed for, at alle tilvalg bliver udbudt hvert år - det afhænger af de studerendes ønsker og antal.
  Vil du gerne tage et modul, som ligger uden for uddannelsens faglige område, kan du også det - svarende til 10 ECTS point. Se studieordningen for nærmere information.

  De aktuelle moduler og studieordningen finder du længere nede på siden. I studieordningen finder du en generel oversigt over alle de moduler, der indgår i uddannelsen.

  Læs mere om Diplomuddannelsen i socialformidling

 • Uddannelsen er for dig, der allerede arbejder med sagsbehandling, og som gerne vil opkvalificeres til at kunne varetage mere kompliceret sagsbehandling inden for det sociale område - på lige fod med socialrådgivere.
 • For at blive optaget på uddannelsen skal du som minimum have gennemført:

  • en kort videregående uddannelse, fx en akademiuddannelse eller kommunomuddannelse eller
  • en mellemlang videregående uddannelse, fx en bacheloruddannelse eller
  • en videregående voksenuddannelse

  Derudover skal du have minimum to års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse.

  Fra 1. august 2019 og tre år frem gælder en forsøgsordning. Det betyder, at hvis du har en akademiuddannelse, så kan du søge direkte ind på en diplomuddannelse, hvis du:
  har en akademiuddannelse som højeste forudgående uddannelse
  har relevant erhvervserfaring på mindst fire år bag dig. Dvs. uanset om det er før, under eller efter akademiuddannelsen
  er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen. Gælder dog ikke akademiuddannelsen i kommunom.

  Opfylder du ikke adgangskravene, er det evt. muligt at blive optaget på baggrund af en vurdering af dine realkompetencer. Læs om realkompetencevurdering.

 • Du har to muligheder for tilmelding til socialformidleruddannelsen:

  • På fuld tid
  • På deltid over 2-3 år.

  Ved tilmelding på fuld tid, er du automatisk tilmeldt hele uddannelsen. Vi starter uddannelsen hvert år i første uge af september. Tilmeld dig på fuld tid her.

  Hvis du ønsker at tage uddannelsen over flere år, tilmelder du dig bare løbende et eller flere af de aktuelle moduler og gennemfører på den måde uddannelsen i det tempo, der passer dig. Når du tilmelder dig enkeltmoduler kan du ikke søge SVU, da de gennemføres på deltid.
  Vi udbyder moduler for et år ad gangen med start 1. september (undtagen tilvalgsmodulerne som kommer på ca. 1. oktober med start i januar det efterfølgende år).

  Du kan se alle aktuelle moduler på uddannelsen længere nede på siden. Klikker du dig videre ind på selve modulet, får du her en kort beskrivelse af udbyttet og det faglige indhold. Det er også her du finder alle de praktiske oplysninger og kan tilmelde dig.

  OBS! Hvis du er ny studerende skal du ved første tilmelding vedhæfte dokumentation for adgangsgivende uddannelse og erhvervserfaring. Det kan fx være:
  Uddannelse: Uddannelsesbevis eller uddannelsesudskrift.
  Erhvervserfaring: Seneste lønseddel med anciennitet eller officiel bekræftelse fra virksomheden.

Kontakt

infr480x480.jpg

Administrativ kontakt

chem480x4802019.jpg

Faglig kontakt

agra480x480.jpg

Studievejleder