Friluftsvejlederuddannelsen

Brænder du for arbejdet som friluftvejleder? Så tag friluftsvejlederuddannelsen og bliv klædt på til at undervise og vejlede i natur og friluftsliv. Du vil arbejde med friluftsaktiviteter i både teori og praksis, mens du tilegner dig aktivitetscertificeringer og kompetencer inden for pædagogik og didaktik.

Uddannelsen har været med til at sikre mig en forståelse inden for det kommercielle friluftsliv, og jeg har haft virkelig stor gavn af de tillærte kompetencer – og så var forløbet virkelig sjovt!

Mette Mortensen, Selvstændig v. All-Out

Om uddannelsen

 • Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde i skoler eller daginstitutioner, på daghøjskoler, efterskoler og højskoler, hvor det er muligt at introducere og integrere friluftsliv i undervisningen eller forskellige pasningsordninger. Uddannelsen kan også være et fundament for etablering af selvstændig virksomhed.

  Dit udbytte:

  • Indsigt i udvalgte aktiviteter, metoder, teorier og begreber i forhold til natur og friluftsliv.
  • Viden om friluftslivets placering i en pædagogisk, historisk, kulturel, kropslig, samfunds- og sundhedsmæssig sammenhæng.
  • Færdighed i at gennemføre, justere og udvikle friluftsvejledning under skiftende vilkår og med forskellige aktiviteter.
  • Færdighed i at håndtere sikkerhedsmæssige problemstillinger til lands og til vands.
  • Kompetencerne til at analysere erhvervs- og professionsrelaterede problemstillinger samt reflektere over egen praksis i arbejdet med natur og friluftsliv.
  • Færdighed i at samarbejde projekt- og tværfagligt og i at indgå i ledelsesteam.
  • Personlig udvikling. Dine undervisnings-, og vejledningsevner bliver styrket i et forpligtigende fællesskab, med stor fokus på faglige netværk internt på holdet, blandt undervisere og hos eksterne institutioner og projekter. Du vil opleve større erfaring og viden om din egne kompetencer og dine evner til at gøre en forskel hos din målgruppe.
 • Friluftsvejlederuddannelsen er en akademi-akkrediteret deltidsuddannelse, der med sine 500 undervisningslektioner tager to år at gennemføre på deltid, eller et år på fuld tid. Derudover kommer praksisperioder, vejledningstimer og eksamen. Uddannelsen svarer til ét års fuldtidsstudium (60 ECTS-point) og er en såkaldt Videregående Voksenuddannelse (VVU).

  Du vælger selv i hvilket tempo, du vil tage uddannelsen, blot den er færdiggjort inden for seks år. Du kan også vælge kun at tage enkelte moduler som efteruddannelse. 

  Friluftsvejlederuddannelsen består af:

  3 obligatoriske moduler

  • Friluftsliv, pædagogik og lejrliv
  • Friluftsaktiviteter
  • Friluftstraditioner og pædagogiske projekter

  2 valgfrie moduler
  Valgmodul 1:

  • Speciale i klatring
  • Speciale i kajak
  • Speciale i kano
  • Sundhed, friluftsliv og natur med fokus på særlige målgrupper
  • Udeskole og læringsaktiviteter i naturen (0-20 år)

  Valgmodul 2:

  • Bushcraft og håndværk
  • Lederskab, gruppeprocesser og friluftsliv
  • Vinterfjeld

  1 afgangsprojekt

  Vi anbefaler stærkt, at du starter med Friluftsliv, pædagogik og lejrliv. Alternativt med et af de øvrige obligatoriske moduler. De valgfrie moduler og afgangsprojektet giver dig mulighed for at målrette din uddannelse inden for temaer, som er særligt relevante for dig.

  De aktuelle moduler og studieordningen finder du længere nede på siden. I studieordningen finder du blandt andet en generel oversigt over alle de moduler, der indgår i uddannelsen.

  Særligt for Friluftsvejlederuddannelsen på fuld tid

  Tager du uddannelsen på fuld tid, følger du modulerne på første og andet år på samme tid. Her skal du være opmærksom på, at du på valgmodul 1 kun kan vælge kano, kajak eller klatring, hvis du har forudsætninger svarende til det niveau, du opnår på 1. års modulet i friluftsaktiviteter (Kajak: EPP2 og Instruktør 1, Klatring: Klatrekursus 2 og Instruktør 1, Kano: Kanoinstruktør 1 og 2).

  Se grafikker over uddannelsens opbygning længere nede på siden.

  Studiedage

  Starter du med Friluftsliv, pædagogik og lejrliv i ulige år vil din undervisning i de to studieår være om mandagen kl. 8.15-16.00. Ture vil her gå fra lørdag/søndag til mandag.

  Hvis du starter med Friluftsliv, pædagogik og lejrliv i lige år vil din undervisning i de to studieår være om fredagen kl. 8.15-16.00. Ture vil her gå fra fredag til lørdag/søndag.

  Hvis du ønsker at tage uddannelsen på fuld tid på et år, vil der være undervisning mandag og fredag, og vi vil sørge for at turene på 1.års moduler og 2. års moduler ikke overlapper hinanden.

  Nogle studiedage vil være selvtræning, opgaveskrivning, gruppeopgaver, portfolioskrivning, studielæsning og andet. Vil du have mulighed for overnatning mellem studiedagene så kontakt den faglige kontaktperson, som du finder nederst på siden her.

  Studieture

  Der er en vandretur til Norge i september måned på første år og en vinterfjeldtur i uge 9 på andet år. Derudover vil der løbende være overnatningsture ca. en gang om måneden, men disse vil altid strække sig over den nærmeste weekend, så du kan være sikker på at kunne arbejde i hverdagene.

  Læs mere om Friluftsvejlederuddannelsen

 • Uddannelsen til friluftsvejleder er for dig, der gerne vil varetage undervisning i eller vejledning om friluftsliv, natur, miljø og kultur for forskellige målgrupper.

  Tilskud og økonomisk støtte

  Du kan have forskellige muligheder for at søge eller få tilskud, hvis du tager en efter- eller videreuddannelse. F.eks. kan du som ufaglært eller faglært til og med 2022 få dækket dit deltagergebyr på moduler på friluftsvejlederuddannelsen. Hvis modulet koster 10.000 kr. eller derunder er det gratis. Læs mere om dine forskellige muligheder her.

 • Optagelse på friluftsvejlederuddannelsen forudsætter:

  • En relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU) eller en gymnasial uddannelse.
  • Mindst 2 års erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Hvis du har en relevant erhvervsuddannelse, medregnes relevant erhvervserfaring opnået samtidig med denne.

  Ansøgere med andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Læs om realkompetencevurdering.

  Du skal derudover kunne vandre 10 kilometer med rygsæk og svømme 400 meter havsvømning.

  Hvis du ikke har taget friluftsaktivitetsmodulet inden du tager et valgmodul inden for enten kano, kajak, eller klatring, skal du kunne opfylde særlige certificerings-adgangskrav for disse moduler. Kontakt Sune Steiniche Kjær hvis du er i tvivl.

 • Du tilmelder dig ikke en hel akademiuddannelse på én gang. Du tilmelder dig i stedet løbende et eller flere moduler og gennemfører på den måde uddannelsen i det tempo, der passer dig.

  På friluftsvejlederuddannelsen anbefaler vi dog kraftigt at du tager de obligatoriske moduler først i følgende rækkefølge: Friluftsliv, pædagogik og lejrliv, Friluftstraditioner og pædagogiske projekter og Friluftsaktiviteter. På den måde får du den bedste progression i både teori og praksis, så pædagogik, praktiske færdigheder samt sikkerhed kobles som friluftsvejleder. Vi har løbende optag på friluftsvejlederuddannelsen, så det er en god ide at tilmelde dig på moduler, så snart du ved du kan starte.

  Du kan se alle aktuelle moduler på friluftsvejlederuddannelsen længere nede på siden. Klikker du dig videre ind på selve modulet, får du her en kort beskrivelse af udbyttet og det faglige indhold. Det er også her du finder alle de praktiske oplysninger og kan tilmelde dig. 

  OBS! Hvis du er ny studerende skal du ved første tilmelding vedhæfte dokumentation for adgangsgivende uddannelse og erhvervserfaring. Det kan fx være:
  Uddannelse: Uddannelsesbevis eller uddannelsesudskrift.
  Erhvervserfaring: Seneste lønseddel med anciennitet eller officiel bekræftelse fra virksomheden.

Kontakt

ijs480x4802019.jpg

Administrativ kontakt

ssk480x4802019.jpg

Faglig kontakt

heto2018480x480.jpg

Studievejleder