Forskningscenter for ledelse, organisation og samfund

Vi forsker i samfunds- og socialfaglige problemstillinger

Vi har fokus på forskning i ledelse, socialt og socialpædagogisk arbejde, social teknologi og mødet mellem ledere, professionelle og borgere i al deres diversitet og mangfoldighed.

Se vores forskningsområder

Mand i kørestol og ledsager

Beskæftigelse og socialt arbejde

Vi forsker i beskæftigelsespolitikker, beskæftigelsesindsatser og de generelle indsatser og foranstaltninger over for mennesker med ledighed og sociale problemer.
Læs mere om områdets projekter
Mennesker taler sammen

Ledelse og organisationsudvikling

Vi forsker i og formidler viden om forhold for ledelse, professionelle medarbejdere og organisatorisk udvikling.
Læs mere om områdets projekter
Udsat kvinde med hånd på en rude. Foto: Colourbox.com.

Eksperimentarium for integrerede velfærdsindsatser

Her undersøger, udvikler og afprøver vi nye idéer og viden i samarbejde med Holstebro Kommune og de medarbejdere, der arbejder med udsatte borgere i dagligdagen.
Læs mere om områdets projekter
Gående mennesker i farvet fodgængerfelt

Samfund og mangfoldighed

Her undersøger og gentænker vi velfærdsprofessionel forebyggelse af eksklusion, diskrimination og ulighed.
Læs mere om områdets projekter
hænder med mobiltelefoner

Social teknologi

Der bliver brugt mange teknologier, som fx digital kommunikation mellem borgere og professionelle, sagsbehandlingssystemer og meget mere i velfærdsarbejdet. Forskningen her har fokus på, hvordan teknologier indgår i arbejdet med mennesker.
Læs mere om områdets projekter
Mand sidder på en trappe foroverbøjet

Udsathed og socialt arbejde

Her forsker vi i socialt arbejde, både som de processer, der kan føre til udsathed, og på sociale indsatser målrettet udsatte borgere.
Læs mere om områdets projekter
grafik af kalender

Arrangementer og vidensaloner

25/9 Anekdoter og praksisnærhed

Kom og vær med, når vi får besøg af den amerikanske professor Jane Gallop og inviterer til dialogisk konference om praksisnærhed.

Aktuelt

Krigsflygtninge

Midlertidige opholdstilladelser gør børn og unge med flugtbaggrund angste, ensomme og modløse

VIA University College har sammen med Red Barnet udarbejdet en rapport, der sætter spot på, hvordan det er at være et ungt menneske på midlertidigt ophold i Danmark – og dermed med en uafklaret fremtid.

Undersøgelsen viser, at de juridiske rammer, der gælder for børn og unge på midlertidigt ophold har store negative konsekvenser for deres mentale trivsel.


Læs mere om rapporten her
Dansk Kirke

Ny rapport afdækker kirkernes frivillige arbejde i Norden

Kirkerne har behov for at rekruttere flere frivillige til socialt arbejde. Kirkerne i Skandinavien påtager sig flere steder en mere aktiv rolle i forhold til at understøtte den samfundsmæssige samhørighed og indgå i samarbejde med andre civilsamfundsorganisationer og det offentlige.

Ny rapport stiller skarpt på, hvad der skaber samhørighed, motivation og lyst til samskabelse.
Læs mere her
Ny forskning i overgreb mod børn

Ny forskning i overgreb mod børn

Fysiske, psykiske og seksuelle overgreb mod børn kan give alvorlige følger langt op i voksenlivet – blandt andet angst, depression, spiseforstyrrelser, udadreagerende adfærd, kriminalitet, selvmord eller selvmordsforsøg. Og konsekvenserne for både ofrene og samfundet kan accelerere, hvis der ikke hurtigt bliver sat ind med korrekt professionel hjælp for at minimere følgerne af overgrebene.

Nyt forskningsprojekt skal afdække, hvordan underretninger om overgreb mod børn bliver håndteret i kommunerne i dag. Målet er at forbedre hjælpen til ofrene, så færre udvikler fx angst, udadreagerende adfærd eller misbrug.

Læs mere om projektet her
unge sidder sammen

Ubevidste normer kan udstøde unge fra fritidsklubben

Resultaterne fra et stort forskningsprojekt i VIA støttet af BUPL viser, hvordan fritidspædagoger i ungdomsklubber er nødt til at arbejde mere målrettet med unges flydende kønsidentiteter. 

Forskere fra Program for samfund og mangfoldighed har i forskningsprojektet ”Normkritiske perspektiver i fritidspædagogikken” (2022-2023) undersøgt, hvordan normerne både blandt de unge selv, men også i pædagogikken fra personalet i klubberne er med til at bekræfte og forstærke nogle unge i deres identitet, men omvendt også gør, at andre unge kan føle sig udenfor fællesskabet.
Læs mere om projektet på UC Viden
Forskningscenter for ledelse, organisation og samfund

Nyt socialfagligt forskningsprogram

Med mange forhold og vilkår i hastig forandring på det socialfaglige område, som reformer på hjemløseområdet, i beskæftigelsesindsatsen og vedtagelse af Barnets lov, må vi skabe systematisk viden om, hvilke udfordringer der følger med.
Etableringen af et nyt forskningsområde ”Program for udsathed og socialt arbejde” i FLOS er dedikeret til netop forskning i varetagelse af myndighedsopgaver, brug af socialfaglige metoder og professionelles udøvelse af skøn. Programmet har også fokus på borgernes perspektiv og på rammerne for de socialfaglige indsatser.

Læs mere om FLOS' forskning på UC Viden

Kontakt forskningscentret

Holger Højlund
  • Holger Højlund

  • Centerleder
  • T: +45 22 35 23 26
Se profil på UC Viden
Rikke Skovbjerg Kristensen
  • Rikke Skovbjerg Kristensen

  • Ledelsespartner
  • T: +45 87 55 19 38
Læs mere om Rikke
Vibeke Asmussen
  • Vibeke Asmussen Frank

  • Centerleder
  • T: +45 87 55 02 19
Se profil på UC Viden