Forskningscenter for ledelse, organisation og samfund

Vi forsker i samfunds- og socialfaglige problemstillinger.

Vi interesser os for: 

  • hvordan sociale og politiske vilkår rammesætter og understøtter  borgere og fagprofessionelle 
  • hvordan sociale relationer, møder og handlinger udvikler og forandrer både samfund, mennesker og det professionelle arbejde.

Vi har fokus på forskning i ledelse, socialt og socialpædagogisk arbejde, mødet mellem ledere, professionelle og borgere i al deres diversitet og mangfoldighed. 

Vi samarbejder tæt med praksis, med VIAs uddannelser og andre forskningscentre samt med andre forskningsinstitutioner og organisationer indenfor vores fokusområder. 

Se arrangementer og vidensaloner

24/11: Samskabelse i strategi og praksis

Deltag gratis i konferencen om dilemmaer og praktiske udfordringer i samspillet mellem kommuner, regioner og frivillige aktører i Danmark.

Se mere og tilmeld dig her

Se paneldebat om barsel og ligestilling

Oplev Videnssalonen og paneldebatten om ligestilling, barsel og mangfoldighed. Er ligelig fordelt barsel mænds mulighed for et ligeværdigt familieliv og kvinders mulighed for et ligeværdigt arbejdsliv?

Paneldebat på kvindemuseet.

Seneste nyt

Kontakt forskningscentret

Sanne Haase
Læs mere om Sanne
Pia Vedel Ankersen, forskningsleder, VIA University College
Rikke Skovbjerg Kristensen
Læs mere om Rikke