Forskningscenter for ledelse, organisation og samfund

Vi forsker i samfunds- og socialfaglige problemstillinger.

Vi interesser os for: 

  • hvordan sociale og politiske vilkår rammesætter og understøtter  borgere og fagprofessionelle 
  • hvordan sociale relationer, møder og handlinger udvikler og forandrer både samfund, mennesker og det professionelle arbejde.

Vi har fokus på forskning i ledelse, socialt og socialpædagogisk arbejde, mødet mellem ledere, professionelle og borgere i al deres diversitet og mangfoldighed. 

Vi samarbejder tæt med praksis, med VIAs uddannelser og andre forskningscentre samt med andre forskningsinstitutioner og organisationer indenfor vores fokusområder. 

Se arrangementerne 

17. september 2020

Vær selvstændig, men gør som vi siger

Ledelse af samskabelse i dansk kontekst: 17. september kl. 15.00 Campus Aarhus N, aud. 31.05. Docent tiltrædelsesforelæsning ved docent Holger Højlund.

Se invitationen (pdf)
23. september 2020

Ligestilling som samfunds- og virksomhedsstrategi 

Paneldebat om ligestilling 23. september 2020 kl. 17-19 i Kvindemuseet i Aarhus (Udsolgt).

Læs om paneldebatten her

Seneste nyt

Kontakt forskningscentret

Sanne Haase, forskningschef
Pia Vedel Ankersen, forskningsleder, VIA University College
Rikke Skovbjerg Kristensen