Program for beskæftigelse og socialt arbejde

Forskningen i programmet har fokus på beskæftigelsespolitikker, beskæftigelsesindsatser og de generelle indsatser og foranstaltninger over for mennesker med ledighed og sociale problemer.

Programmets arbejde

 • Tilknytning til arbejdsmarkedet betragtes ofte som en afgørende faktor for, at borgere bliver integrerede i det danske samfund. Beskæftigelse opfattes med andre ord som en præmis for at borgere på kanten af samfundet eller i minoritetspositioner får et velfungerende liv. I økonomisk og social henseende fremstår et velfungerende arbejdsmarked derfor som løsningen på en stor del af velfærdsstatens udfordringer, og programmet undersøger arbejdet med beskæftigelse og beskæftigelsesindsatsen.

  Vi arbejder praksisnært og anvendelsesorienteret, og genstandsfeltet for forskningen dækker både beskæftigelsespolitikker, beskæftigelsesindsatser og de generelle indsatser og foranstaltninger over for mennesker med ledighed og sociale problemer.

  Det er et interdisciplinært fagområde, og derfor søger vi i arbejdet at forene forskellige faglige traditioner og paradigmer.

 • Programmet har fokus på:

  • Beskæftigelsesreformer og beskæftigelsesindsatser 
  • Udsathed i relation til arbejdsmarked og uddannelse 
  • Faglighed og metoder
  • Handicap og beskæftigelse – herunder jobcentrenes rolle
  • Paradigmer og værdier i beskæftigelsesrelateret socialt arbejde

Udvalgte projekter og tematikker

To mennesker taler sammen

Tema: Den koordinerende sagsbehandler

En række projekter undersøger rollen som koordinerende sagsbehandler fra forskellige vinkler. 

Artiklerne herunder diskuterer, hvilke funktioner og nye kompetencer, der er centrale, for at varetage den koordinerende funktion i det tværfaglige samarbejde.

 

 

Læs artiklen ”Den koordinerende sagsbehandler som brobygger i det tværfaglige samarbejde”

Læs rapporten "Den koordinerende sagsbehandler og udvikling af rollen set i et borgerperspektiv"

tre mennesker sidder sammen om en computer

Hvordan håndteres manglende viden i en professionel situation?

I ph.d.-projektet "Coping with certain non-knowledge as windows of opportunity for disempowered professionals in welfare work" undersøges, hvordan velfærdsprofessionelle coper i situationer præget af usikkerhed og manglende viden.

Gruppen er ofte nødt til at arbejde i situationer karakteriseret af netop dette, hvilket kan føre til frustrationer - ikke kun for systembrugere, men også for de velfærdsprofessionelle.

Læs mere om projektet i UC Viden
mand taler

Tema: Handicap og beskæftigelse - Jobcentrenes rolle

Hør lektor Finn Amby fortælle om jobcentrenes arbejde med mennesker med handicap. Der er ingen retningslinjer for, hvilke tilbud målgruppen skal have, og den enkelte borger støttes derfor vidt forskelligt hos det enkelte jobcenter.

 


Se og hør webforedraget her. 

Find flere artikler og presseomtale af emnet her.

Læs om projektet: Hvordan skabes et mere velfungerende fleksjobmarked?

 

 


Kontakt

Per Westersø, forskningsleder, VIAs forskningsprogram for arbejdsmarked og udsathed i socialt arbejde.
 • Per Westersø

 • Forskningsleder, lektor
 • T: 87553342
Se profil på UC Viden
Lena Kjeldsen
 • Lena Kjeldsen

 • Docent
 • T: +45 87 55 34 71
Se profil på UC viden
Finn Amby
 • Finn Amby

 • Lektor
 • T: +45 87 55 38 07
Se profil på UC Viden