Program for samfund og mangfoldighed

Program for samfund og mangfoldighed undersøger og gentænker velfærdsprofessionel forebyggelse af eksklusion, diskrimination og ulighed.

Programmets arbejde

 • Det danske samfund ændrer sig i takt med øget globalisering og pluralisering, hvilket medfører, at der sættes spørgsmålstegn ved etablerede normer og værdier. Dette betyder ændrede vilkår for det fagprofessionelle arbejde, især i mødet med borgere. I programmet forsker vi således i, hvordan pluralitet og mangfoldighed har indflydelse på udviklingen af velfærdsprofessionelt arbejde. Vi interesserer os for, hvordan sociale kategorier som køn, klasse, race, etnicitet, seksualitet, alder og handicap skaber særlige vilkår for identitetsdannelse, demokratisk agens, livschancer og ligestilling for mennesker med minoritetsbaggrund i pædagogiske institutioner, i uddannelses-, og sundhedssystemet, på arbejdsmarkedet og i fritids- og kulturlivet.

  I programmet stiller vi kritisk-konstruktive spørgsmål til og med praksis. Derfor involverer vi ofte målgrupper, fagprofessionelle, NGO’er, forvaltninger og beslutningstagere i vores projekter med henblik på at fremme forskellige perspektiver og udvikle socialt bæredygtige løsninger.

 • Programmet har fokus på: 

  • Demokrati og medborgerskab i et velfærdsprofessionelt perspektiv
  • Mangfoldighedsbegrebets bestemmelse og omsætning
  • Radikalisering og socialt forebyggende arbejde
  • Forskelsbehandling i velfærdsprofessionelt arbejde
  • Normkritisk og mangfoldighedssensitiv pædagogik

Udvalgte projekter

Teenagere.

Normkritiske perspektiver i fritidspædagogikken

I projektet undersøges og udvikles fritidspædagogers arbejde med unges kønsidentitet i ungdomsklubber. Målet er at forebygge stigmatisering og marginalisering af unge, der ikke identificerer sig nøjagtigt som heteroseksuelle piger og drenge.


Find rapporterne fra projektet her. 


Kontaktperson:
Lektor Simon Nørgaard Iversen
E: sniv@via.dk

Læs mere om projektet i UC Viden
Young people living in uncertainty

Ung i usikkerhed - betydningen af midlertidigt ophold for unge med flugtbaggrund

Siden 2019 får alle nye flygtninge midlertidig opholdstilladelse med et stærkt fokus på hjemsendelse. Men hvordan påvirker midlertidigheden børn og unges hverdagsliv, mentale helbred og fremtidsorientering? Og hvordan sikres barnets tarv og rettigheder i udlændinge-myndighedernes praksis? Det undersøger VIA og Red Barnet i projektet Ung i usikkerhed.
Læs undersøgelsens resultater i rapporten her.

Kontaktperson:
Lektor Stinne Østergaard Poulsen
E: stip@via.dk

Læs mere om projektet i UC Viden
foldede hænder på et tæppe

Power Plays 

Projektet søger at bryde tavsheden om seksuel chikane på plejearbejdspladser ved at fremme arbejdspladskulturer, der er tilbøjelige til aktivt at forebygge og håndtere seksuel chikane.

Power Plays værktøjskassen vil blive testet på en række plejearbejdspladser og formidlet gennem en uafhængig hjemmeside samt gennem større plejearbejderforeninger i hele Norden.

Download værktøjet her.

Kontaktperson:
Lektor Birgitte Woge Nielsen
E: bin@via.dk

 

Læs mere om projektet i UC Viden

Kontakt

Simon Iversen, Forskningscenter for innovation og entreprenørskab
 • Simon Nørgaard Iversen

 • Forskningsleder, lektor, ph.d.
 • T: +45 87 55 31 53
Se profil på UC Viden