Program for social teknologi

Velfærdsprofessionelt arbejde foregår i stigende grad ved hjælp af utallige teknologier, som fx digitale platforme til kommunikation mellem borgere og professionelle, sagsbehandlingssystemer med indbyggede socialfaglige metoder, ledelsesinformationssystemer, eller beslutningsstøttende systemer med og uden algoritmer.

Forskningen i programmet undersøger de professionelle og deres relation til borgeren, og hvordan teknologier bliver benyttet i professionel og organisatorisk praksis. 

Programmets arbejde

 • Vi arbejder praksisnært og anvendelsesorienteret, og genstandsfeltet for forskningen dækker både de velfærdsprofessionelle og deres relation til borgeren, og hvordan teknologier filtres sammen med professionel og organisatorisk praksis.

  Det er et interdisciplinært fagområde, og derfor søger vi i arbejdet at forene forskellige faglige traditioner og paradigmer.

 • Programmet har fokus på: 

  • Digitale infrastrukturer i borgerservicerende organisationer  
  • Samspil mellem fagprofessionelt arbejde og teknologi, herunder teknologiforståelse
  • Konsekvenser af mødet mellem borger, teknologi og professionel
  • Relationen mellem data og viden 
  • Hybrider mellem mennesker, teknologi og faglig dømmekraft. 

Udvalgte projekter

stigende og faldende kurve i graf

Datavask, datakvalitet og datadrevet rådgivning

I projektet her undersøges udviklingen og anvendelsen af kunstig intelligens til at understøtte frivillige rådgivningssamtaler.
Læs mere om projektet i UC Viden
hænder på et tastatur

Professionernes digitale landskab

Projektet undersøger, hvordan digitale systemer og teknologier indgår i professionelles daglige praksis, og hvordan de ’blander sig i’ professionelles faglige vurderinger.

Resultaterne udgives i bogen ”Professionernes digitale landskab”. Læs mere om bogen her

Læs mere om projektet i UC Viden
tre personer taler sammen

Kunstig intelligens (AI) versus professionerne! 

Projektet undersøger, hvad der sker, når kunstig intelligens bliver en del af beslutningsprocesserne, hvilke digitale kompetencer det kræver hos medarbejderen, og ikke mindst, hvordan det påvirker den professionelles relation til borgerne.
Læs mere om projektet i UC Viden
bøger

Fra data til viden

Data fylder meget i organisationer. Både i forhold til hvordan det går, men også i forhold til at vurdere, hvilke handlinger som skal fortages. Projektet undersøger, hvilke data der efterspørges, men også hvordan dataen omsættes til viden og handlinger.
Læs mere om projektet i UC Viden

Kontakt

Matilde Høybye Mortensen
 • Matilde Høybye-Mortensen

 • Forskningsleder, docent
 • T: 87 55 33 71
Se profil på UC Viden