Program for sundhedsteknologi, metodeudvikling og etik

Forskningsprogram for sundhedsteknologi, metodeudvikling og etik undersøger samspillet mellem sundheds- og velfærdsteknologi og praksis.

Formålet med forskningen

Vores forskere analyserer blandt andet etiske og samfundsmæssige implikationer af udviklinger inden for eksisterende og nye sundheds- og velfærdsteknologier. Forskningen foregår i samarbejde med professionsuddannelser, nationale og internationale videninstitutioner samt praksis.

Programmet samarbejder blandt andet med kommunale og regionale aktører samt erhverv og borgere, brugere og patienter om kvalitetssikringen af fremtidens uddannelser.

Programmets forskere har også fokus på kvalitetssikring og evaluering af forskningsdesign og metoder inden for det sundheds- og velfærdsteknologiske felt.

Forskningsområder

Programmets forskningsområder udgør blandt andet:

  • Etik, genetik og bioanalyse
  • Sociale robotter, kunstig intelligens og etik
  • Simulation i det tværprofessionelle læringsrum

Projekt: Teknologisk medieret simulation i sundhedsuddannelser

Vi udvikler læringskoncepter vedrørende teknologisk medieret simulation af komplekse sundhedsfaglige scenarier. Det foregår i et tværprofessionelt samarbejde mellem studerende, undervisere, professioner, softwareindustrien, samt nationale og internationale videninstitutioner.

Hensigten er, at studerende fra sundhedsuddannelserne får mulighed for at udvikle tværprofessionelle samarbejdskompetencer ved at eksperimentere med fælles handlemuligheder uden risiko for patient/borgeren.

Projektperiode: Projekterne påbegyndes den 1. august 2020 og forventes afsluttet den 31. juli 2023.

Læs om udvikling af tværprofessionelle simulationsscenarier.

Om projektet

Metode

Forsknings-og udviklingsarbejdet adresserer gennem kvalitative metoder, hvad og hvordan de studerende lærer i alternative simulationsrum med inddragelse af teknologi eksempelvis VR.

Eksterne samarbejdspartnere

I EU-projektet VIRE-Train udvikles autentiske virtual reality sygeplejescenarier sammen med ingeniører fra Ingenious Knowledge, samt forskere og sygeplejeundervisere fra Fachhochschule i Münster Tyskland, Galway University Irland og Turku University Finland.

Hensigten er at udvikle VR-software og pædagogisk materiale, der er målrettet en sygeplejefaglig kontekst.

Læs om VIRE-Train-projektet

Kontakt

Cathrine Sand Nielsen
E: cnie@via.dk

Ida Lunddahl Bager
E: ilb@via.dk

Christine Tram Widmer
E: chtr@via.dk

Projekt: Social inklusion af kronisk syge børn og unge gennem brug af telepresence-robotter

Projektet fokuserer på, hvordan man med brug af telepresence-robotter (avatarer), kan bidrage til øget læring og større grad af social inklusion af børn og unge med kroniske sygdomme, som er afskåret fra at gå i skole gennem en længere periode. Der udarbejdes informations- og læremateriale i et tværprofessionelt samarbejde mellem undervisere, professioner, NGO’er samt nationale og internationale videninstitutioner.

Hensigten er, at studerende og fagprofessionelle fra sundhedsfaglige og pædagogiske uddannelser får tilgang til forskningsbaseret viden om etiske, juridiske, pædagogiske, sociale og psykologiske potentialer og udfordringer ved brugen af telepresence-robotter i uddannelsen af syge og sårbare børn og unge.

Projektperiode: Projektet påbegyndtes den 1. januar 2022 og forventes afsluttet den 30. april 2024.

Om projektet

Metode

Forsknings-og udviklingsarbejdet benytter kvalitative og kvantitative metoder til afdækning af ’state-of-the art’ samt udvikling af lærermateriale, der tager udgangspunkt i såvel brugerperspektiv som national og international forskning på området. 

Eksterne samarbejdspartnere

I EU-projektet ABILITI samarbejdes med videninstitutionerne, Universität Klagenfurt (Østrig), Tallinn Universitet (Estland), Universidad de Santiago Compostela (Spanien), konsulentbureauet Die Berater (Østrig) samt firmaet Bednet (Belgien).

Læs om projektet ABILITI

Kontakt

Karin Christiansen,
E: kach@via.dk

Mads Lund Andersen,
E: mlua@via.dk

Vivi Friis Søgaard,
E: vifr@via.dk

 

 

Kontakt

Karin Christiansen
  • Karin Christiansen

  • Programleder for Forskningsprogram for sundhedsteknologi, metodeudvikling og etik
  • T: +45 87 55 13 18
Se Karins profil på UC Viden