Vibeke Røn Noer

Vibeke Røn Noer er uddannelsesforsker og optaget af overgangen fra studieliv til arbejdsliv med indgående viden om nyuddannede sygeplejersker. Hun forsker i studiestrategier og udvikling af en professionsfaglig identitet i vekselvirkningen mellem teori og praksis. 

Om Vibeke

Vibeke Røn Noer

Profil

Forskningsleder MSO, lektor, ph.d.

Forskningscenter for uddannelseskvalitet, professionspolicy og praksis

T: 87 55 20 16, E: vino@via.dk

 

Download pressefoto

Særlig viden om

  • Nyuddannede sygeplejerskers overgang fra uddannelse til arbejde
  • Studerendes studiestrategier og studieliv 
  • Udviklingen af faglig identitet i professionsuddannelserne
  • Samspillet mellem nyuddannedes faglige identitet og professionsudøvelsen
  • Fremtidens sygeplejersker 
Læs om Vibekes forskning i UC Viden

Forskningsaktiviteter

Vibeke Røn Noer er forskningsleder for Program for praksisstudier ved Forskningscenter for uddannelseskvalitet, professionspolicy og praksis. Hun er optaget af at undersøge forholdet mellem praksis og teori i brudflader mellem uddannelse, arbejdsliv og forskning. 

Vibeke er desuden medlem af forskningsgruppen Innovative Læringskontekster ved Københavns Universitet og en aktiv debattør og moderator i uddannelsespolitiske og sundhedsfaglige debatter.