Vibeke Røn Noer

Vibeke Røn Noer

Forskningsleder, lektor, ph.d.
Forskningscenter for uddannelseskvalitet, professionspolicy og praksis
T:87 55 20 16
E:
Vibeke Røn Noer er uddannelsesforsker og optaget af overgangen fra studieliv til arbejdsliv. Hun forsker i studiestrategier og udvikling af en professionsfaglig identitet. Vibeke er forskningsleder ved Program for praksisstudier i Forskningscenter for uddannelseskvalitet, professionspolicy og praksis.

Særlig viden om:

  • Udvikling af professionsidentitet
  • Studerendes studiestrategier og dannelsesprocesser
  • Overgange fra studieliv til arbejdsliv
  • Professionsdidaktik og curriculumudvikling
  • Sygeplejerskeuddannelsen
Vibeke Røn Noer er formand for ’Human First’-indsatsen vedrørende ’Sammenhæng mellem den teoretiske uddannelse og de praktiske uddannelsesforløb’ – et partnerskab på sundhedsområdet mellem VIA University College, Region Midtjylland og Aarhus Universitet. Hun er medlem af forskningsgruppen Innovative Læringskontekster ved Københavns Universitet og en aktiv debattør og moderator i uddannelsespolitiske og sundhedsfaglige debatter.