Midtjysk forskningscenter ansætter to docenter

Center for Forskning i Sundhed og Sygepleje vil løfte forskning og uddannelser på sundhedsområdet med ansættelse af to docenter fra 1. november.

Midtjysk forskningscenter ansætter to docenter

Fra venstre Louise Møldrup Nielsen og Anita Haahr.

Center for Forskning i Sundhed og Sygepleje, som Hospitalsenhed Midt og VIA University College driver i fællesskab, har netop ansat to docenter med tiltrædelse 1. november 2023. 
Det er Louise Møldrup Nielsen og Anita Haahr, som begge har en sundhedsfaglig baggrund, er rutinerede undervisere, har solid erfaring med forskning og har et stort fagligt netværk såvel nationalt som internationalt.

De to docenter skal være med til at sikre forskning og uddannelse, der skaber endnu bedre forløb for patienterne i Region Midtjylland.

Sygeplejerske og ergoterapeut

Louise Møldrup Nielsen er uddannet ergoterapeut og ph.d. og arbejdede flere år som ergoterapeut i praksis, inden hun i 2010 blev ansat som lektor ved ergoterapeutuddannelsen hos VIA University College i Aarhus. I jobbet har hun desuden gennem en årrække været tilknyttet Program for rehabilitering ved VIAs Forskningscenter for sundhed og velfærdsteknologi. Her har Louise Møldrup Nielsen både forsket i indsatser, der kan gavne mennesker med vanskeligheder på det neurologiske område, og i indsatser til gavn for ældre patienter.

”Dét, der tiltrækker mig allermest ved mit nye job som docent ved Center for Forskning i Sundhed og Sygepleje, er at kunne bedrive praksisnær forskning med involvering af både studerende, undervisere og klinikere, og at forskningen i endnu højere grad tager udgangspunkt i de udfordringer, sundhedsprofessionelle oplever i den daglige kliniske praksis. Jeg ser det tillige som vigtigt, at Center for Forskning i Sundhed og Sygepleje involverer flere faggrupper, da samarbejde på tværs af både professioner og sektorer er afgørende i fremtidens sundhedsvæsen,” påpeger 45-årige Louise Møldrup Nielsen.

Anita Haahr er uddannet sygeplejerske og ph.d. og var i mange år ansat på neurologisk afdeling på Aarhus Universitetshospital, inden hun kom til VIA University College i 2013. Hun har i VIA været lektor ved Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus og samtidig forsker ved Program for rehabilitering i VIAs Forskningscenter for sundhed og velfærdsteknologi. Her har Anita Haahrs forskning blandt andet haft fokus på hverdagslivet for mennesker med parkinsons sygdom og deres pårørende.

Sideløbende er 53-årige Anita Haahr deltidsansat som lektor ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet.

”Jeg glæder mig meget til, at jeg i mit nye job som docent igen kommer tættere på den kliniske praksis og til at lede og udvikle sygeplejefaglige og tværprofessionelle projekter i tæt samarbejde med praksis og uddannelserne. Kombinationen af uddannelse, forskning og klinisk praksis, som Center for Forskning i Sundhed og Sygepleje har fokus på, er set med mine øjne en helt optimal treenighed,” siger Anita Haahr.

Forskningsresultater til praksis

Som docenter får Louise Møldrup Nielsen og Anita Haahr ansvar for at udvikle VIAs sundhedsuddannelser samt VIAs og Hospitalsenhed Midts forskningsmiljøer samt for at overføre viden fra forsknings- og udviklingsaktiviteter til både uddannelser og til den kliniske praksis på sygehuse, i sundhedshuse, på plejecentre og øvrige felter på sundhedsområdet.

Mere konkret vil opgaverne blandt andet være at designe, gennemføre og lede praksisrettede forsknings- og udviklingsprojekter og dermed producere forskningsresultater, der kan finde anvendelse i klinisk praksis. I den forbindelse skal Louise Møldrup Nielsen og Anita Haahr bidrage til og tage initiativ til forskningspublikationer, udvikle publikationsstrategier og sikre forskningskommunikation af høj kvalitet.

Docenterne skal tillige styrke og videreudvikle det brede samarbejde, Center for Forskning i Sundhed og Sygepleje har med aktører på sundhedsområdet i ind- og udland.

Specifikt i forhold til sundhedsuddannelser får Louise Møldrup Nielsen og Anita Haahr ansvar for at understøtte studerendes involvering i innovative udviklings- og forskningsbaserede processer, at understøtte talentudvikling af såvel medarbejdere som studerende samt at udvikle væksthusaktiviteter for professionsbachelorstuderende, undervisere og klinisk personale.

Kvalitet bliver højnet

”Med ansættelsen af Louise Møldrup Nielsen og Anita Haahr får vi indfriet ambitionen om at højne både kvantiteten og kvaliteten af det forskningsbidrag, som Center for Forskning i Sundhed og Sygepleje leverer på det sundhedsfaglige felt. Det vil blandt andet ske ved at få videreudviklet samarbejdet mellem forsknings- og uddannelsesmiljøerne gennem uddannelsesudvikling, øget forskningsbasering af undervisningsaktiviteter og gensidig videndeling,” fremhæver professor og forskningschef David Høyrup Christiansen, der er daglig leder af Center for Forskning i Sundhed og Sygepleje og ansat ved Hospitalsenhed Midt.

Hos VIA University College understreger forskningschef Lars Peter Bech Kjeldsen fra Forskningscenter for sundhed og velfærdsteknologi, at Louise Møldrup Nielsen og Anita Haahr fortsat skal varetage undervisning på sundhedsuddannelser og efteruddannelser inden for sundhed. De skal desuden sparre med og inddrage de medarbejdere, der i øvrigt er ansat i Forskningscenter for sundhed og velfærdsteknologi, i deres arbejde.

Både Lars Peter Bech Kjeldsen og David Høyrup Christiansen ser det som en stor styrke, at Center for Forskning i Sundhed og Sygepleje bliver drevet i fællesskab af VIA University College og Hospitalsenhed Midt, da dét set-up sikrer et ideelt videnflow mellem forskning, uddannelser og sundhedsområdet i praksis.

Louise Møldrup Nielsen og Anita Haahr kommer til at have daglig arbejdsplads i de lokaler, Center for Forskning i Sundhed og Sygepleje råder over ved Regionshospitalet Viborg, samt i VIAs Forskningscenter for sundhed og velfærdsteknologi i Aarhus.

Yderligere oplysninger fås hos:

David Høyrup Christiansen, forskningschef ved Hospitalsenhed Midt og daglig leder af Center for Forskning i Sundhed og Sygepleje.
T: 21 68 84 31
E: davchr@rm.dk

Lars Peter Bech Kjeldsen, forskningschef ved Forskningscenter for sundhed og velfærdsteknologi hos VIA University College.
T: 87 55 17 16
E: lpbk@via.dk

Louise Møldrup Nielsen, docent ved Center for Forskning i Sundhed og Sygepleje fra 1. november 2023.
T: 87 55 24 13
E: lmn@via.dk

Anita Haahr, docent ved Center for Forskning i Sundhed og Sygepleje fra 1. november 2023.
T: 87 55 20 12
E: anih@via.dk 

Relaterede artikler