Adgangskrav i kvote 2

Søger du ind på bioanalytikeruddannelsen gennem kvote 2, vurderer vi din ansøgning ud fra dine samlede kvalifikationer.

Husk!

Ansøgningsfristen er den 15. marts klokken 12.00

I vores vurdering af din ansøgning i kvote 2 tager vi udgangspunkt i dine samlede karakterer og i niveauerne på de naturvidenskabelige fag i din adgangsgivende eksamen. Men vi kigger også overordnet på dine samlede kvalifikationer.

Adgangsgivende eksamen

Du skal have én af disse eksaminer for at søge om optagelse:

 • Studentereksamen (STX)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Højere handelseksamen (HHX)
 • Højere teknisk eksamen (HTX)
 • Erhvervsuddannelse med gymnasial eksamen (EUX)
 • Gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF)

Dette gælder også for elever med gymnasial eksamen fra Grønland, Færøerne, Duborg Skolen eller A.P. Møller skolen. 

Specifikke adgangskrav

 • Matematik på C-niveau
 • Kemi på C-niveau eller bioteknologi på A-niveau

Adgangsgivende erhvervsuddannelse

 • Social- og sundhedsassistent
 • Hospitalsteknisk assistent (med neurofysiologi som speciale) 

 Specifikke adgangskrav

 • Dansk på C-niveau
 • Naturfag på C-niveau
 • Engelsk på D-niveau
 • Matematik på C-niveau
 • Kemi på C-niveau eller bioteknologi på A-niveau

Adgang via andre uddannelser

4 eller 5 gymnasiale enkeltfag:

 • Dansk på A-niveau
 • Engelsk på B-niveau
 • Matematik på C-niveau
 • Bioteknologi på A-niveau eller biologi på C-niveau og kemi på C-niveau

Adgangsgivende udenlandsk eksamen

Udenlandsk eksamen sammenlignelig med en dansk adgangsgivende eksamen. Læs mere

Specifikke adgangskrav

 • Matematik på C-niveau
 • Kemi på C-niveau eller bioteknologi på A-niveau

Alle de krævede fag skal være bestået med et vægtet gennemsnit på minimum 2,0. Det vægtede gennemsnit udregnes af alle de karakterer, der fremgår af dit eksamensbevis.

Opfylder du ikke adgangskravet?

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du søge om individuel konkret vurdering (IKV). Læs mere 

Udvælgelseskriterier i kvote 2

På bioanalytikeruddannelsen vurderes din ansøgning ud fra følgende udvælgelseskriterier i kvote 2: 

 • Niveau på naturvidenskabelige fag
 • Fag- eller uddannelsesrelevant kursus af minimum seks måneders varighed (fx forberedelseskursus for flygtninge og indvandrere)
 • Tidligere relevante uddannelser
 • Tidligere relevante jobs

Det er en god idé at vedlægge en beskrivelse af din motivation for at søge optagelse på bioanalytikeruddannelsen. 

Du kan finde inspiration til at skrive en motivationsbeskrivelse på ug.dk