Design og business med speciale i Purchasing Management

Find de bedste leverandører og priser. Tag ansvar for alt fra produktudvikling til disponering i et internationalt job, som stiller krav til dine strategiske og forhandlingstekniske evner. Bliv indkøber.

Om specialeretningen Purchasing Management

 • Purchasing Management er et speciale på uddannelsen professionsbachelor i Design og Business. Specialet er en overbygning på 1½ år og udbydes i Aarhus.

  Purchasing Management er for dig, som vil arbejde med Sourcing og have et job med ansvar, afvekslende opgaver og en bred kontaktflade.

  Du skal arbejde med udvikling af indkøbsstrategier baseret på virksomhedens strategi og vision og håndtere alle processerne i forbindelse med indkøb.

  Derfor lærer du at optimere indkøbsfunktioner samt at forhandle og vurdere priser og kvaliteter på de produkter, du skal købe ind. Du lærer også om materialer og deres egenskaber, samt de lovmæssige og bæredygtige krav der findes i forhold til tekstiler og beklædning. Desuden skærpes din analytiske sans, så du til enhver tid kan arbejde strategisk og målrettet - også ud fra et bæredygtigt perspektiv.

  Lær at arbejde med producenter og leverandører

  Fagene giver dig kompetencer til at håndtere komplekse problemstillinger, når du samarbejder med producenter og leverandører på tværs af forsyningskæden - både nationalt og internationalt.

  Du vil få indblik i at arbejde med sourcing, du skal kunne identificere og vurdere potentielle partnerskaber og beherske forskellige forhandlingsteknikker samt sikre et godt leverandørsamarbejde. Du kan optimere værdiskabelsen og leverandørsamarbejdet herunder skabe alternative og bæredygtige løsninger, hvilket vil medføre forretningsrejser.

  Du vil også få indblik i håndtering af lagerproblemstillinger og de logistiske konsekvenser af dine valg. Eksempelvis lærer du at træffe beslutninger på baggrund af data om forbrugerne. Sådan kan du nemlig sørge for at udbuddet matcher efterspørgslen. På den måde kan du hurtig imødekomme efterspørgslen på bestemte styles. Der vil også være fokus på at finde bæredygtige løsninger.

  Fokus på samspil mellem design og business

  Du får en kreativ og praksisrettet uddannelse, i tæt samarbejde med mode- og livsstilsbranchens virksomheder. Det giver dig en særlig forretningsforståelse for samspillet mellem design og business.

  Styrken i din uddannelse ligger i kombinationen af specialefag, valgfag og fællesfag. Design og Business er omdrejningspunkt for fællesfagene, hvor studerende fra alle uddannelsens specialer samarbejder i et projekt med toneangivende virksomheder.

  I processen med at udvikle kreative, innovative og realisérbare løsninger, øges din forretningsforståelse, og du får praksiserfaring med at samarbejde på tværs af faggrænser. Projektforløbet medvirker til at klæde dig på til et fremtidigt job.

  En uddannelse med indbygget erfaring

  Virksomhedspraktikken giver dig en uvurderlig indsigt i branchens måde at arbejde på. Her får du masser af erfaring med at løse konkrete opgaver indenfor indkøb. Den erfaring kommer du til at kunne trække på resten af din karriere.

  Tag din uddannelse i et stærkt design- og businessfagligt miljø

  Din uddannelse foregår i et stærkt design- og businessfagligt miljø. Du har de nyeste teknologier til rådighed i unikke værkstedsfaciliteter og laboratorier, som giver dig rig mulighed for at eksperimentere med prototyper. Desuden får du adgang til højt specialiseret viden og know-how, som er med til at forme din faglighed og fremtid.
  Du kan læse Design & Business med speciale i Purchasing Management i Aarhus. 

  Du kan læse Design & Business med speciale i Purchasing Management i Aarhus. 

 • Med en Professionsbachelor i Purchasing Management er du klar til et job i mode- og livsstilsbranchen.

  Som færdiguddannet bliver du fx indkøber, logistikansvarlig eller produktansvarlig inden for mode- og livsstilsbranchen med kontakt til leverandører i hele verden. 

  Du ved, at pris, kvalitet og bæredygtighed er vigtigt, men det betyder også meget, hvor hurtigt en leverandør kan levere varerne. 

  Det er blandt andet din opgave at få pris, kvalitet og leveringstid forhandlet på plads. 

  Det kan også være, at du vil specialisere dig, fx inden for mærkning, materialer og bæredygtighed. 

  Der er stor efterspørgsel i branchen på indkøbere, som både har indsigt i teori og praksis.

  Videreuddannelse

  Ønsker du at videreuddanne dig efter din Professionsbachelor, har du mulighed for at søge en kandidat på danske og internationale uddannelsesinstitutioner.

Mød nuværende og tidligere studerende