Fag på specialeretningen retail design and business

Store Design

I faget Store Design er det indretning af en butik eller udarbejdelse af et koncept, der er fokus på. Du lærer at have en designmæssig tilgang til konceptudvikling, og du bliver i stand til at håndtere komplekse udviklingsopgaver. Her får du også et bredt kendskab til bygningskonstruktioner, møbelmaterialer og innovative materialer. 

Grafisk Design

I faget Grafisk Design bliver du i stand til at bruge grafiske værktøjer. Du lærer at anvende computerprogrammet Adobe, hvor du blandt andet skal arbejde med visuel kommunikation til brug i butikker. Gennem alle de muligheder som Adobe stiller til rådighed, bliver du i stand til at fremstille kampagnematerialer og at kommunikere løsninger og produkter.

Sociologi & konsumentadfærd

Du får indblik i de menneskelige mekanismer, der har væsentlig betydning, når forbrugerne skal ”inviteres” indenfor. Hvad ønsker forskellige målgrupper af markedet? Hvilke undersøgelsesmetoder er gode til brug ved målgruppeanalyser? Hvordan har forbrugeres adfærd betydning for indretning af en butik eller udformningen af et koncept? Du får besvaret disse og mange flere spørgsmål, når du følger undervisningen i de tre fag. 

Styling

I faget Styling bliver du i stand til at style en kampagne. Du lærer at udvælge og sammensætte produkter og rekvisitter til fotoskydning og iscenesættelse af kommercielle rum. Du kommer til at arbejde med opstillinger, kombinationer og detaljer i styling af rum og produkter, så virksomhedens kernekompetencer eller kollektionen kommunikeres til målgruppen.

Se fagoversigten(pdf)