Adgangskrav til kvote 2 på Global Business Engineering               (Global Business og Teknologi) 

Læs her om adgangskrav til ansøgere, der søger gennem kvote 2 til Global Business Engineering hos VIA

Søger du om optagelse gennem kvote 2 på Global Business Engineering (Global Business og Teknologi), vurderer vi din ansøgning ud fra dine samlede kvalifikationer. Vurderingen sker på baggrund af din gymnasiale uddannelse eller adgangskursus til ingeniøruddannelserne samt opfyldelsen af nedenstående kriterier, som du skal vedhæfte dokumentation for. Dette er skyldes, at der er indført adgangsbegrænsning på uddannelsen.

Kriterierne for vurderingen er:

 • Karakterer fra adgangsgivende uddannelse

 • Erhvervserfaring

 • Udlandsophold

Du kan søge ind på Global Business Engineering (Global Business og Teknolog) gennem kvote 2 med en af nedenstående eksaminer:

1. Adgangsgivende eksamen

 • Studentereksamen (stx)

 • Højere teknisk eksamen (htx)

 • Højere handelseksamen (hhx)

 • Højere forberedelseseksamen (hf)

 • Erhvervsfaglig studentereksamen (eux)

 • Adgangskursus til ingeniøruddannelserne

 • Gymnasiale eksaminer fra Grønland, Færøerne samt Duborg skolen og A. P. Møller skolen

 • Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (gif) 

Specifikke adgangskrav: Engelsk A og Matematik B

2. Godkendt udenlandsk gymnasial eksamen

Har du en udenlandsk gymnasial eksamen, kan du blive optaget gennem kvote 2. Du skal have bestået Studieprøven i dansk eller kunne dokumentere tilsvarende kundskaber.

Søg ind på VIA med en udenlandsk eller international eksamen | VIA

 

Specifikke adgangskrav: Engelsk A og Matematik B