Søg gennem kvote 2

Søger du ind på ergoterapeutuddannelsen gennem kvote 2, vurderer vi din ansøgning ud fra dine samlede kvalifikationer inklusiv adgangsgivende eksamen. 

Husk!

Ansøgningsfristen er den 15. marts klokken 12.00

I kvote 2 kigger vi overordnet på dine kvalifikationer. Vi tager udgangspunkt i karaktergennemsnittet på din adgangsgivende eksamen og samtidig vægter vi lønnet erhvervserfaring og andre aktiviteter som udlands- og højskoleophold. Desuden skal du vedlægge en beskrivelse af din motivation for at søge ergoterapeutuddannelsen.

Adgangskrav

 • Gymnasial uddannelse* (hvis du opfylder adgangskravene til uddannelsen, men ikke har tilstrækkelig optagelseskvotient til at kunne optages i kvote 1). Specifikt fagkrav: Engelsk B. 

eller

 • 9 måneders lønnet erhvervserfaring (minimum 28 timer pr. uge i minimum 9 måneder eller minimum 18 måneder med 18-27 timer pr. uge) samt fire gymnasiale enkeltfag: 1) dansk på A-niveau, og 2) engelsk på B-niveau og 3) enten matematik eller fysik eller kemi eller biologi på B-niveau eller bioteknologi eller geovidenskab på A-niveau, og 4) samfundsfag eller psykologi på C-niveau. 

eller

 • Social- og sundhedsassistentuddannelsen (ved den trinopdelte uddannelse fra før 2016 kræves bestået trin 2) med dansk på C-niveau og engelsk på B-niveau samt enten naturfag eller biologi eller kemi på C-niveau eller bioteknologi på A-niveau.

eller

 • Har bestået den Pædagogiske Assistentuddannelse (PAU) med dansk på C-niveau og engelsk på B-niveau samt enten naturfag eller biologi eller kemi på C-niveau eller bioteknologi på A-niveau. 

eller

 • Ambulancebehandler med dansk på C-niveau og engelsk på B-niveau samt enten naturfag eller biologi eller kemi på C-niveau eller bioteknologi på A-niveau.

eller

 • Tandtekniker med dansk på C-niveau og engelsk på B-niveau samt enten naturfag eller biologi eller kemi på C-niveau eller bioteknologi på A-niveau.

eller

 • Udenlandsk eksamen sammenlignelig med en dansk adgangsgivende eksamen. Specifikt adgangskrav: Engelsk B. Læs mere

Alle de krævede fag skal være bestået med et vægtet gennemsnit på minimum 2,0. Det vægtede gennemsnit udregnes af alle karakterer, der fremgår på dit eksamensbevis. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du søge om optagelse på andet grundlag. Læs mere

*Gymnasial uddannelse:

 • Studentereksamen (STX)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Højere handelseksamen (HHX)
 • Højere teknisk eksamen (HTX)
 • Erhvervsfaglig studentereksamen (EUX)
 • Gymnasiale indslusningsforløb for fremmedsprogede (GIF)
 • Gymnasiale eksaminer fra Grønland, Færøerne samt Duborg skolen og A. P. Møller skolen

På ergoterapeutuddannelsen lægger vi desuden vægt på:

 • Erhvervserfaring (henholdsvis sundheds/pædagogisk arbejde og/eller Industri/servicearbejde. Minimum 28 timer pr. uge i mindst fire måneder.)
 • Andre studierelevante aktiviteter (fritidsledervirksomhed, frivilligt socialt arbejde, foreningsarbejde. Minimum 8 måneder.)
 • Udlandsophold (minimum fire sammenhængende måneder)
 • Højskoleophold (minimum fire sammenhængende måneder)
 • Fag- eller uddannelsesrelevant kursus af minimum seks måneders varighed (fx forberedelseskursus for flygtninge og indvandrere)
 • Veteran ved forsvaret
 • Motivationsbeskrivelse (omfang: 1 side)

Samtlige aktiviteter, du vil have vurderet, skal være påført ansøgningen senest den 15. marts kl. 12.00. Husk også at medsende al relevant dokumentation senest den 15. marts kl. 12.00.

Ifølge adgangsbekendtgørelsen kan der kun indgå aktiviteter for i alt 12 måneder.

Erhvervsarbejde skal dokumenteres med ugentlig timetal, periode og arbejdets art ved hjælp af en arbejdsgivererklæring