Søg gennem kvote 2

Søger du ind på ergoterapeutuddannelsen gennem kvote 2, vurderer vi din ansøgning ud fra dine samlede kvalifikationer inklusiv adgangsgivende eksamen. 

Husk!

Ansøgningsfristen er den 15. marts klokken 12.00

I kvote 2 kigger vi overordnet på dine kvalifikationer. Vi tager udgangspunkt i karaktergennemsnittet på din adgangsgivende eksamen og samtidig vægter vi lønnet erhvervserfaring og andre aktiviteter som udlands- og højskoleophold. Desuden skal du vedlægge en beskrivelse af din motivation for at søge ergoterapeutuddannelsen.

Adgangskrav

 • Gymnasial uddannelse (hvis du opfylder adgangskravene til uddannelsen, men ikke har tilstrækkelig optagelseskvotient til at kunne optages i kvote 1).

eller

 • 9 måneders lønnet erhvervserfaring (minimum 28 timer pr. uge i minimum 9 måneder eller minimum 18 måneder med 18-27 timer pr. uge) samt fire gymnasiale enkeltfag: 1) dansk på A-niveau, og 2) engelsk på B-niveau og 3) enten matematik eller fysik eller kemi eller biologi på B-niveau eller bioteknologi eller geovidenskab på A-niveau, og 4) samfundsfag eller psykologi på C-niveau. 

eller

 • Social- og sundhedsassistentuddannelsen (ved den trinopdelte uddannelse fra før 2016 kræves bestået trin 2) med dansk og engelsk på C-niveau samt enten naturfag eller biologi eller kemi på C-niveau eller bioteknologi på A-niveau.

eller

 • Har bestået den Pædagogiske Assistentuddannelse (PAU) med dansk og engelsk på C-niveau samt enten naturfag eller biologi eller kemi på C-niveau eller bioteknologi på A-niveau. 

eller

 • Ambulancebehandler med dansk og engelsk på C-niveau samt enten naturfag eller biologi eller kemi på C-niveau eller bioteknologi på A-niveau.

eller

 • Tandtekniker med dansk og engelsk på C-niveau samt enten naturfag eller biologi eller kemi på C-niveau eller bioteknologi på A-niveau.

eller

 • Udenlandsk eksamen sammenlignelig med en dansk adgangsgivende eksamen. Læs mere

  Alle de krævede fag skal være bestået med et vægtet gennemsnit på minimum 2,0. Det vægtede gennemsnit udregnes af alle karakterer, der fremgår på dit eksamensbevis. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du søge om optagelse på andet grundlag. Læs mere

 • Vi lægger desuden vægt på:

  • Lønnet erhvervserfaring (fx vikar i hjemmeplejen, pædagogmedhjælper, humanitært arbejde, aftjent værnepligt og veteran-kompetencer. Minimum 28 timer pr. uge i minimum fire måneder eller minimum otte måneder med 18-27 timer pr. uge)
  • Udlandsophold (fx arbejde, rejse, studieophold og som udvekslingsstudent. Minimum fire sammenhængende måneder)
  • Højskoleophold (minimum 16 uger og på fuld tid)
  • Daghøjskole (minimum 30 timer pr. uge)
  • Aktiviteter over minimum otte måneder, fx frivilligt socialt arbejde eller foreningsarbejde
  • Fag- eller uddannelsesrelevant kursus af minimum seks måneders varighed (fx forberedelseskursus for flygtninge og indvandrere)
  • Motivationsbeskrivelse (1 side) - Få gode råd til at skrive en motiveret ansøgning
  • Ekstra HF-/studenterenkeltfag med minimum karakteren 7 taget inden for de seneste tre år i følgende fag: Dansk (A), engelsk (B), fysik (B), matematik (B), idræt (B), samfundsfag (C), psykologi (C) og latin (C).
    

  Din ansøgning bliver behandlet ud fra en helhedsvurdering.

  Husk dokumentation

  Ifølge adgangsbekendtgørelsen kan der kun indgå aktiviteter for i alt 12 måneder.

  Erhvervsarbejde skal dokumenteres med ugentlig timetal, periode og arbejdets art. Jf. arbejdsgivererklæringer på optagelse.dk.