Søg gennem kvote 2

Søger du ind på fysioterapeutuddannelsen gennem kvote 2, vurderer vi din ansøgning ud fra dine samlede kvalifikationer. Kvote 2 er også for dig, der er uddannet social- og sundhedsassistent.

OBS!

Ansøgningsfristen er den 15. marts klokken 12.00

I kvote 2 kigger vi overordnet på dine kvalifikationer. Vi tager udgangspunkt i karaktergennemsnittet på din adgangsgivende eksamen og samtidig vægter vi erhvervserfaring og andre aktiviteter som udlands- og højskoleophold.

Desuden skal du vedlægge en motivationsbeskrivelse, hvor du har målrettet beskrivelsen af dine kompetencer i forhold til fysioterapeutuddannelsen.

Adgangskrav til fysioterapeutuddannelsen

 • Gymnasial uddannelse* og ét af følgende specifikke adgangskrav: Enten matematik B eller kemi B eller biologi B eller fysik B eller geovidenskab A eller bioteknologi A.

Alle de krævede fag skal være bestået med et vægtet gennemsnit på minimum 2,0. Det vægtede gennemsnit udregnes af alle karakterer, der fremgår på dit eksamensbevis.

Eller

 • Social- og sundhedsassistentuddannelsen og følgende specifikke adgangskrav: Engelsk på B niveau og ét af følgende specifikke adgangskrav: Enten matematik B eller kemi B eller biologi B eller fysik B eller geovidenskab A eller bioteknologi A.

Alle de krævede fag skal være bestået med et vægtet gennemsnit på minimum 2,0. Det vægtede gennemsnit udregnes af alle karakterer, der fremgår på dit eksamensbevis.

Eller

 • Udenlandsk eksamen sammenlignelig med en dansk adgangsgivende eksamen. Læs mere

Er der et fag, du ikke har bestået, som ligger over det krævede niveau? Læs mere

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du søge om individuel konkret vurdering.

*Gymnasial uddannelse

 • Studentereksamen (STX)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Højere handelseksamen (HHX)
 • Højere teknisk eksamen (HTX)
 • Erhvervsfaglig studentereksamen (EUX)
 • Gymnasiale indslusningsforløb for fremmedsprogede (GIF)
 • Gymnasiale eksaminer fra Grønland, Færøerne samt Duborg skolen og A. P. Møller skolen

På fysioterapeutuddannelsen lægger vi desuden vægt på:

 • Erhvervserfaring (minimum 20 timer pr. uge i mindst fire sammenhængende måneder. Timetallet kan beregnes som et gennemsnit over en periode på op til 4 uger.)
 • Humanitært arbejde hos en anerkendt hjælpeorganisation som fx Dansk Røde Kors (minimum 20 timer pr. uge i mindst fire sammenhængende måneder)
 • Udlandsophold (minimum fire sammenhængende måneder)
 • Højskoleophold (minimum fire sammenhængende måneder)
 • Fag- eller uddannelsesrelevant kursus af minimum seks måneders varighed (fx forberedelseskursus for flygtninge og indvandrere)
 • Veteran ved forsvaret
 • Motivationsbeskrivelse (omfang: 1 side)

Samtlige aktiviteter, du vil have vurderet, skal være påført ansøgningen senest den 15. marts kl. 12.00. Husk også at medsende al relevant dokumentation senest den 15. marts kl. 12.00.

Ifølge adgangsbekendtgørelsen kan der kun indgå aktiviteter for i alt 12 måneder.

Erhvervsarbejde skal dokumenteres med ugentlig timetal, periode og arbejdets art ved hjælp af en arbejdsgivererklæring