Individuel konkret vurdering

Hvis du ikke opfylder de fastsatte adgangskrav, herunder de specifikke adgangskrav, til læreruddannelsen, kan du søge om individuel konkret vurdering (IKV). Her vil der foretages en vurdering af, om dine faglige kvalifikationer kan sidestilles med adgangskravet til uddannelsen.

Du skal være opmærksom på, at det ikke er muligt at søge om individuel konkret vurdering (IKV), hvis du ikke opfylder sprogkravene. Der dispenseres ikke for eventuel deltagelse i adgangsgivende samtaler, optagelsessamtaler og adgangsprøver.

Du skal søge i kvote 2 på optagelse.dk senest den 15. marts kl. 12.00 og angive, at du ingen adgangsgivende eksamen har. Derudover skal du lave en markering i feltet ”Jeg søger om optagelse med særlig tilladelse”.

Dokumentér dine erfaringer

For at vi kan vurdere, om du har kvalifikationer, der kan sidestilles med adgangskravene, er det vigtigt, at du er meget omhyggelig med at dokumentere alle relevante erfaringer. Dette gør du ved både at skrive det på din ansøgning på optagelse.dk og uploade dokumentationen for erfaringerne under fanen ”bilag” på optagelse.dk.

Har du erfaringer, der er svære at dokumentere, anbefaler vi, at du laver en beskrivelse af dine erfaringer og kvalifikationer, og hvordan du mener, de kan sidestilles med adgangskravene.

Du skal dokumentere, at du opfylder nogle af nedenstående vurderingskriterier:

  • Kort videregående uddannelse, gerne fagrelevant
  • Mellemlang- eller lang videregående uddannelse, gerne fagrelevant
  • FIF-kursus
  • Relevant erhvervsuddannelse
  • Relevant erhvervserfaring
  • Særligt for læreruddannelsen gælder at du skal opfylde kravet til mindst 3 undervisningsfag, hvor det ene skal være dansk, matematik eller engelsk. Kravet til undervisningsfag er Hf-fag på A- og/eller B-niveau eller dokumentation på kompetencer, der kan sidestilles med disse krav 

Her kan du se hvilket niveau, der kræves til de enkelte undervisningsfag

Du skal endvidere skrive en kompetencebeskrivelse på ½-1 side, hvor det fremgår, hvorfor dine dokumenterede kompetencer og erfaringer kan stå i stedet for adgangskravet – en fuld gymnasial uddannelse. Kompetencebeskrivelsen skal skrives med udgangspunkt i uddannelsen og dens fagområder, uddannelsens adgangskrav og dine kompetencer.

I forbindelse med vurderingen af dine faglige kvalifikationer, kan du blive indkaldt til en samtale.

Hvis du får en positiv vurdering, betyder det at du har fået dispensation for adgangskravet. En positiv vurdering kvalificerer dig til at søge om optagelse på lige fod med andre ansøgere i kvote 2. En positiv vurdering er ikke en garanti for optagelse på uddannelsen.

Hvis du har spørgsmål til individuel konkret vurdering (IKV), kan du kontakte en studievejleder på den uddannelse, du ønsker at søge om optagelse ved.