TECH-profil

Vil du være firstmover med teknologiforståelse og digital dannelse? I profilen TECH sætter du fokus på lærerens arbejde med teknologi og dannelse.

Digitale teknologier er et uomgængeligt vilkår, som lærere og elever ikke kan undgå at forholde sig til. Men hvad betyder det for dig som kommende lærer? Og hvilke forventninger på dette område vil du blive mødt med på din kommende arbejdsplads?

Du bliver sandsynligvis mødt med en forventning om, at du har en stærk lærerfaglig forståelse for digitale teknologier, samt lærerens aktive arbejde med elevernes digitale myndiggørelse i et stadig mere digitaliseret samfund, Dertil kommer, at der for tiden arbejdes med forsøg med teknologiforståelse i fag og som fag i folkeskolen. Der mangler lærere, der kan varetage faget, hvis det bliver obligatorisk for alle skoler. 

Stor teknologisk og teoretisk viden

I profilen bliver du udrustet til at kunne arbejde med et bredt og solidt repertoire af teoretisk viden om og praktiske erfaringer med at tackle de digitale og teknologiske muligheder og udfordringer, der venter dig i praksis. Du får også mulighed for at stifte bekendtskab med store dele af teknologiforståelse som fag og teknologifagligheden som del af fag i folkeskolen.

I løbet af studiet får du opbygget dit beredskab til bedre at kunne forstå, vurdere og analysere digitale teknologier og medier i praksis. På teknologiers og mediers komplekse veje og indflydelse på lærergerningen og elevernes hverdag, samt samspillet mellem disse faktorer. I profilen lærer du også at reflektere over sammenhængen mellem teknologi(forståelse) og (digital)dannelse – såvel for dig selv som lærer og for eleverne.

Centrale begreber i profilen

Teknologi, teknologiforståelse, digital dannelse, demokrati, design, kreativitet, computational thinking, privacy, etik, data, kommunikationskritisk bevidsthed