Optagelse på uddannelsen i Multiplatform Storytelling and Production

Du skal søge om optagelse på professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production gennem optagelse.dk

HUSK!

Søg ind på uddannelsen senest den 15. marts. kl. 12.00

Optagelse på Professionsbachelor i Multiplatform Storytelling and Production skal foregå gennem den koordinerede tilmelding (KOT) det vil sige på optagelse.dk. Alle dine relevante uddannelsesbeviser skal vedhæftes i din ansøgning på optagelse.dk . Samtidig med at du søger optagelse på optagelse.dk, skal du uploade forskelligt materiale via optagelse.dk, således at du kan deltage i Trin 2, Adgangsprøve. 

Fra 1. februar er ansøgningsformularen på optagelse.dk tilgængelig. Deadline for ansøgninger er 15. marts klokken 12.00. Efter ansøgningsfristen vil alle ansøgeres motiverede ansøgning, portfolio og CV (inkl. KOT-ansøgningen) blive behandlet efter proceduren, som er beskrevet nedenfor. 

For at blive optaget på uddannelsen skal du igennem tre trin: 

Trin 1: Formelle krav

For at søge ind på uddannelsen skal du opfylde de formelle adgangskrav. Læs om de formelle optagelseskriterier

Trin 2: Adgangsprøve

Alle ansøgere deltager i adgangsprøvens første del. Du deltager i adgangsprøvens første del ved at uploade:

1) en motiveret ansøgning

2) et kortfattet CV

3) 1-2 link til din digitale portfolio. 

Det indsendte materiale vurderes af et optagelsesudvalg. Ansøgere, hvis ansøgning vurderes egnet, inviteres til en optagelsesprøve.

Adgangsprøvens anden del er en optagelsesprøve. Optagelsesprøven består af en gruppeprøve, en individuel skriftlig prøve og en individuel samtale med optagelsesudvalget. 

Læs om de formelle og specifikke adgangskrav

Trin 3: Udvælgelse

Der sendes besked til ansøgere om optagelse, standbyplads eller afslag. Optagelsen foretages af optagelsesudvalget på baggrund af en samlet vurdering i relation til optagelseskriterier og uddannelsens formål/mål for læringsudbytte.

Klagemuligheder

Når udvælgelsen er foretaget, er afgørelsen endegyldig. Det vil sige, at du ikke har mulighed for at klage over, om du er blevet optaget eller ej.

Du har mulighed for at klage, hvis du mener, at der er sket en procedurefejl. I dette tilfælde skal du sende en skriftlig klage til uddannelsen inden for to uger efter, du har modtaget besked om afgørelsen.

Hvis uddannelsen fastholder afgørelsen, bliver klagen sendt videre til Styrelsen for Videregående Uddannelser, der herefter behandler klagen.

Vejledning og informationsarrangementer

Der bliver afholdt tre informationsarrangementer i november, januar og februar.

Her har du mulighed for at få vejledning i forbindelse med din ansøgning. Kontakt uddannelsens studiekoordinatorer, hvis du har spørgsmål. 

Vigtige datoer /deadlines

15. marts kl. 12.00: Ansøgning via den koordinerede tilmelding - optagelse.dk

Primo maj: Indkaldelse til optagelsesprøve eller afslag

Medio-ultimo maj: Optagelsesprøve-/samtaler afholdes 

26. juli: Besked om optagelse eller standby

Uddannelsen har et begrænset antal pladser, og vi optager 30 studerende om året.

Regler for ansøgning og optagelse

Inden du søger ind på Multiplatform Storytelling and Production, anbefaler vi, at du orienterer dig i reglerne for ansøgning og optagelse. Fejl i ansøgningen kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen.

Læs reglerne for ansøgning og optagelse

OBS: Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere.