Værdier og principper

Kultur, deltagelse og dannelse er tre værdier og principper, der kendetegner meritpædagoguddannelsen i Aarhus. Læs mere om dem herunder

Kultur, deltagelse og dannelse er tre værdier og principper, vi lægger vægt på og tager udgangspunkt i på meritpædagoguddannelsen i Aarhus. Alle tre begreber anskues fra både samfunds-, institutions- og individniveau.

Kultur

I løbet af din uddannelse kommer du til at arbejde med kulturelle aktiviteter og processer. 

Se en video, hvor meritstuderende arbejder sammen med Sølundfestivalen i en kulturel aktivitet

Deltagelse

Pædagoger har et særligt ansvar for mennesker, der ikke selv er i stand til at tage deres egen sag. Børn utilpassede unge eller psykisk og socialt udsatte. 

Mød Lonnie, der taler den professionelles stemme til forsvar for de svageste borgere

Dannelse

Som pædagog skal du kunne skelne mellem godt og ondt; rigtig og forkert. Og du skal være med til at ændre og forbedre samfundet igennem demokratiske processer

Læs, 'Pædagoger er ikke fængselsbetjente'