FAQ - de ofte stillede spørgsmål

FAQ - få svar på dine spørgsmål til meritpædagoguddannelsen - både for ansøgere og arbejdsgivere

FAQ - få svar på dine spørgsmål

  • Første studieår er der mulighed for, at du eller arbejdsgiver kan få udbetalt SVU (hvis du er i arbejde)
  • Evt. løn under hele studiet aftales med din arbejdsgiver.
  • Er du ikke i arbejde, så tag kontakt til dit jobcenter.

  Læs mere om SVU

  • Studiegebyret er pr. semester (halvår) 10.200 kr., der betales af dig som studerende eller af din arbejdsgiver.
  • Det er evt. muligt at søge diverse kompetencefonde til helt eller delvist at dække studiegebyr, transport og bogudgifter. Kontakt din TR eller uddannelsen for at høre nærmere.
  • Arbejdsgiver skriver under på, at du er i arbejde på nuværende tidspunkt. Og på, at ansættelsesoplysningerne er korrekte. Desuden sikrer det, at arbejdsgiver er indforstået med, at du begynder på meritpædagoguddannelsen.
  • Denne underskrift binder IKKE arbejdsgiver til økonomiske forpligtigelser. Vi anbefaler, at I laver et særskilt dokument for eventuelle økonomiske aftaler mellem arbejdsgiver og ansat.
  • JA – du er meget velkommen. Kontakt uddannelsen eller dit jobcenter for mere info.
  Kontakt os
 • Det er vigtigt, at arbejdsplads og studerende er i god dialog om rollefordelingen gennem uddannelsen. Læs, hvordan vi gør på de forskellige uddannelsessteder:

  Uddannelsen inddrager dine pædagogiske erfaringer og dilemmaer i undervisningen. Ligesom vi forventer, at du afprøver uddannelsens teorier i praksis

 • Se, hvordan det er at være studerende på de forskellige uddannelsessteder i VIA:

  • Uddannelsen har en praktikperiode på syv uger på andet semester. Der er desuden en praktik i forbindelse med bachelorprojektet på sjette semester (16 dages empiriproduktion).
  • Første praktik kan IKKE være på din arbejdsplads. Her skal du i praktik inden for et andet pædagogisk område. Med en anden målgruppe, end den du kender.
  • Bachelorpraktikken på sjette semester er som udgangspunkt på din arbejdsplads. Medmindre du ønsker noget andet.
  • Du bliver placeret i den specialisering som dit ansættelsessted repræsenterer. Eller der, hvor du har din pædagogiske erfaring fra. Er du i tvivl, indgår du i dialog med uddannelsen om din placering. 
  • Der er mødepligt på modulerne 1-6 og i øvrigt deltagelsespligt på hele uddannelsen. Der er krav om studieprodukter, for at du kan få godkendt uddannelsens moduler. 
  • På meritpædagoguddannelsen kommer du igennem det samme faglige indhold som på den ordinære uddannelse med de samme krav til studieprodukter. Derfor er prøverne de samme. 
  • På den ordinære uddannelse er der to seks måneders praktikperioder. Dem får du ikke på meritpædagoguddannelsen. De to lønnede praktikperioder på den ordinære uddannelse er dem, du netop får merit for, da der jo er krav om to års pædagogisk erhvervserfaring inden studiestart på meritpædagoguddannelsen. 

  Fandt du ikke svar på dine spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til os