Adgangskrav og optagelse på psykomotorikuddannelsen

Her kan du læse mere om eksamenskrav, relevante erfaringer, motiveret ansøgning og optagelsessamtale til psykomotorikuddannelsen.

Om adgangskrav og optagelse

 • Se hvilke eksaminer, du skal have for at søge ind på uddannelsen til psykomotorisk terapeut.

  Du skal have én af disse eksaminer for at søge optagelse på Psykomotorikuddannelsen (kvote 2):

  • Gymnasial uddannelse:
  • Studentereksamen (STX)
  • Højere forberedelseseksamen (HF)
  • Højere handelseksamen (HHX) 
  • Højere teknisk eksamen (HTX)
  • EUX
  • Gymnasiale indslusningsforløb for fremmedsprogede (GIF)
  • Gymnasiale eksaminer fra Grønland, Færøerne samt Duborg-skolen og A.P. Møller skolen
  • Social- og sundhedsassistentuddannelsen med dansk, engelsk og naturfag på C-niveau
  • Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) med 1) dansk på C-niveau, og 2) samfundsfag på C-niveau, og 3) engelsk på E-niveau og 4) enten bioteknologi på A-niveau eller biologi, fysik, kemi eller naturfag på C-niveau
  • Relevant erhvervsakademiuddannelse med 1) dansk C-niveau, og 2) samfundsfag på C-niveau, og 3) engelsk på E-niveau, og 4) enten Bioteknologi på A-niveau eller biologi, fysik, kemi eller naturfag på C-niveau
  • 9 måneders erhvervserfaring* samt fire gymnasiale enkeltfag. 1) Dansk på A-niveau, 2) engelsk på B-niveau, og 3) enten bioteknologi, geovidenskab på A-niveau eller biologi, fysik, kemi, matematik på B-niveau og 4) samfundsfag eller psykologi på C-niveau
  • Udenlandsk eksamen sammenlignelig med en dansk adgangsgivende eksamen. Læs mere  

  * 9 måneders lønnet erhvervserfaring med min. 30 timers arbejde om ugen, svarende til 1150 timer, over en periode på maks. 1 år. Kun arbejde efter du er fyldt 18 år kan medregnes. 
  Alle de krævede fag skal være bestået med et vægtet gennemsnit på minimum 2,0. Det vægtede gennemsnit udregnes af alle karakterer, der fremgår af dit eksamensbevis. 

  Er der et fag, du ikke har bestået, som ligger over det krævede niveau? Læs mere her 

  Bemærk, at det fra 2018 ikke længere er muligt at få betinget optagelse på Psykomotorikuddannelsen. Adgangskravene skal dermed være opfyldt ved fristen for aflevering af dokumentation på optagelse.dk (d. 5. juli kl. 12.00).

  Opfylder du ikke adgangskravene?

  Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du søge om individuel konkret vurdering. Læs mere

 • Se hvordan du får relevante erfaringer i forhold til at søge ind på psykomotorikuddannelsen.

  Ud over det adgangsgivende grundlag lægger vi, i den samlede vurdering, vægt på din erfaring. Det opkvalificerer dig og styrker dine chancer for optag, at du har erfaring med psykomotorik. 

  Psykomotoriske terapeuter findes i mange sammenhænge og du har derfor rig mulighed for at få praktisk erfaring igennem f.eks. aftenskoler eller undervisning i forbindelse med fødsel-/efterfødsel.

  • Relevante refleksioner i forhold til uddannelsen og professionen
  • Selvindsigt, robusthed og kommunikationsevne
  • Erfaringer med psykomotorisk undervisning/behandlingsforløb eller andre aktiviteter inden for krop-psyke sammenhænge
  • Anden relevant uddannelse og erhvervserfaring
  • Studierelevant fritidsbeskæftigelse
  • Højskole-, daghøjskole- eller udlandsophold

  Få erfaring med psykomotorik på egen krop

  Vi anbefaler, at du får praktisk erfaring igennem både psykomotorisk behandling (gerne over flere gange) og undervisning af en psykomotorisk terapeut inden du søger optagelse. Så kan du bedre vurdere om Psykomotorikuddannelsen er det rette studie for dig.

  Få erfaring med psykomotorisk undervisning på Odder Højskole

  Psykomotorikuddannelsen i VIA samarbejder med Odder Højskole omkring studierelevante højskoleophold. Du kan f.eks. tage et forløb på 4 måneder, en uges sommerkursus eller et weekendkursus. Alle kurser inkluderer undervisning af en psykomotorisk terapeut, og de er med til at øge din mulighed for optagelse på Psykomotorikuddannelsen.

  Se udbuddet af aktuelle kurser på Odder Højskoles hjemmeside

  Dokumenterede erfaringer, der kan indgå i ansøgningen

  Når du søger optagelse via kvote 2, kan flere aktiviteter og derigennem erhvervede kompetencer tælle positivt:

  • Erhvervserfaring, eksempelvis inden for sundheds- og omsorgsarbejde, pædagogisk arbejde eller kontor- og servicearbejde, herunder også værnepligtstjeneste og som veteran fra Forsvaret. Omfanget skal være af minimum 4 måneders varighed med gennemsnitlig 27 timer om ugen
  • Fag- eller uddannelsesrelevant kursus af minimum seks måneders varighed (fx FIF-kurser)
  • Højskoleophold skal være af minimum 4 måneders varighed og ved daghøjskoleophold skal forløbet være med mindst 30 timer om ugen
  • Udlandsophold af minimum 4 måneders varighed. Der kan både være tale om rejse, arbejde, studieophold, eller hvis du har været udvekslingsstuderende eller veteran fra Forsvaret
  • Deltagelse i psykomotorisk undervisning/behandlingsforløb (gerne over flere gange) eller andre aktiviteter inden for krop-psyke sammenhæng, fx yoga, massage, kropsterapi, mindfulness, fitness mv.

  Vi anbefaler, at du benytter denne arbejdsgivererklæring som dokumentation (pdf)

   

 • Få mere at vide om den motiverede ansøgning, som er et krav for at søge optagelse på psykomotorikuddannelsen.

  Når du søger ind på psykomotorikuddannelsen, skal du både:

  1. Udfylde en KOT-ansøgning med dokumentation (KOT-nummer: 40060)
  2. Skrive en motiveret ansøgning

  Dette er forudsætningen for at viderebehandle din ansøgning. 

  Alle der opfylder adgangskravene og afleverer en motiveret ansøgning kommer til en adgangsgivende samtale. Efter den adgangsgivende samtale, vil vi lave en samlet vurdering på baggrund af denne og din motiverede ansøgning.

  Alt materiale bliver behandlet fortroligt opbevares efter gældende regler.

  Hvad er en motiveret ansøgning?

  En motiveret ansøgning er ikke et CV, men en præsentation af dig og dine kvalifikationer og en begrundelse for, hvorfor du søger optagelse på netop den pågældende uddannelse.

  Den motiverede ansøgning må max fylde én A4-side, svarende til 2.400 tegn.

  Din motiverede ansøgning skal sige noget om:

  • Din motivation for at søge ind på netop denne uddannelse – hvorfor har du valgt uddannelsen?
  • En beskrivelse af dine kvalifikationer og læg især vægt på dem, der kvalificerer dig til uddannelsen
  • Hvilke aktiviteter har givet dig disse kvalifikationer? (husk at vedlægge dokumentation for alle dine aktiviteter)
  • Hvordan har du gjort en indsats for at kunne blive en god studerende på netop denne uddannelse?
  • Dine overvejelser om, hvad du vil bruge uddannelsen til
  • En demonstration af, at du har sat dig ind i, hvad uddannelsen går ud på
 • Få mere at vide om optagelsessamtale på psykomotorikuddannelsen i uge 21-24

  Hvis du opfylder kravet om en adgangsgivende eksamen, eller er blevet vurderet positivt på baggrund af dine individuelle kompetencer (IKV), og har vedhæftet en motiveret ansøgning, bliver du indkaldt til en optagelsessamtale. 

  Det samlede optagelsesgrundlag baserer sig på optagelsessamtale samt de kvote 2-aktiviteter, du har dokumenteret i KOT-ansøgningen.

  Selvom du ikke har gennemført din adgangsgivende eksamen inden ansøgningsfristen, bliver du indkaldt til en samtale. Bevis for din eksamen skal du efterfølgende uploade via Optagelse.dk inden den 5. juli kl. 12.00.

  Indkaldelse til optagelsessamtale sker til din mailadresse. Husk at tjekke dit spamfilter!

  Vi afholder optagelsessamtaler fra uge 21 til og med uge 24 hvert år.

  Samtaleforløbet

  Umiddelbart inden din individuelle samtale skal du deltage i et psykomotorisk praktisk program sammen med en gruppe andre ansøgere. Du bedes derfor tage tøj på, som du kan bevæge dig i.

  Den praktiske gruppeundervisning varer cirka 45 minutter og følges op af en individuel samtale på 15 min. Der vil være ventetid på den individuelle samtale, så du skal afsætte en halv dag til forløbet (enten formiddag 8.15 -11 eller eftermiddag 12 - 14.45). 

  Den individuelle samtale bræger præg af et interview, hvor vi spørger ind til dine forventninger til, og motivation for, at søge ind på en sundhedsfaglig uddannelse som psykomotorikuddannelsen.

  Vi ønsker også at høre dine refleksioner over uddannelsens  bidrag til samfundet, samt hvad du ønsker med uddannelsen fremadrettet. Desuden er vi interesseret i at høre om dine kropslige, psykiske og sociale forudsætninger for at studere til, og arbejde som, psykomotorisk terapeut. Ligesom vi er interesserede i at høre om dine studiemæssige kompetencer samt overvejelser over din generelle livssituation som studerende.

  Det er derfor en god ide på forhånd at gøre dig nogle tanker om, hvad du vil svare på ovenstående spørgsmål.

  Svar på din ansøgning

  Ansøgere, der ikke kan godkendes efter samtale, vil modtage et afslag. Du får endeligt svar om optagelse den 28. juli. Dog sendes svar fredagen før, hvis den 28. juli er en lørdag eller søndag.

  Bliver du ikke godkendt, kan du først søge ind på uddannelsen igen det næste optagelsesår.