Psykomotorisk terapeut inden for psykiatrien

Psykomotoriske terapeuter har typisk indsamlet psykiatrisk erfaring og specialiseret sig gennem vikariater, deltids- og timelønnede ansættelser, inden de lander i fast job.

Enkelte går direkte fra uddannelsen til jobbet og har bl.a. specialiseret sig gennem uddannelsen og i deres bachelorprojekt.

Flere terapeuter har en eller flere efteruddannelser eksempelvis inden for motivational interviewing, dialektisk adfærdsterapi, traumeterapi eller mindfulness, som de kombinerer med de grundlæggende metoder fra deres psykomotoriske basisuddannelse.

Socialpsykiatri

Den psykomotoriske terapeut er ansat i et kommunalt socialpsykiatrisk team på et aktivitetscenter og arbejder som en del af et opsøgende team med at fastholde og motivere udsatte borgere.

Opgaverne er bl.a.:

 • individuelle forløb med psykomotorisk ro-hvile-behandling
 • social behandling sammen med kolleger i teamet, bl.a. gruppeforløb i dialektisk adfærdsterapi
 • kontaktperson for en gruppe af borgere på aktivitetscentret
 • bisidder ved møder med sagsbehandlere

Militærpsykiatri og sexologi

Den psykomotoriske terapeut er ansat i en kombineret stilling på en militærpsykiatrisk afdeling og en sexologisk klinik og samarbejder med psykiatere, psykologer og en veteranorganisation.

Arbejdsopgaver er bl.a.:

 • individuelle samtale- og behandlingsforløb med veteraner med svær PTSD
 • gruppeundervisning, hvor psykomotoriske metoder kombineres med mindfulness og yoga
 • deltager i forskningsprojekt om effekten af kropsbehandling i forhold til veteraner med PTSD

Retspsykiatrisk aktivitetscenter

Den psykomotoriske terapeut er ansat på et aktivitetscenter under retspsykiatrien og arbejder i et team sammen med tre fysioterapeuter og en sundhedspædagog.

Terapeutens ansættelse indebærer:

 • udvikle aktiviteter med fokus på afspænding, kropslig mestring og kropsbevidsthed
 • varetager gruppeundervisning i afspænding, bevægelse og fysisk træning
 • individuelle forløb med borgerne

Lukket psykiatrisk afdeling

Den psykomotoriske terapeut er ansat på en lukket afdeling på et psykiatrisk center.

Terapeutens opgaver er bl.a.: 

 • individuelle forløb
 • psykoedukative opgaver
 • gruppeundervisning i krop og bevægelse, funktionel træning og afspænding
 • kontaktperson og daglig medarbejder på afdelingen
 • anvender psykomotorisk viden og tilgang i forhold til motiverende hverdagsaktiviteter  

Bo- og behandlingsinstitution

Den psykomotoriske terapeut er ansat på en bo- og behandlingsinstitution for unge og voksne med psykiatriske lidelser.

Her har terapeuten forskellige opgaver:

 • individuelle behandlingsforløb med borgerne
 • kombinere psykomotoriske interventioner som samtale, manuel behandling og færdighedstræning med traumeterapi
 • tematiseret kropslig undervisning for grupper af unge på særligt tilrettelagte uddannelsesforløb (STU)
 • supervisor for sine kolleger
 • tilbyder kolleger psykomotorisk stressforebyggende behandlingsforløb 

Rusmiddelbehandling

Den psykomotoriske terapeut er ansat på et kommunalt rusmiddelcenter.

Terapeuten har forskellige funktioner:

 • leder et projekt om videreudvikling og implementering af nye arbejdsmåder og metoder
 • socialfaglig medarbejder
 • har individuelle samtaleforløb med unge i alderen 13 til 25 år i rusmiddelbehandlingen
 • underviser grupper af forældre i psykoedukation og edukation i relation til rusmidler og unge

Mød terapeuterne indenfor området