Psykomotorisk terapeut inden for sundheds- og beskæftigelsesområdet

Psykomotoriske terapeuter bliver ansat inden for det sundhedspædagogiske område som f.eks. uddannelsesvejleder, underviser, rygestopvejleder, mindfulnesslærer eller i metoden aktionslæring. Psykomotoriske terapeuter har ofte indsamlet erfaring og kompetencer gennem forskellige jobs som f.eks. mentor eller holdunderviser, inden de får et fuldtidsjob inden for området. Psykomotoriske terapeuter ansættes inden for det offentlige i stillinger målrettet pædagogiske og sundhedsfaglige uddannelser.

Jobcenter

Den psykomotoriske terapeut er ansat på et kommunalt jobcenter som jobindsatsmedarbejder og arbejder med stressramte borgere, der modtager sygedagpenge eller jobafklaringsydelse.

Terapeutens opgaver er bl.a.:

 • underviser grupper i krop og krop-psyke sammenhænge og på aktionslæringshold
 • arbejder individuelt med jobafklaring, coaching og som støtte i praktikforløb
 • opsøgende funktion med kontakt til virksomheder og firmaer, hvor der etableres beskæftigelsespraktikker

Sundhedscenter

Den psykomotoriske terapeut er ansat på et kommunalt sundhedscenter og varetager en bred vifte af opgaver inden for sundhedsfremme og ergonomi, bl.a.:

 • underviser grupper af borgere på ressourceforløb i sundhedsfremme og bevægelse
 • har individuelle forløb med ansatte i kommunen, fx omkring stressmestring
 • vejleder kommunalt ansatte i ergonomi, bl.a. i daginstitutioner, på kontorer og i tekniske afdelinger

Forebyggelsescenter

Den psykomotoriske terapeut er ansat på et kommunalt forebyggelsescenter og arbejder med motivation af borgerne gennem undervisning og samtale.

Terapeutens opgaver er bl.a.:

 • arbejde tværgående på centrets forskellige forløb
 • underviser grupper i håndtering af diabetes, KOL, vægttab eller smertehåndtering
 • udbyder et hold i mindfulness
 • opsøgende funktion i forhold til at få skabt kontakt til og bygget bro mellem centrets tilbud og kommunens foreningsliv og motionstilbud

Rygestopvejledning

Den psykomotoriske terapeut er ansat som rygestoprådgiver i en kommunal folkesundhedsafdeling.

Jobbet indebærer bl.a.: 

 • afholde rygestopkurser som gruppeforløb i kommunens sundhedshuse, på væresteder, bosteder og biblioteker og på arbejdspladser
 • arbejde med gruppens dynamik og tematiseret undervisning i emner som nervesystemet og afhængighed

Uddannelses- og beskæftigelsesprojekt

Den psykomotoriske terapeut er ansat i et projekt drevet af en socialøkonomisk fond, som fokuserer på at give unge med autisme uddannelse og erfaring til at arbejde i butik.

Terapeutens opgaver er bl.a.:

 • daglig vejleder for de unge i et supermarked
 • planlægge uddannelsesforløbet i samarbejde med butikkens ledelse
 • støtte op om forløbet i forhold til ergonomi, arbejdsopgaverne og psykiske og sociale udfordringer
 • uddanne personalet i viden om autisme

Mød terapeuterne indenfor området