Softwareingeniør med speciale i Data Engineering

Vil du arbejde med alt fra rensning og strukturering af rå data til infrastruktur og databaseret generering af viden? Så skal du vælge specialiseringen Data Engineering. 

speciale i data engineering

Om specialiseringen i Data Engineering

 • Med en specialisering i Data Engineering, får du en bred viden inden for feltet - fra rensning, kvalitetssikring og strukturering af rå data, over infrastruktur til databaseret vidensgenerering.

  På specialiseringen kommer du igennem:

  • Principper og teknologier til lagring af data, håndtering af data, og tilgang til data i forskellige databasesystemer og på andre platforme 
  • Modeller og teknikker for fremskaffelse og integrering af data på tværs af domæner, platforme og teknologier 
  • Effektive infrastrukturer og teknologier til håndtering af store mængder data 
  • Analyse, rapportering og visualisering af information fra data 
  • Metoder og teknikker til at finde mønstre og viden i data (Machine Learning) 
  • Metoder og teknikker fra kunstig intelligens (fx Natural Language Processing (NLP), Image Recognition, Deep Learning etc.)

  På Data Engineering specialiseringen får du mulighed for at vælge valgfag alt efter dine interesser.

  Specialiseringen kan omfatte fag som f.eks.:

  BUI – Business Intelligence

  Med valgfaget Business Intelligence lærer du at arbejde med realistiske data ved hjælp af professionelle værktøjer i Business Intelligence såsom Microsoft SSIS, SSRS, SSAS og PowerBi.

  MAL - Introduktion til Machine Learning

  Med valgfaget Introduktion til Machine Learning får du viden og praktisk erfaring med at bruge maskinlæringsmetoder og værktøjer til både strukturerede og ustrukturerede dataproblemer. Du lærer at forberede data (gennem forarbejdning) og bruge dem til at bestemme underliggende strukturer samt lave forudsigelser. 

  NSQ - No-SQL versus relational databases

  Med dette valgfag får du viden om styrker og svagheder ved to grundlæggende forskellige tilgange til databasestyringssystemer (DBMS). Formålet med faget er at støtte matching af systemkrav og DBMS-teknologier snarere end en one-size-fits-all tilgang.

  DLA – Deep learning til kunstig intelligens

  Her udforsker vi de grundlæggende begreber, teknikker og anvendelser af deep learning i forbindelse med kunstig intelligens (AI). Det giver dig en omfattende forståelse af, hvordan deep learning-metoder kan udnyttes til at løse komplekse AI-problemer.

  DAI - Infrastruktur til dataanalyse

  Du bliver introduceret til forskellige værktøjer og teknikker til dataindsamling, rensning, kvalitetssikring og integration samt til datamodellering til analyse og grundlæggende visualisering.

  ERP – ERP Systemer SAP ABAP/4 programmering

  Kurset giver en introduktion til aspekterne af analyse, design, kodning og test af programmer i SAP ABAP-miljøet. Du får også mulighed for at arbejde videre med en udvalgt del af SAP-systemet.  

  SMP - Stokastisk modellering og processer

  Kurset giver en solid introduktion til teorien om stokastiske processer. Der lægges særlig vægt på applikationer, og du kommer til at modellere og analysere komplekse stokastiske situationer, som de opstår i praksis. Applikationerne inkluderer eksempler fra forskellige ingeniørområder såsom informationsteknologi og kommunikation, signalbehandling og mere
 • Vælger du specialiseringen i Data Engineering, vil du kunne arbejde som fx:

  • Data Engineer
  • Data Solutions Engineer
  • Data Warehouse Engineer
 • Specialisering på Campus Horsens

  Specialiseringen i Data Engineering foregår i den nye og moderne Campus Horsens, som ligger lige ved banegården. Campus der byder på mange faciliteter, fx nye laboratorier, kantine, bibliotek, sportshal, foreninger samt karrierecenter, og der er boliger for studerende tæt på Campus Horsens. 

  Læs mere om Campus Horsens. 

 • Du kan starte på specialiseringen, hvis du er studerende på uddannelsen til softwareingeniør fra VIA i Horsens og har afsluttet de 5 første semestre.

  Er du uddannet datamatiker, IT-Teknolog med softwarespecialisering, eller har du en anden relevant uddannelse, skal du søge om merit. Du skal dog opfylde adgangskravene til softwareingeniøruddannelsen. Se adgangskravene til softwareingeniør.

  Studievejledning

  Kontakt vores studievejledning, hvis du vil høre mere om dine muligheder for optagelse og merit på: 
  E: eng.studycounselling@via.dk 

  Træffetid: mandag, tirsdag og torsdag 9.00-12.00 og fredag 10.00-12.00.