Data Engineering

Vil du arbejde med alt fra rensning og strukturering af rå data til infrastruktur og databaseret generering af viden? Så skal du vælge denne specialisering. 

Om specialiseringen i Data Engineering

 • Med en specialisering i Data Engineering, får du en bred viden inden for feltet - fra rensning og strukturering af rå data, over infrastruktur til databaseret videngenerering.

  På specialiseringen kommer du igennem:

  • Principper og teknologier til lagring af data, håndtering af data, og tilgang til data i forskellige databasesystemer og på andre platforme 
  • Modeller og teknikker for fremskaffelse og integrering af data på tværs af domæner, platforme og teknologier 
  • Effektive infrastrukturer og teknologier til håndtering af store mængder data 
  • Analyse, rapportering og visualisering af information fra data 
  • Metoder og teknikker til at finde mønstre og viden i data (Machine Learning) 
  • Metoder og teknikker fra kunstig intelligens (fx Natural Language Processing (NLP), Image Recognition) 

  På Data Engineering specialiseringen får du mulighed for at vælge valgfag alt efter dine interesser. Du vil bl.a. få mulighed for at vælge følgende valgfag:

  BUI – Business Intelligence

  Med valgfaget Business Intelligence lærer du at arbejde med realistiske data ved hjælp af professionelle værktøjer i Business Intelligence såsom Microsoft SSIS, SSRS og SSAS.

  MAL - Introduktion til Machine Learning

  Med valgfaget Introduktion til Machine Learning får du viden og praktisk erfaring med at bruge maskinlæringsmetoder og værktøjer til både strukturerede og ustrukturerede dataproblemer. Du lærer at forberede data (gennem forarbejdning) og bruge dem til at bestemme underliggende strukturer samt lave forudsigelser. 

  NSQ - No-SQL versus relational databases

  Med dette valgfag får du viden om styrker og svagheder ved to grundlæggende forskellige tilgange til databasestyringssystemer (DBMS). Formålet med faget er at støtte matching af systemkrav og DBMS-teknologier snarere end en one-size-fits-all tilgang.

  Specialisering på Campus Horsens

  Specialiseringen i Data Engineering foregår i et internationalt studiemiljø på Campus Horsens, der byder på mange faciliteter, fx kantine, bibliotek, sportshal, foreninger samt karrierecenter, og der er boliger for studerende tæt på Campus Horsens. 

  Læs mere om Campus Horsens. 

 • Vælger du specialiseringen i Data Engineering, vil du kunne arbejde som fx:

  • Data Engineer
  • Data Solutions Engineer
  • Data Warehouse Engineer
 • Du kan starte på specialiseringen, hvis du er studerende på uddannelsen til softwareingeniør fra VIA i Horsens og har afsluttet de 5 første semestre.

  Er du uddannet datamatiker, IT-Teknolog med softwarespecialisering, eller har du en anden relevant uddannelse, skal du søge om merit. Du skal dog opfylde adgangskravene til softwareingeniøruddannelsen. Se adgangskravene til softwareingeniør.

  Læs mere om merit til datamatikere

  Studievejledning

  Kontakt vores studievejledning, hvis du vil høre mere om dine muligheder for optagelse og merit på: 
  E: eng.studycounselling@via.dk 

  Træffetid: mandag, tirsdag og torsdag 9.00-12.00 og fredag 10.00-12.00.

Mød studerende