Information til nuværende sygeplejestuderende

Siden her samler information til dig som allerede er sygeplejestuderende i - eller udenfor VIA. 

Udvekslingsophold i Australien

Vi har her samlet oplysninger om, hvor - og hvornår - du kan tage på udveksling. Du kan også finde vejledninger, ansøgningsskemaer og praktisk information om de enkelte udvekslingsinstitutioner.

Overflytning og genindskrivning

Du kan tidligst overflyttes til sygeplejerskeuddannelsen, når du har bestået 1. og 2. semester på en tilsvarende uddannelse i Danmark.

Læs om mulighederne for overflytning til VIA 

Hvis du efter at have læst ovenstående fortsat er interesseret i at søge om overflytning, opfordrer vi til, at du taler med en studievejleder, før du søger. 

Hvis du ønsker genindskrivning på sygeplejerskeuddannelsen, beder vi dig også tage kontakt til en studievejleder.

Kontakt vores studievejledere for mere information