Designteknolog med speciale i Visual Communication Design

Vil du være grafisk designer i mode- og livsstilsbranchen? Lær at udvikle visuel kommunikation til klassiske og nye medier.

5 studerende på række

Følg din ansøgning

Har du søgt optagelse på VIA? Du kan følge din ansøgning på NemStudie


Type

Erhvervsakademi-uddannelse

Varighed

2 år

Studieby

Herning

Studiestart

September

Praktik

9 uger

Om specialeretningen til Visual Communication Design

 • Hvad er Visual Communication Design?

  På specialeretningen lærer du ikke kun at arbejde med grundlæggende grafiske discipliner som logodesign, typografi og lay-out. Her kommer du også til at arbejde med den nyeste teknologi indenfor visuel kommunikation. Eksempelvis web og app design. Du bliver altså grafisk designer med et ekstra lag. Derfor kalder vi det Visual Communication Design.

  Med udgangspunkt i analyser, trends og teknologiens nyeste muligheder lærer du at idéudvikle visuelle kommunikationsprodukter til digitale og trykte medier. Du får undervisning i Adobe Creative Cloud programmerne (Illustrator, Photoshop, InDesign osv.). Det betyder, at du hurtigt kan forvandle dine idéer og håndtegnede skitser til professionelt kommunikationsmateriale, som kan løfte en virksomheds visuelle udtryk og gennemslagskraft.

  I løbet af uddannelsen får du værktøjer til at arbejde med bl.a.:

  • Idéudvikling
  • Trendresearch
  • Målgruppeanalyse
  • Ny teknologi
  • Designprocesmetoder
  • Produktionsteknik
  • Bæredygtige forretningsløsninger

  det gør dig i stand til at:

  • Tegne logoer og illustrationer
  • Udarbejde magasiner, plakater og surfacedesign
  • Designe websites
  • Producere effektfuldt content til sociale medier
  Jeg var meget glad for uddannelsen. Det stærke fællesskab betyder, at du hurtigt kommer ind i et kreativt flow og bliver inspireret af dine studiekammerater. Det var altid fantastisk at se, hvordan mine medstuderende havde nogle helt andre løsninger på de opgaver, vi blev stillet. Jeg kan kun anbefale uddannelsen. Du lærer håndværket. Det giver respekt ude i branchen og betyder, at du kan tale og arbejde sammen med en masse fagfolk”.
  Mie Sandfeld, tidligere studerende.

  Velkommen i den visuelle virkelighed

  På uddannelsen er der ofte besøg af forskellige virksomheder fra livsstilsbranchen. Eksempelvis Søstrene Grene og Rudolph Care. Her bliver de studerende stillet forskellige designopgaver af virksomhederne og får sparring og feedback på deres løsninger. 

  Virksomhedspraktikken på 3. semester er også med til at udvikle dine evner og give dig indsigt i branchens måde at arbejde på. En del af arbejdet med Visual Communication Design handler desuden om at holde sig opdateret på fagets udvikling. Derfor kommer din uddannelse også til at byde på studieture til relevante messer og udstillinger.

  Din uddannelse foregår i et stærkt designfagligt miljø og i tæt samarbejde med branchens virksomheder. På skolens værksteder har du de nyeste teknologier til rådighed. Her kan du realisere dine ideer ved hjælp af eksempelvis analog og digital tekstilprint, lasercuttere og 3D-printere.

  Ved at specialisere dig i Visual Communication Design får du altså en kreativ uddannelse med fokus på design, bæredygtighed og forretningsforståelse.

  Hvad kan du blive?

  Som designteknolog med speciale i Visual Communication Design bliver du klædt på til at arbejde med grafisk design i mode- og livstilsbranchen. Dit job vil typisk bestå i at assistere en art director i det daglige arbejde. Det kan eksempelvis være hjælp til at udvikle nye visuelle identiteter eller videreudvikle et brands visuelle kommunikation inden for både trykte og digitale medier.

  Mange designteknologer vælger at læse videre på top-up-uddannelsen Design og Business. Top-up’en tager 1,5 år ekstra og giver dig en professionsbachelor. Som professionsbachelor får du nogle mere nuancerede jobmuligheder og kan f.eks. varetage jobbet som junior AD’er.

  Hvad er en specialeretning?

  Uddannelsen til designteknolog består af fællesfag og specialefag. Dine specialefag afhænger af, hvilken af de 7 specialeretninger du vælger. Din specialeretning afgør altså, hvilket område du kommer til at specialisere dig indenfor i mode- og livstilsbranchen. Eksempelvis Visual Communication Design.

  Du bliver undervist i dine specialefag sammen med de andre studerende fra din årgang, som har valgt det samme speciale som dig. Fællesfagene er fælles for alle studerende på tværs af specialeretningerne. Derfor bliver du undervist i fællesfagene sammen med studerende fra de øvrige specialeretninger.

  Fællesfagene klæder dig på til at forstå arbejdsgangene i mode- og livsstilsbranchen. På den måde bliver du i stand til at arbejde sammen med både designere og business-specialister, uanset hvilken specialeretning du vælger.

  Læs om fællesdelen af uddannelsen til designteknolog her

  Kontakt

  Har du spørgsmål om optagelse?
  Du er altid velkommen til at skrive eller ringe til os.
  Kontakt studievejleder

 • Uddannelsen er tilsluttet den Koordinerede Tilmelding (KOT). Du kan tidligst søge om optagelse fra den 1. februar. Optagelsesområdenummeret for Designteknologuddannelsen er: 73110. Du kan kun søge optagelse i kvote 2 og ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12.00.

  For at søge ind på designteknologuddannelsen skal du opfylde ét af følgende formelle krav:

  • en gymnasial uddannelse med bestået matematik C og bestået engelsk C samt bestået optagelsesprøve
  • en relevant erhvervsuddannelse med bestået engelsk C samt bestået optagelsesprøve
  • en 3 årig erhvervsuddannelse med bestået matematik C og bestået engelsk C samt bestået optagelsesprøve
  • adgangseksamen til ingeniøruddannelserne med bestået engelsk C samt bestået optagelsesprøve

  De krævede fag skal være bestået, dvs. du skal have minimum 2,0 i gennemsnit. Gennemsnittet udregnes af alle de karakterer i faget, der fremgår på dit eksamensbevis.

  Relevante adgangsgivende erhvervsuddannelser

  Du har mulighed for at søge optagelse på baggrund af én af følgende relevante erhvervsuddannelser:

  • Beklædningshåndværker (med specialer eller trin 2)
  • Boligmontering (autosadelmager og møbelpolstrer)
  • Bygningssnedker
  • Detailhandelsuddannelse (med specialer)
  • Digital media
  • Eventkoordinator (trin 2 hvis gl. ordning)
  • Grafisk tekniker
  • Guld- og sølvsmed (med specialer eller trin 2)
  • Handelsuddannelse (med specialer)
  • Maskinsnedker
  • Mediegrafiker (trin 2 hvis gl. ordning)
  • Møbelsnedker og orgelbygger
  • Skiltetekniker
  • Snedker (med specialer)
  • Teater-, udstillings- og eventtekniker (med specialer)
  • Teknisk designer
  • Ædelsmed (med specialer)

  Specifikke adgangskrav: Engelsk C og bestået optagelsesprøve 

  Ansøgningsfrist

  15. marts kl. 12.00 på optagelse.dk

  Optagelsesprøve

  For at komme i betragtning til uddannelsen skal du løse en prøve, efter du har søgt om optagelse. Din løsning af optagelsesprøven skal vise din kreativitet og evne til at arbejde ud fra et givent inspirations-materiale.

  Hvis du opfylder alle adgangskravene herunder optagelsesprøven, kan du forvente at blive inviteret til en online optagelsessamtale med én af vores lektorer. Online optagelsessamtalerne vil finde sted i maj og juni. 

  Læs mere om optagelsesprøven her

  Opholdstilladelse – ansøgere uden dansk statsborgerskab

  Er du ikke EU/EØS – borger skal du dokumentere din opholdsstatus, da dette er afgørende for, om du opfylder kriterierne for at være berettiget til en gratis uddannelse i Danmark.

  Følgende skal uploades som dokumentation for din opholdstilladelse:

  • For-og bagside af opholdskortet
  • Brev med afgørelse fra de danske myndigheder (med henvisning til hvilken paragraf, din opholdstilladelse er givet efter)
  • Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse, hvis din opholdstilladelse udløber inden studiestart 

  Betaling for uddannelsen

  Søg om merit

  Hvis du har gennemført relevante dele af en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse, skal du søge om at få merit.

  Kontakt studievejleder, hvis du vil søge om merit

  Opfylder du ikke adgangskravene?

  Hvis du ikke opfylder adgangskravene, har du mulighed for at søge om optagelse på andet grundlag. Læs mere her

  Kontakt studievejlederne for vejledning om optagelse på andet grundlag

  Mangler du et eller flere fag? Eller er der et fag, du ikke har bestået, som ligger over det krævede niveau? Læs mere her 

  Klage – kun ved retlige spørgsmål

  Du kan klage til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, når klagen vedrører retlige spørgsmål vedrørende din afgørelse. Fristen for at indgive en klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

  Det betyder, at du kan klage, hvis du mener, at afgørelsen strider imod gældende ret f.eks. forvaltningsloven, lov om ligestilling af kvinder og mænd og de almindelige forvaltningsretlige principper. Du kan ikke klage over faglige vurderinger og konkrete skøn.

  Hvis du fortsat mener, at afgørelsen strider imod gældende ret, skal du sende din klage til VIA University College, studieservice.optag@via.dk, senest 2 uger efter den dato, hvor du modtog afgørelsen. I det tilfælde hvor sagen ikke genoptages, sender VIA den samlede sag videre til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

  Klagevejledning  — Uddannelses- og Forskningsministeriet

  Regler for ansøgning og optagelse

  Inden du søger ind på Designteknolog uddannelsen, anbefaler vi, at du orienterer dig i reglerne for ansøgning og optagelse.
  Fejl i ansøgningen kan betyde, at du ikke kan blive optaget på uddannelsen. 

   

  Studieprøven i dansk

  Alle udenlandske ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen til VIAs dansksprogede uddannelser skal have bestået alle tre dele af studieprøven i dansk med minimum karakteren 02 eller på anden måde have dokumenteret tilsvarende kundskaber, inden den 5. juli kl. 12:00. (Fx Dansk på B-niveau eller højere) For studieprøver bestået før 27. februar 2018 gælder det, at alle fire dele, skal være bestået med minimum karakteren 02.

  Ansøgere med en adgangsgivende eksamen fra Sverige, Norge, Duborg Skolen og A.P. Møller-skolen er undtaget fra dette krav.

  Bemærk: Alle ansøgere kan blive afkrævet danskprøven efter en konkret vurdering.

  NB: Vi forbeholder os ret til ikke at oprette hold i tilfælde af for få ansøgere!

 • <oversigt

  Når du har afsluttet de to år som designteknolog, har du en akademiuddannelse, og du er parat til at arbejde som assistent i mode- og livsstilsbranchen. Du kan også vælge at bygge ovenpå ved at tage en videreuddannelse som fx en professionsbachelor i Design og Business.

  Fællesdel

  På 1. semester følger alle designteknologstuderende en række basisfag og projekter på tværs af specialerne. Det betyder, at studerende på designspecialer også har businessfag, og studerende på businessspecialer har designfag. Fællesdelen skal sikre, at forståelsen og samarbejdet mellem design og business udvikles fra uddannelsens start.

  Specialedel (bundne studieretninger)

  Du skal vælge speciale, inden du starter på uddannelsen. Det gør du samtidig med, at du tager optagelsesprøven til det enkelte speciale. Specialedelen er tilrettelagt, så du bliver undervist i fag og projekter, der centreres om de grundlæggende kerneområder inden for det valgte speciale.

  Læs om de enkelte specialeretninger: 

  Valgfag

  Valgfag udbydes på tværs af specialerne på designteknologuddannelsen. Du har mulighed for at styrke dine kompetencer inden for de områder, du interesserer dig for.

  Virksomhedspraktik

  På studiets 3. semester skal du i praktik i en virksomhed i 9 uger. Forløbet kan tage afsæt i dit speciale og inddrage virksomhedens forskellige funktioner, så du får kendskab til værdikæden. Praktikopholdet skal give forståelse for vigtigheden af samarbejde imellem funktionerne.

  Afsluttende 4. semester eksamen

  Den afsluttende eksamen på 4. semester er en skriftlig opgave, som tager afsæt i en problemstilling, der formuleres af den studerende i samarbejde med en virksomhed. Herefter skal du op til mundtlig eksamination. I studieordningen kan du læse mere om de krav, der stilles til eksamen.

  Studieform

  Undervisningen er tilrettelagt, så du arbejder tværfagligt og projektorienteret på uddannelsens 1. semester. Du får altså indsigt i de andre designteknologspecialers fagområder, og du oplever, hvor vigtigt det er at opnå en fælles forståelse af hinandens kompetencer.

  Fra studiets 2.- 4. semester vil specialefag og valgfag have høj prioritet, og der vil være enkelte tværfaglige projektforløb, hvor specialerne løser opgaver i fællesskab.

  Læs mere i studieordningen, og se tal og fakta om uddannelsen

  Billede af model: Kristine Kjeldgaard

  Gå på opdagelse i de mange spændende projekter og events som studerende på uddannelsen deltager i. 

 • Studieformer

  Undervisningen er tilrettelagt, så du arbejder tværfagligt og projektorienteret på uddannelsens 1. semester. Du får altså indsigt i de andre designteknologspecialers fagområder, og du oplever, hvor vigtigt det er at opnå en fælles forståelse af hinandens kompetencer.

  Fra studiets 2.- 4. semester vil specialefag og valgfag have høj prioritet, og der vil være enkelte tværfaglige projektforløb, hvor specialerne løser opgaver i fællesskab.
  Meget af undervisningen er baseret på konkrete samarbejder med erhvervslivet og/eller cases derfra, så du får mulighed for at komme helt tæt på den branche du skal arbejde i efter afsluttet uddannelse.

  Der veksles mellem teori og praksis og holdundervisning og vejlederbaseret undervisning. Øvelser og projekter løses både individuelt og i teams/studiegrupper og undervejs får både du og/eller dit team/gruppe vejledning og feedback. Der afsluttes ofte med fremlæggelser.

  Forventninger til dig som studerende

  Du skal være indstillet på at yde en selvstændig indsats og på at samarbejde med dine medstuderende.
  Uddannelsen er et fuldtidsstudie, der kræver en gennemsnitlig arbejdsindsats på 40 timer om ugen. 

  Studiegrupper

  Allerede fra studiestart sætter vi dig sammen med nogen fra din klasse og det bliver så din studiegruppe på hele 1. semester.

  Studiestarten

  Den første uge er der fokus på den gode studiestart bl.a. med introduktion til skolen, branchen, din klasse og det første projekt. Der bliver også arbejdet med motivation, selvledelse og studiegrupper. 

  Sociale aktiviteter

  Der er en rigtig hyggelig Fredagsbar, som bliver styret og drevet af studerende. Der bliver løbende afholdt studierelevante og andre arrangementer f.eks. foredrag, yoga og julehygge. 

  Student Incubator

  Væksthuset på Campus også kaldet ”The Garage” står hvert semester bag forskellige kurser og workshops for studerende og af studerende. F.eks. Fotokursus, Trend forecasting, From Design to Reality, Creative Ideafestival og meget mere. 

  Campus Herning

  Vi ligger midt i et af Hernings mest inspirerende områder - Birk Centerpark.  Her er fyldt med atmosfære, imponerende kunst og arkitektur. Skolens nærmeste nabo er museerne HEART og Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum, som studerende har gratis adgang til - sammen med Textilforum (i Herning centrum) som er center for tekstilindustri og design.

  Vi lægger vægt på at have et godt studiemiljø, og kun i få af døgnets timer er her helt stille. Når et projekt er blevet altopslugende eller en afleveringsfrist nærmer sig, bliver de små timer også ofte taget i brug. Derfor er der næsten altid studerende på campus, som med sine godt 1400 danske og internationale unge også har et udpræget internationalt miljø. Vores afdeling i Herning er fordelt på fem smukke bygninger, hvor alle undervisningslokaler og værksteder er udstyret med den nyeste teknologi.

  Læs mere om Campus Herning

  Uddannelsesby Herning

  uddannelsesbyherning.dk kan du læse om alt det, som byen har at byde på. Find ud af, hvor du kan bo, mødes med dine venner, gå til koncerter, dyrke sport, dyrke naturen og meget mere. 

 • Praktikken på VIA Designteknolog ligger på 3. semester. Praktikforløbet varer 9-12 uger og kan tage afsæt i specialet og undervejs inddrage de forskellige funktioner, der indgår i virksomhedens værdikæde.

  Formålet er at give dig et overordnet indblik i virksomheders arbejdsprocesser, så du får en forståelse for vigtigheden af et samarbejde mellem funktionerne. Du bliver dermed godt rustet til at indgå i både faglige og tværfaglige teams. Efter praktikforløbet afleveres en skriftlig opgave.

  Mulige praktiksteder

  Nedenfor ser du eksempler på virksomheder, der har haft praktikanter fra designteknologuddannelsen:

  • STINE GOYA
  • Baum Und Pferdgarten 
  • Won Hundred
  • Hummel 
  • Aller Media A/S Architectmade 
  • Andersen Furniture
  • Bolia
  • Bestseller
  • GANNI 
  • Saks Potts 
  • Headstart Fashion
   

  Du skal som udgangspunkt selv finde et praktiksted, men vores praktikkoordinator hjælper gerne. Du modtager SU under dit praktikophold. 

  Josefine Møller Horsdal praktik fashion design

  Hør Josefine fortælle om hendes praktik hos virksomheden Rains.

 • Hos VIA arbejder vi henimod at alle studerende har et internationalt element i løbet af deres uddannelse, enten gennem at rejse ud eller ved at deltage i aktiviteter med et internationalt tilsnit hjemme. Se eksempler på internationale elementer her, eller læs mere om, hvad internationalisering betyder i VIA her.

  Ud af skolens 1400 studerende er der ca. 400 udenlandske studerende - og op mod 30 nationaliteter. 

  Som studerende får du mulighed for at give din uddannelse en international profil, uanset om du læser på én af de danske design - og businessuddannelser, eller om du er international studerende. 

  Udover en række muligheder for at få internationale erfaringer undervejs i studiet, er al undervisning også tilrettelagt, så du bliver klædt på til at kunne agere internationalt efter endt uddannelse. 

  Studieophold i udlandet 

  Kina, Italien, Holland, Indien - du kan tage et semesters studieophold i lige netop det land i verden, som du ønsker. Den branche, du har valgt arbejder globalt, og derfor er et studieophold i udlandet oplagt. Udlandsophold forlænger ikke din uddannelse, og du kan tage din SU med. 

  Vi samarbejder med en række udenlandske universiteter, så du har mange muligheder for at blive international udvekslingsstudent. 

  Praktik i udlandet 

  Du har også mulighed for at tage dit obligatoriske praktikophold i udlandet. Du får sproglige og interkulturelle kompetencer, som du aldrig glemmer. Samtidig får du mulighed for meget tidligt i din karriere at skabe netværk, som du højst sandsynligt kommer til at bruge i fremtiden. 

  Praktikopholdet foregår blandt andet i private og offentlige virksomheder og varer typisk 9-12 uger. 

  Studieture

  Undervejs i studierne får du mulighed for at komme på tematiserede studieture. 

  Hvad enten turen går til danske eller udenlandske storbyer, bliver du præsenteret for virksomheder inden for mode- og livsstilsbranchen og får oplevelser og viden, som du kan bruge i din fremtidige karriere.  

 • Har du spørgsmål om optagelse?

  Kontakt uddannelsen

  VIA University College
  Birk Centerpark
  DK-7400 Herning

  T: +45 87 55 05 00
  E: herning@via.dk

  Find en studievejleder

  Vi træffes bedst
  Mandag til torsdag kl. 8:00 til 16:00
  Fredag kl. 8:00 til 15:00

  Find den studievejleder, som sidder inden for det område, som du har spørgsmål til:

  Elsebeth Quvang
  Studievejleder og vejleder i specialpædagogisk støtte (SPS)

  T: +45 87 55 05 34
  E: design.info@via.dk 

  Anne-Louise Degn Stagstrup
  International Studievejleder

  T: +45 87 55 05 48
  E: design.info@via.dk

  Solveig Fløe
  Studievejleder og vejleder i SU

  T: +45 87 55 05 32
  E: design.info@via.dk

Mød studerende og færdiguddannede

Se de studerendes projekter

Design og Business studerende samarbejder med FDB Møbler og SELECTED

Se film om det tværfaglige projekt i 2019

På designteknologens top-up-uddannelse (design og business) samarbejder studerende fra alle specialeretningerne hvert år om et projekt med brands fra mode- og livstilsbranchen. I 2019 var det FDB Møbler og SELECTED.
Se filmen om projektet
Design & Business studerende samarbejder med IKEA og H&M

Se film om det tværfaglige projekt i 2018

På designteknologens top-up-uddannelse (design og business) samarbejder studerende fra alle specialeretningerne hvert år om et projekt med brands fra mode- og livstilsbranchen. I 2018 var det H&M og IKEA.
Se filmen om projektet
Screenshot fra filmen om samarbejdet mellem VIA og virksomhederne, Rains og Bolia

Se film om det tværfaglige projekt i 2017

På designteknologens top-up-uddannelse (design og business) samarbejder studerende fra alle specialeretningerne hvert år om et projekt med brands fra mode- og livstilsbranchen. I 2017 var det Bolia og RAINS.
Se filmen om projektet

Test: Hvilken designuddannelse passer til dig?

Pasform? Funktionalitet? Æstetik? Blikfang? Tag testen, og find ud af, hvilket område indenfor design, som passer til dig.
Find din specialeretning

Test: Hvilken kreativ business-uddannelse passer til dig?

Der findes mange forskellige veje ind i mode- og livsstilsbranchen. På VIA kan du vælge imellem en række specialeretninger med mere fokus på business end design.
Find din specialeretning