Faglig stolthed og aktive elever i erhvervsuddannelserne

’Faglig stolthed og aktive elever i erhvervsuddannelserne’ er et landsdækkende projekt, der skal styrke mulighederne for at tiltrække flere unge til landets erhvervsuddannelser, få flere til at gøre deres erhvervsuddannelse færdig og øge den faglige stolthed hos erhvervsskoleeleverne. Projektet er støttet med 2,6 millioner kroner fra Nordea-fonden.

Kæmpe mangel på erhvervsuddannede

Danmark vil ifølge prognoserne mangle 70.000 faglærte i 2025. Derfor er der behov for at få langt flere unge til at uddanne sig på landets tekniske skoler, handelsskoler, landbrugsskoler og SOSU-skoler. I dag er det kun hver femte unge, der vælger en erhvervsuddannelse. For 20 år siden tog hver tredje ung en erhvervsuddannelse.

Arbejdsmarkedet har blandt andet stort behov for, at flere unge uddanner sig til murer, tømrer, elektriker, smed, mekaniker, kok, gartner, SOSU-assistent samt til job på kontor- og butiksområdet. Analyser viser, at det vil koste Danmark op mod 100 milliarder kroner i tabt økonomisk vækst og velstandsstigning, hvis ikke der bliver uddannet langt flere på erhvervsskolerne.

Allerede i dag oplever mange virksomheder at måtte takke nej til ordrer, fordi de ikke kan rekruttere nok erhvervsuddannede. Dét har store konsekvenser for erhvervslivets konkurrenceevne.

Projektet ’Faglig stolthed og aktive elever i erhvervsuddannelserne’

Intentionen med projektet er primært at styrke erhvervsskoleelevernes faglige stolthed og hjælpe til at motivere og fastholde eleverne på erhvervsskolerne. Målet skal nås gennem nye typer undervisningsforløb, som bliver udviklet i projektet.

Allerede nu er der adgang til videoer og beskrivelser af de nye undervisningsforløb fra de skoler, som har været med i første fase af projektet. Tanken med materialerne er, at du som underviser på en erhvervsskole kan finde inspiration til udvikling af din undervisning, som skaber faglig stolthed hos eleverne. Du finder et link til materialerne nederst på siden her. Videoerne er produceret af mediegrafikerelever Inhouse Graphic fra erhvervsskolen Aarhus Tech.

Erfaringerne fra de første skoler viser, at eleverne trives med de nye undervisningsforløb. De oplever at kunne fordybe sig i deres fag, de arbejder mere innovativt og oplever større selvbestemmelse – alt sammen noget, der kan styrke elevernes faglige stolthed. Stolte elever vil kunne fortælle en positiv historie om deres uddannelse og dette kan være med til at andre elever får lyst til at påbegynde en erhvervsuddannelse.

I den nuværende fase af projektet er der 8 erhvervsskoler med fra hele landet med to uddannelser fra hver skole. Skolerne dækker bred rent fagligt, der er både handelsskoler, tekniske skoler, landbrugsskoler og SOSU-skoler med. Resultaterne fra disse skoler vil kunne ses på denne hjemmeside fra august 2020.

Fakta

  • Projektet Faglig stolthed og aktive elever i erhvervsuddannelserne løber fra april 2019 til oktober 2020
  • VIA University College er projektleder og gennemfører projektet i tæt samarbejde med organisationen Danske Erhvervsskoler- og Gymnasier (DEG) samt 13 erhvervsskoler i hele landet
  • Projektet vil involvere ca. 500 erhvervsskoleelever og –lærere. Projektet finansieres med 2,6 millioner kroner i støtte fra Nordea-fonden og med en medfinansiering på 1,4 millioner kroner fra VIA, DEG og de involverede erhvervsskoler.

Kontakt

Jeppe Egendal
Lars Kunov, DEG