Mere attraktiv og motiverende undervisning til erhvervsskolerne

Nyt projekt har udviklet og afprøvet nye undervisningsprincipper i undervisningsforløb, der styrker motivationen og den faglige stolthed hos erhvervsskolelever og gør det mere attraktivt for unge at uddanne sig på en erhvervsskole.

Hvordan kan undervisningen på de danske erhvervsskoler blive udviklet, så den i højere grad motiverer erhvervsskoleeleverne, fastholder eleverne på uddannelserne og styrker elevernes faglige stolthed?

Dét har der været fokus på i det landsdækkende projekt ’Faglig stolthed og aktive elever i erhvervsuddannelserne’, som VIA University College har stået i spidsen for i 2019-2021 – i tæt samarbejde med organisationen Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) samt 12 involverede erhvervsskoler. Projektet har fået 2,6 millioner kroner i støtte fra Nordea-fonden.

I projektet er der med afsæt i pædagogisk forskning udviklet en række nye undervisningsprincipper, der efterfølgende er afprøvet i 21 undervisningsforløb. Og tilbagemeldingerne fra de 400 deltagende erhvervsskoleelever og -lærere er særdeles positive. Se videoer med undervisningsforløbene her 

Erfaringer udbredes til alle erhvervsskoler

Alle landets erhvervsskoler har nu mulighed for at finde inspiration til en mere attraktiv undervisning i korte videoer, der viser de nyudviklede undervisningsforløb.

Videoerne er krydret med interview af elever og -lærere fra uddannelser til blandt andet tømrer, snedker, jordbrugsmaskinfører, ernæringsassistent, SOSU-hjælper og kontorassistent. De fortæller om deres erfaringer med det nye.

Undervisere fra alle erhvervsskoler landet over bliver desuden inviteret til seminarer og/eller webinarer, hvor der bliver øset af den nye viden fra projektet ’Faglig stolthed og aktive elever i erhvervsuddannelserne’.

Det er ligeledes planen, at de nye undervisningsmetoder og -forløb kommer til at indgå i uddannelsen af erhvervsskolelærere.

Hvad er nyt ved de nye undervisningsforløb?

Overordnet indebærer de nyudviklede undervisningsforløb, at erhvervsskoleeleverne skal være de aktive i undervisningen og selv undersøge den faglige viden, de har brug for. Lærerne skal give eleverne mulighed for at fordybe sig i fagenes teknikker og metoder og til at eksperimentere med forskellige løsninger. Og lærerne skal holde sig mere i baggrunden og primært være faglige vejledere gennem tydelige rammer og krav til elevernes arbejde.

Et eksempel er fra uddannelsen til ernæringsassistent, hvor eleverne selvstændigt eksperimenterer med at udvikle nye brødtyper ud fra kravene til fuldkornsmærket brød.

Et andet eksempel er elever fra social- og sundhedsuddannelsen, der undersøger kroniske sygdomme og sammen træner plejen af patienter med kroniske sygdomme.

Erfaringerne fra projektet er, at eleverne i høj grad trives med den mere involverende og eksperimenterende undervisning. De oplever at kunne fordybe sig i deres fag, de arbejder mere innovativt og oplever større selvbestemmelse – alt sammen noget, der kan styrke deres faglige stolthed. Stolte erhvervsskoleelever vil kunne fortælle en positiv historie om deres uddannelse, og det kan føre til, at andre unge får lyst til at påbegynde en erhvervsuddannelse.

 

Stor begejstring hos elever på erhvervsskoler

Herunder er et udpluk af, hvad en håndfuld erhvervsskoleelever siger om den undervisning, de har oplevet gennem det seneste år, og som er udviklet i projektet ’Faglig stolthed og aktive elever i erhvervsuddannelserne’.

Udtalelserne kommer fra elever på uddannelser til blandt andet tømrer, smed, jordbrugsmaskinfører, ernæringsassistent, SOSU-hjælper og butiksassistent.

”Vi har arbejdet meget mere i grupper og trukket på hinandens viden og kompetencer, mens læreren har holdt sig mere i baggrunden”.

”Lærerne går meget op i, at vi gerne må eksperimentere og lave fejl, for man lærer jo meget af sine fejl”.

”Vi får på en meget bedre måde koblet teorien til praksis”.

”Det er meget mere motiverende at lære matematik, når man arbejder med det ude i praksis, end ved at se på tavlen i et klasselokale. Fx har jeg lært, hvorfor det er vigtigt at kunne beregne rumfang, ved at stå ved gylletanke og beregne deres indhold, og hvor mange læs gylle, der skal køres ud på marken, før gylletankene er tomme”.

”Den nye undervisning er mere pædagogisk og engagerende og øger trivslen”.

”Med den nye måde at lære på kan jeg meget bedre se, hvad jeg skal bruge teori til i praksis inden for mit fag”.

”Det er motiverende, at vi får stillet nogle opgaver, hvor vi selv skal finde løsninger. Det gør, at vi er mere kreative, selv udvikler nyt, eksperimenterer og er mere selvledende i forhold til traditionel undervisning”.

Om projektet

 • Baggrunden for projektet ’Faglig stolthed og aktive elever i erhvervsuddannelserne’ er, at der er behov for at få langt flere unge til at uddanne sig på landets tekniske skoler, SOSU-skoler, landbrugsskoler og handelsskoler.

  Danmark vil nemlig ifølge prognoserne mangle 70.000 faglærte i 2025. I dag er det kun hver femte unge, der vælger en erhvervsuddannelse. For 20 år siden var det hver tredje.

  Arbejdsmarkedet har blandt andet stort behov for, at flere unge uddanner sig til murer, tømrer, elektriker, smed, kok, gartner, SOSU-assistent samt til job inden for landbruget samt på kontor- og butiksområdet.

  Analyser viser, at det vil koste op mod 100 milliarder kroner i tabt økonomisk vækst, velstandsstigning og konkurrenceevne, hvis der ikke bliver uddannet langt flere på erhvervsskolerne.

  For at imødekomme de politiske mål og arbejdsmarkedets behov er der i projektet ’Faglig stolthed og aktive elever i erhvervsuddannelserne’ lagt vægt på at udvikle en mere innovativ og motiverende type undervisning, der styrker elevernes faglige stolthed og samtidig får flere af eleverne på erhvervsskolerne til at gennemføre deres uddannelse.

  Intentionen med projektet har ligeledes været at forbedre erhvervsskolernes image og derved tiltrække flere unge til uddannelserne på erhvervsskolerne.

 • 12 erhvervsskoler har deltaget

  Erhvervsskoler fra både Jylland, Fyn og Sjælland har deltaget i projektet ’Faglig stolthed og aktive elever i erhvervsuddannelserne’ fra april 2019 til januar 2021.

  De 12 erhvervsskoler er:

  Rybners i Esbjerg, Tradium i Randers, Mercantec i Viborg, Randers Social- og Sundhedsskole, Learnmark i Horsens, Jordbrugets Uddannelsescenter i Beder ved Aarhus, Tech College Aalborg, Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser, Social- og Sundhedsskolen Syd i Aabenraa, EUC Syd i Aabenraa og Tønder samt Social- og Sundhedsskolen Fyn i Svendborg og ZBC i Slagelse.

  Desuden har elever fra Inhouse Graphic, der er skolepraktik på mediegrafikeruddannelsen på Aarhus Tech, produceret videoer om de nyudviklede undervisningsforløb.

  VIA University College har stået i spidsen for projektet ’Faglig stolthed og aktive elever i erhvervsuddannelserne’ i 2019-2021 – i tæt samarbejde med organisationen Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) samt 12 involverede erhvervsskoler. Projektet har fået 2,6 millioner kroner i støtte fra Nordea-fonden.

   

 • Projektet ’Faglig stolthed og aktive elever i erhvervsuddannelserne’ er afviklet fra april 2019 til januar 2021 med VIA University College som projektleder – og i tæt samarbejde med organisationen Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) samt 12 involverede erhvervsskoler. 

  Projektet har fået 2,6 millioner kroner i støtte fra Nordea-fonden.

  De resultater og erfaringer, der er høstet i projektet, bliver udbredt på følgende måder:

  • Via seminarer og/eller webinarer, som alle erhvervsskoler i hele Danmark får mulighed for at tilmelde sig – formentlig i efteråret 2021.
  • Via en forskningsartikel i bogen ’Mulighedernes didaktik’, der udgives af VIAs Forskningscenter for Innovation og Entreprenørskab. Bogen udkommer i 2. halvår 2021.
  • Via undervisningsmateriale til den erhvervspædagogiske diplomuddannelse (DEP), der er målrettet erhvervsskolelærere.

Kontakt

Jeppe Egendal
 • Jeppe Egendal

 • Lektor og projektleder
 • T: +45 87 55 19 37
Lars Kunov, DEG
 • Lars Kunov

 • Direktør Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
 • T: +45 20 72 03 21