Faglig stolthed og aktive elever i erhvervsuddannelserne

’Faglig stolthed og aktive elever i erhvervsuddannelserne’ er et landsdækkende projekt, der skal styrke mulighederne for at tiltrække flere unge til landets erhvervsuddannelser, få flere til at gøre deres erhvervsuddannelse færdig og øge den faglige stolthed hos erhvervsskoleeleverne. Projektet er støttet med 2,6 millioner kroner fra Nordea-fonden.

Faglig stolthed

Kæmpe mangel på erhvervsuddannede

Danmark vil ifølge prognoserne mangle 70.000 faglærte i 2025. Derfor er der behov for at få langt flere unge til at uddanne sig på landets tekniske skoler, handelsskoler, landbrugsskoler og SOSU-skoler. I dag er det kun hver femte unge, der vælger en erhvervsuddannelse. For 20 år siden tog hver tredje ung en erhvervsuddannelse.

Arbejdsmarkedet har blandt andet stort behov for, at flere unge uddanner sig til murer, tømrer, elektriker, smed, mekaniker, kok, gartner, SOSU-assistent samt til job på kontor- og butiksområdet. Analyser viser, at det vil koste Danmark op mod 100 milliarder kroner i tabt økonomisk vækst og velstandsstigning, hvis ikke der bliver uddannet langt flere på erhvervsskolerne.

Allerede i dag oplever mange virksomheder at måtte takke nej til ordrer, fordi de ikke kan rekruttere nok erhvervsuddannede. Dét har store konsekvenser for erhvervslivets konkurrenceevne.

Projektet ’Faglig stolthed og aktive elever i erhvervsuddannelserne’

Intentionen med projektet er primært at styrke erhvervsskoleelevernes faglige stolthed og hjælpe til at motivere og fastholde eleverne på erhvervsskolerne. Målet skal nås gennem nye typer undervisningsforløb, som bliver udviklet i projektet.

Der bliver tale om nye undervisningsforløb, hvor eleverne er aktive og fordyber sig fagligt og på den måde bliver udfordret og er med til at udvikle deres fag. Og læreprocesserne skal understøttes af it og give gode muligheder for at innovere, producere og skabe.

Professionshøjskolen VIA University College og organisationen Danske Erhvervsskoler og Gymnasier vil i 2019-2020 samarbejde med 15 erhvervsskoler om at udvikle og afprøve nye undervisningsforløb. Undervejs bliver erhvervsskoleelever interviewet om deres oplevelse med den ændrede undervisning.

Senere vil de nye undervisningsforløb og projektets øvrige materialer blive lagt online på en hjemmeside og på EMU.dk, så alle landets erhvervsskoler kan anvende den nye undervisning og altså få gavn af projektets erfaringer, resultater og nyudviklede undervisningsforløb.

Fakta

  • Projektet Faglig stolthed og aktive elever i erhvervsuddannelserne løber fra april 2019 til august 2020.
  • VIA University College er projektleder og gennemfører projektet i tæt samarbejde med organisationen Danske Erhvervsskoler- og Gymnasier (DEG) samt 15 erhvervsskoler i hele landet.
  • Projektet vil involvere ca. 600 erhvervsskoleelever og –lærere. Projektet finansieres med 2,6 millioner kroner i støtte fra Nordea-fonden og med en medfinansiering på 1,4 millioner kroner fra VIA, DEG og de involverede erhvervsskoler.

Kontakt

Jeppe Egendal